Lapatinib (Tyverb), behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Baggrund for behandlingen 

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, hvor der er blevet påvist en udvikling i brystkræftsygdommen. Vi vil derfor anbefale en behandling med lægemidlet Lapatinib (Tyverb).

Lapatinib er et nyere lægemiddel til behandling af brystkræft. Lapatinib hæmmer ERBb1 og HER-2-receptoren. Undersøgelser af kræftsvulsten har i dit tilfælde vist, at HER-2-receptoren er overaktiv (HER-2-positiv).

Patienter med HER-2-positiv brystkræft, som tidligere har fået kemoterapi og Trastuzumab (Herceptin), kan have gavn af behandling med Lapatinib.

Formål med behandlingen 

Behandlingen gives i håbet om at nedsætte eller helt bremse udbredelsen af sygdommen.

Hvordan får og indtager jeg medicinen?

Du får udleveret Lapatinibtabletter sammen med en vejledning i, hvordan du skal indtage dem. Det er vigtigt, at du tager Lapatinib på cirka samme tidspunkt hver dag og, at du opbevarer beholderen med medicinen mørkt og ved stuetemperatur. Tabletterne findes i en styrke på 250 mg. Normaldosis er 1250 mg., dvs. 5 tabletter, 1 gang dagligt. 

 • Tabletterne skal indtages hver dag på et fast tidspunkt. Der er ingen pause i behandlingen. 
 • Tabletterne skal indtages mindst 1 time før eller 1 time efter et måltid. 
 • Tabletterne skal sluges med vand. 
 • Hvis en dosis glemmes eller kastes op, skal der ikke tages dobbelt dosis næste gang, da det kan forstærke bivirkningerne. 

Anden medicin

Du skal oplyse, hvilken anden medicin du eventuelt tager udover Lapatinib, da Lapatinib sommetider kan reagere med anden medicin. Visse typer medicin påvirker omsætningen af Lapatinib, og særlige fødemidler såsom grapefrugt og grapefrugtjuice må ikke indtages, så længe du får Lapatinib. Kontakt afdelingen, hvis der sker ændringer i din medicin.

Bivirkninger 

Følgende bivirkninger er set hos patienter behandlet med Lapatinib:

 • diarre 
 • mangel på appetit 
 • kvalme 
 • opkast 
 • udslæt 
 • træthed 
 • gulsot (forhøjet bilirubin) (sjældent) 
 • uregelmæssig hjerterytme (sjældent) 
 • påvirket hjertefunktion (sjældent) 
 • betændelseslignende negleforandringer. 

De fleste bivirkninger kan lettes med medicin. Det kan også blive aktuelt at holde en pause eller at give mindre dosis af medicinen, hvis bivirkningerne bliver for udtalte.

Vigtigt

Hvis du får feber over 38,5 grader, hvis du får feber over 38,0 grader i mere end 2 døgn, eller hvis du får blødning, diarre, gulsot, opkastninger i mere end 24 timer, kraftig rødme eller udslæt, er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Kræver behandlingen særlige forholdsregler? 

Når blot du overholder almindelige hygiejniske forholdsregler, kan du omgås alle andre, som du plejer. Se dog ovenfor vedrørende anden medicin, grapefrugt og grapefrugtjuice.

Hvor længe varer behandlingen?

Varigheden af behandlingen afhænger af effekten, men vil sjældent vare længere end et år. Den vil blive afbrudt tidligere, hvis den ikke er virksom mod sygdommen, hvis der opstår bivirkninger du ikke kan tåle, eller hvis du i øvrigt selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Opfølgningsundersøgelse 

Under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum følge op med nogle undersøgelser. Det vil sige, at du får taget blodprøver, røntgenundersøgelse eller scanning, undersøgelse af hjertets pumpefunktion (MUGA og EKG), så vi kan vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Eventuelle forholdsregler 

Kvinder, der er i den fødedygtige alder, skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør, da der ellers kan være risiko for fosterskader. 

Redaktør