Kunststofprotese

I denne patientinformation vil Nyresygdomme, sengeafsnit 1 kort orientere om kunststofprotesen og pleje af denne.

Hvad er en kunststofprotese?

En kunststofprotese er en kunstig blodåre, der er lavet af et syntetisk materiale. 

Ved en operation udførtpå karkirugisk afdeling på Gentofte Hospital lægges den kunstige blodåre ind under huden, hvor den forbindes med en vene og en arterie, oftest på underarmen.

Efter operationen er armen ofte øm og hævet.Efter 2-4 uger kan den nye kunstige blodåre tages i brug. 

Ved hver dialyse lægges der to kanyler i den kunstige blodåre. I de første uger udleveres en lokal bedøvende creme fra afdelingen, for at tage det største ubehag i forbindelse med stikkeprocessen.

Forberedelse til anlæggelse af protesen

Du vil, kort efter henvisningen er lavet til anlæggelse af en kunststofprotese, blive indkaldt til et besøg på karkirugisk afdeling på Gentofte hospital. De vurderer ved dette besøg, om dine blodkar er velegnede til det operative indgreb. Hvis det er tilfældet, vil en læge optage journal, og du vil tale med narkoselægen om bedøvelsen.

I denne patientinformation vil Nyresygdomme, sengeafsnit 1 kort orientere om kunststofprotesen og pleje af denne.

Kunststofprotese

Du bliver indkaldt til indlæggelse på Gentofte Hospital samme dag som indgrebet foregår. Du skal faste fra kl. 2. Dog må du drikke vand, kaffe og te indtil kl. 6 om morgenen. Selve operationen tager 1 time.

Efter anlæggelse af kunststofprotesen

Du køres via opvågningen tilbage til sengeafsnittet. Du vil i optil 12 timer efter operationen have en sovende fornemmelse i armen. Da du godt kan opleve ømhed ved operationssåret, vil du blive tilbudt smertestillende medicin. Ved sengeleje er det en fordel at lægge armen på en pude, ligesom du skal huske at bevæge dine fingre. Trådene fjernes efter ca. 3 uger hos karkirurgerne på Gentofte Hospital.

Forholdsregler:

Pas godt på armen med kunststofprotesen

 

 • Af hensyn til kunststofprotesens funktion må der aldrig måles blodtryk eller tages blodprøver i denne arm.
 • Undgå at bruge armen til store fysiske udfoldelser f.eks. banke søm i, grave have, løfte meget tunge ting og lign.
 • Undgå tøj med stramt siddende ærmer, da det kan hæmme blodcirkulationen i armen.
 • Undgå at få rifter og sår på armen, da det øger risikoen for infektion.

Kontroller protesens funktion hver dag

 • Du kan lægge to fingre over kunststofprotesen eller over sammensyningen og mærke en ”snurren”.
 • Du kan også lægge øret mod kunststofprotesen og høre en ”snurren”. Lyden er ikke altid lige kraftig. Den er i almindelighed kraftigere jo mere blod, der strømmer igennem. Ved lavere blodtryk aftager strømmen og tilsvarende også tit lyden.
 • Hvis lyden mangler, er det mest sandsynligt, at kunststofprotesen er holdt op med at fungere. Kontakt da straks afdelingen.

Hvis det begynder at bløde

Efter endt dialysebehandling er der to sår, hvor nålene har ligget. Disse sår er dækket med et plaster eller bind.

Plasteret/bindet kan du fjerne næste dag. Kraftig brug af armen skal undgås den dag du har været i dialyse for at forhindre at indstiksstederne ”springer op” og begynder at bløde.

Hvis det begynder at bløde, er det vigtigt straks at sætte en gazetampon over hullet og trykke på den indtil blødningen standser. Det kan vare 10-15 min. Gazetampon og plaster medgives fra afdelingen.

Hvis blødningen ikke er stoppet inden for en ½ time, skal du kontakte hæmodialysen eller vagthavende læge.

Du skal kontakte afdelingen straks, hvis:

 • Du ikke kan mærke eller høre ”snurren” i kunststofprotesen.
 • Du ikke kan stoppe en blødning.
 • Din hånd eller arm hæver.
 • Området omkring din kunststofprotese bliver rødt, varmt eller ømt. 
 • Du får temperaturforhøjelse, da det kan være tegn på infektion.
 • Der er smerter, kraftesløshed eller kuldefornemmelser i hånden eller armen.
Redaktør