Krop og Kræft

Tilbud om træningsprogram til kræftpatienter, som får kemoterapi eller immunterapi.

Hvad er Krop og Kræft?

Krop og Kræft er et træningsprogram for alle over 18 år, der får kemo- eller immunterapi. Hver deltager får testet sin kondition og styrke med henblik på at få tilrettelagt et personligt træningsprogram. 

Hvad er formålet med fysisk aktivitet under kemoterapi?

Kemoterapi kan medføre træthed og nedsat livskvalitet - og kræftpatienter bliver ofte mindre fysisk aktive som følge af behandlingen. Siden 2001 har man på Rigshospitalet afprøvet et træningsprogram ud fra den ide, at mere aktiv brug af kroppen vil medføre positive resultater i forhold til styrke og i forhold til færre bivirkninger. Undersøgelser af det træningsprogram, der bruges i Krop og Kræft, har vist, at patienter kan øge deres fysiske kapacitet og forbedre deres velbefindende. 

Hvordan foregår aktiviteterne?

  • Forløbet varer 6 uger med 9 timers træning pr. uge fordelt på 4 dage.
  • Træningen foregår på hold med 14 til 16 deltagere. 
  • Aktiviteterne foregår i træningslokaler i Kræftrådgivningen Herlev, Borgmester Ib Juuls Vej 2, 2730 Herlev.

Hvilken træning er der tale om?

  • Fysisk træning 3 gange om ugen med opvarmning, konditionstræning og styrketræning
  • Kropsbevidsthedstræning 1 gang om ugen med muskelafspænding og åndedrætsøvelser
  • Afspænding 4 gange om ugen med forskellige teknikker til at ’stresse af’ i kroppen, herunder guidet afspænding.

Massage 2 gange om ugen. Der gives individuel velværemassage i 20 min. pr deltager. Tiderne fordeles på 2 af de 4 træningsdage efter nærmere aftale med deltagerne.

Træningsprogram

Mandag
08.15-11.15

Tirsdag
08.15-10.15
Onsdag
08.15-11.15
TorsdagFredag
08.15-11.15
Måling af blodtryk og puls Måling af blodtryk og puls Måling af blodtryk og puls
Styrke- og konditions-træningKropsbevidst-hedstræningStyrke- og konditions-træning Styrke- og konditions-træning
AfspændingAfspændingAfspænding Afspænding
MassageMassageMassage Massage

Hvad indebærer det at deltage? 

  • Du kan deltage i programmet, uanset om du er i arbejde, er sygemeldt eller er pensioneret.
  • Du kan deltage i programmet uanset fysisk form, dog skal du kunne indgå i holdtræning og gerne være i stand til at komme op og ned fra gulvet. For at tilrettelægge et træningsprogram, der passer til dig, bliver du testet på din fysiske kapacitet (styrke, kondition, vægt).
  • Du kan modtage og deltage i andre støttetilbud sideløbende med, at du deltager i træningsprogrammet.

Lægen har ansvaret for din behandling

Det overordnede ansvar, mens du deltager i træningsprogrammet, er placeret hos de læger, som har ansvar for din behandling. 

Lægerne vurderer, om der er risiko for dit helbred eller din sikkerhed og kan på et hvilket som helst tidspunkt vurdere, at du skal afslutte træningsprogrammet. Det bliver du naturligvis informeret om, hvis det er tilfældet.

Er der risici forbundet med at træne?

Siden 2001 er træningsprogrammet afprøvet på mere end 2000 patienter i kemoterapi. Indtil videre er der ikke registreret utilsigtede hændelser eller andre risici i forbindelse med at deltage i de forskellige aktiviteter. 

Som ved enhver form for fysisk aktivitet kan det dog ikke udelukkes, at der kan forekomme sportsskader, og du må forvente at kunne opleve ømhed i musklerne, fordi du træner. 

Du kan fortsætte med dine sædvanlige sportsaktiviteter og fritidsinteresser, samtidigt med at du deltager i træningsprogrammet.

Forskning

Du kan blive spurgt, om du vil medvirke i forskning, der bl.a. har til formål at vurdere træningsprogrammer for kræftpatienter med forskellige slags diagnoser og behandlinger. Dette indebærer, at du udfylder spørgeskemaer, deltager i interview, registrerer bivirkninger og/eller får taget blodprøver etc.

Samtykke 

Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. I forbindelse med programmet har vi brug for at indhente oplysninger om dit behandlingsforløb, og efter dit ophør i programmet kan vi få brug for at udveksle helbredsoplysninger med andre hospitaler. Derfor beder vi dig om at udfylde en samtykkeform, når du melder dig til. 

Hvordan melder man sig til?

Tal med din læge eller sygeplejerske på afdelingen, om muligheder for at deltage og om tilmelding.

Kontakt

Har du spørgsmål til træningen, programmet og til at deltage, er du velkommen til at kontakte  for Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital.

Telefon: 91 17 93 85
Telefontid: Hverdage kl. 08.00 - 15.00
 

Redaktør