Kronisk bensår

Kronisk bensår behandles forskelligt, alt efter hvad der er årsagen.

Kronisk bensår er et sår på underbenet, som ikke heler af sig selv i løbet af 6 uger. 1-2 % af alle danskere får kronisk bensår og alle aldersgrupper kan få kronisk bensår, men det ses hyppigst hos ældre personer.

Der kan være flere årsager til, at du har fået kronisk bensår:

 • Du kan have dårligt blodafløb fra benet. Såret kaldes venøse bensår og denne type sår udgør 70%.
 • Du kan have dårligt blodtilløb til benet. Såret kaldes arterielle sår og kan være være kommet af rygning, overvægt og diabetes. Denne type sår udgør 5-10%.
 • Du kan have både dårligt blodafløb og tilløb. Det forekommer i 15-20% af tilfældene.
 • Du kan have haft skader, infektioner eller lignende.

Behandlingen af kronisk bensår

Det første og vigtigste trin i behandlingen af kronisk bensår er, at finde frem til hvorfor du har fået kronisk bensår. Behandlingen rettes herefter mod årsagen og kan være at:

 • forbedre kredsløbet i benet ved operationer på blodårerne. Dette kan eksempelvis være åreknude operation eller indsættelse af kunstige åre
 • bruge støttestrømper
 • stoppe med at ryge
 • begynde at motionere
 • bekæmpe infektioner.

Under behandlingen er det ofte nødvendigt, at starte med at rense dit sår grundigt.Dit sår skal renses, så helingen af såret går hurtigere. Hvis du ikke har for mange smerter i dit sår, kan du få renset dit sår klinisk. Klinisk betyder, at du ikke bliver indlagt og derfor kan forlade hospitalet samme dag. Hvis du har mange smerter, bliver du indlagt, hvor dit sår bliver renset, mens du er bedøvet enten fuld eller delvis.
I nogle tilfælde kan såret hele af sig selv. Dette sker bedst i et fugtigt miljø, som vi skaber med forbinderinger og specielle produkter til behandling af sår.
Hvis dit sår ikke kan hele af sig selv, skal du have en operation, hvor du får transplanteret delhud. For at gøre dit sår klar til transplantation, kan det, i nogle tilfælde, være nødvendigt at bruge vacuumstøttet heling af sår. I få tilfælde kan andre plastikkirurgiske operationer også komme på tale.

Indlæggelsestid

Du skal indlægges på hospitalet, hvis du skal have renset dit sår, mens du er fuld eller delvis bedøvet, samt hvis du skal have en transplantation af delhud. Du skal være indlagt 1-5 dage.

Hvis du har smerter

Hvis du har smerter i såret, kan smerterne som regel behandles med smertestillende medicin. Smerterne bliver ofte mindre, når dit sår er blevet renset og er begyndt at hele. Hvis du har alvorlige kredsløbsproblemer i benet, kan du have store smerter. I disse tilfælde bliver der lagt en plan for behandlingen af din smerte.

Resultatet af behandlingen

Hvordan dit ben kommer til at se ud afhænger af, om du har fået transplanteret delhud, eller om såret er helet af sig selv. I begge tilfælde vil du få et ar. Først efter 6-9 måneder kan vi vurdere det endelige resultat.

Vær opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at hvis årsagen til, at du har fået kronisk bensår ikke bliver behandlet eller ikke kan behandles, er der en større risiko for, at du igen får kronisk bensår. Det er derfor vigtig at du følger disse råd:

 • Brug støttestrømpe.
 • Stop med at ryge.
 • Begynd at motionere.
 • Undgå skader på benet.
 • Spis en kost, som indeholder mange vitaminer og proteiner.

Uanset om du har fået transplanteret delhud, eller om såret er helet af sig selv, vil området, hvor du har haft kronisk bensår, altid være et sart område. Du skal derfor undgå at få slag, tryk og sol på området.

Efter din operation

Det er vigtigt, at du ved, hvem du skal kontakte, hvis der i dagene efter du har forladt hospitalet opstår komplikationer.

Om dagen skal du kontakte din praktiserende læge.

Om aftenen og natten skal du ringe til akuttelefonen 1813.

Hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du få vejledning hos sygeplejersken på Plastikkirurgisk, klinik 1:
Telefon 38 68 54 44 - tryk 3
Hverdage kl. 8.00 - 10.00

Alle vores patientinformationer er også tilgængelige på afdelingens hjemmeside via dette link: www.herlevhospital.dk/patientinfo-plastikkirurgi.

Venlig hilsen

Plastikkirurgi, klinik 1
Borgmester Ib Juuls Vej 5
Opgang 3, 4. etage

Telefon 38 68 54 44
Hverdage kl. 09.00-14.00

Redaktør