Kræftsvulst i lungen, stereotaktisk strålebehandling af

Til patienter med kræftsvulst i lungen

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er blevet henvist af din læge til stereotaktisk strålebehandling mod en kræftsvulst i lungen, og i denne patientinformation kan du finde information om behandlingen.

Ved stereotaktisk strålebehandling fokuseres strålerne meget præcist og behandlingen er velegnet til patienter med mindre kræftsvulster i lungen. Stereotaktisk strålebehandling bruges både til patienter med lungekræft og til patienter med begrænset spredning fra andre kræfttyper til lungen.

Behandlingen foregår i Stråleterapien og gives over tre gange inden for 5-10 dage. Hele forløbet, som også gældfer planlægningen,  kræver 4-5 fremmøder over en  periode på 2-3 uger.

Planlægning af strålebehandlingen

Planlægning af stereotaktisk strålebehandling kræver flere forskellige skanninger, der foretages over 1-2 dage.

Du får lavet en form, du skal ligge i under skanningerne. Formen sikrer, at du ligger så præcist som muligt under behandlingen. Armene placeres i de fleste tilfælde over hovedet, men det afhænger af kræftsvulstens beliggenhed. Du kan give besked til personalet, hvis du forudser, at det vil volde dig problemer.

Kræftsvulster i lungen bevæger sig sammen med vejrtrækningen. Du får derfor en CT-scanning, hvor vi måler bevægelsen og eventuelt tager vi en ekstra skanning, mens du holder vejret.

Det tager 3--7 dage at lave en strålebehandlingsplan ud fra skanningerne.

Strålebehandlingen

Vi har afsat 1 time til det din første behandling. Ved de resterende behandlinger er der afsat ca. 45 minutter. Husk at afsætte ekstra tid til behandlingen, hvis der er flere områder., der skal behandles.

Selve strålebehandlingen varer kun 5-10 minutter.

For at sikre at du ligger korrekt, bliver du CT-scannet på behandlingsapparatet både før og under hver behandling. Vi kan tilbyde beroligende medicin inden behandlingen, hvis du har behov for det. Pårørende må ikke opholde sig i behandlingsrummet under selve strålebehandlingen, men er velkomne til at opholde sig i venteværelset.

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning ved behandlingen er lokal ømhed, hvis kræftsvulsten ligger tæt på brystvæggen. Som regel er smerterne forbigående. Enkelte patienter oplever mere langvarige gener fra brystvæggen og har behov for ekstra smertestillende medicin. Nogle får tør hoste eller mere åndenød end tidligere. Specielt hvis lungefunktionen i forvejen er nedsat, eller hvis der tidligere er givet strålebehandling mod brysthulen.

De fleste vil kun have begrænsede gener i en begrænset periode. 

I meget sjældne tilfælde kan der opstå en alvorlig inflammation i lungevævet, såkaldt ”strålepneumonitis”. Denne tilstand opstår som regel 6-8 uger efter endt behandling og viser sig ved feber, hoste og åndenød. Tilstanden kræver ofte langvarig behandling med binyrebarkhormon og kan ubehandlet udvikle sig alvorligt. Hvis du har mistanke om strålepneumonitis, skal du straks kontakte afdeling for kræftbehandling.

Opfølgningsforløb

Du vil få foretaget en kontrol CT-scanning 3 måneder efter strålebehandlingen. Typisk opstår der arvæv i det område, hvor kræftsvulsten sad. Nogle gange fylder arvævet, mere end kræftsvulsten gjorde. Det er normalt. Hvis vi mistænker, at kræften er kommet igen eller har spredt sig, vil vi bestille yderligere undersøgelser.

Hvis du har lungekræft, vil det typiske opfølgningsfforløb efter stereotaktisk strålebehandling, være CT skanning af lunger og øvre del af maven, hver 3 måned i 2 år og herefter hver 6.måned i endnu 3 år. Herefter afsluttes du fra Afdeling for Kræftbehandling.

Hvis du har spredning af en anden type kræft til lungerne, vil opfølgningsforløbet afhænge af din øvrige behandling.

Forholdsregler under strålebehandlingen

Rygestop

Hvis du ryger, er det vigtigt, at du stopper. Strålebehandling virker dårligere på rygere og akutte bivirkninger kan forværres, hvis du ryger under behandlingen. Der er også større risiko for, at kræften kommer igen, hvis du forsætter med at ryge. Rygestop er svært, men aldrig for sent. Spørg os gerne om hjælp. Vi kan henvise dig til en kommunal rygestop konsulent.

Kosttilskud

Du skal fortsætte med at tage din lægeordinerede medicin. Du må gerne tage en almindelig vitaminpille, men vi anbefaler, at du ikke tager store mængder antioxidanter f.eks. Q10 eller C-vitamin.

Motion

Du må gerne fortsætte din sædvanlige fysiske aktivitet.

 

Redaktør