Kortisol i urinen, undersøgelse for

Du kan her læse om, hvad kortisol er, og hvordan undersøgelsen af kortisol i urinen foregår.

Hvad er kortisol?

Binyrebarkhormonet kortisol har en lang række virkninger blandt andet på muskler, støttevæv og knogler samt på omsætningen af næringsstoffer. 

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Ved denne undersøgelse kan man vurdere kroppens produktion af binyrebarkhormonet kortisol. Undersøgelsen bruges blandt andet til at stille diagnosen Cushings syndrom.

Hvordan forbereder jeg mig?

Der er ingen forberedelse i forbindelse med undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Da det kan være svært at få sikker information om, hvor meget af et stof man udskiller i en enkelt vandladning, er det ofte nødvendigt at måle udskillelsen af et stof over et eller flere døgn. Du skal opsamle urin i et eller to døgn. Når du opsamler urinen, kan det være mest praktisk, hvis det foregår fra en morgen kl. 8 til næste morgen kl. 8, i alt 24 timer. Det er vigtigt, at ingen urin går til spilde. Du skal opsamle urinen i plastdunke. Dunkene mærkes med navn og personnummer.

Selve opsamlingen

  • Du skal starte opsamlingen på tom blære, derfor skal du lade vandet i toilettet før du starter. Dette tidspunkt er starttidspunktet.
  • Herefter skal du samle al urin i de næste 24 timer. Samme klokkeslæt, som du startede opsamlingen, skal du afslutte den. Det vil sige, at du skal lade vandet på dette klokkeslæt, og at denne urin skal med i dunken for døgn 1.

Hvis du skal samle urin i to døgn

Næste gang du skal lade vandet, skal du samle urinen i dunken for døgn 2. Derefter fortsætter du, som du gjorde døgnet før. Du afslutter opsamlingen på samme klokkeslæt som dagen før.

Du skal aflevere dunkene i det afsnit, som du er tilknyttet:

Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 1. etage

Medicinske Sygdomme, klinik 1
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2. etage

Svar på undersøgelsen

Du vil få svar ved næste lægesamtale eller 
efter aftale.

Redaktør