Kølehandsker og kølestrømper

Til patienter i behandling med Docetaxel.

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er for nylig blevet tilbudt eller er allerede i gang med at modtage kemoterapi med Docetaxel (Taxotere). Docetaxel er et meget effektivt kemoterapistof, men der kan dog forekomme bivirkninger i forbindelse med behandling med Docetaxel.

Mulige bivirkninger

En hyppig bivirkning ved Docetaxel er negleforandringer, som for eksempel:

  • brune/misfarvede negle
  • fortykkede negle
  • rillede negle
  • revnede og knækkede negle
  • negle, der falder af.

I nogle tilfælde kan der desuden forekomme nedsat følesans i hænder og fødder.

Undersøgelser viser, at disse bivirkninger kan nedsættes betydeligt, hvis man benytter kølehandsker og kølestrømper under behandlingen.

Brug af kølehandsker og kølestrømper

Kølehandsker og -strømper er formet i gele, som fryses ned til ca. -25 grader celsius.

Du får kølehandskerne og -strømperne på 15 minutter før behandlingen, ca. 1 time under behandlingen og 15 minutter efter behandlingen. Det vil sige ca. 1½ time i alt.

Når du bliver behandlet med kemoterapi via drop, bliver droppet normalt lagt i hånden eller underarmen. Ved brug af kølehandsker er det ikke muligt at lægge droppet i hånden. Det kan derfor blive nødvendigt, at afbryde behandlingen med kølehandsker, hvis sygeplejersken ikke kan finde egnede blodårer på din underarm. 

Kølehandskerne kan fjernes kortvarigt, hvis du for eksempel skal have noget at drikke eller skal på toilettet.

Redaktør