Knoglerne - undersøgelse (Knogleskintigrafi)

Ved hjælp af radioaktivt sporstof undersøges knoglerne for sygdom og eventuel nedsat funktion.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt knoglerne ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør områder med eventuel sygdom eller nedsat funktion synlige på skanningsbillederne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 3-4 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Billede af en patient i en SPECT-CT-skanner.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstof i en blodåre i armen. Du skal vente i 2-3 timer, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. I ventetiden skal du drikke vand. Du må gerne forlade afdelingen i ventetiden. Lige inden skanningen, skal du gå på toilettet og tømme blæren. Du ligger ned, mens vi skanner dig.

Skanningen varer 20-30 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelsen på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Skintigrafi af skelettet’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør