Knoglerne - PET-skanning med 18F-NaF

Ved hjælp af radioaktivt sporstof, der bliver sprøjtet ind i blodårerne, laves en PET-skanning af knoglerne.

Kort om undersøgelsen

Du skal have lavet en PET-CT-skanning af dine knogler med et radioaktivt sporstof (18F-Natriumflourid).

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 1-2 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Billede af en tom PET-skanner.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstoffet i en blodåre i din arm. Inden vi skanner dig, skal du gå på toilettet. Under skanningen skal du ligge stille på ryggen med armene over hovedet. Du er alene i rummet, mens du bliver skannet, men vi kan se og tale med dig hele tiden.

Skanningen varer cirka 30 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om en PET-skanning på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Knogle-PET’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør