Kikkertundersøgelse af blæren med henblik på vævsprøver og fjernelse af eventuelle tumorer

Information om kikkertundersøgelse af blæren, hvilke forholdsregler der skal tages før og efter operation og mulige komplikationer.

Hvordan foregår operationen?

Under bedøvelse bliver et tyndt kikkertinstrument (cystoskop) ført op i blæren via urinrøret. Blærens slimhinde undersøges og samtidig er der mulighed for at tage vævsprøver og fjerne eventuelle tumorer gennem kikkerten.

Operationen foregår under fuld bedøvelse. Du skal forvente at blive udskrevet samme dag eller dagen efter operationen.

Du bør ikke køre bil, motorcykel eller andet køretøj i 24 timer efter bedøvelsen, da du stadig kan være påvirket af medicin. Vi anbefaler derfor, at du sørger for, at du kan blive hentet, hvis du udskrives samme dag.

Biobank

Afdelingen har en biobank bestående af blod, morgenurin og væv fra patienter med blæretumorer. Hvis du ikke ønsker, at materiale fra dig kan indgå i biobanken, beder vi dig sige dette til personalet.

Din forberedelse til operationen

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du oftest holde pause før din operation. Lægen, som tager beslutning om operation, vil informere dig nærmere herom.

Diabetes type 2-medicin

Hvis du er i behandling med diabetes (sukkersyge) medicin, skal du holde pause om morgenen på operationsdagen.

Alkohol og rygning

Du bør være forsigtig med alkohol inden operationen og følge sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er desuden en god idé at stoppe med at ryge.

Inden operationen skal du:

 • Have taget blodprøver og eventuelt hjertediagram (EKG)
 • Aflevere en urinprøve til undersøgelse for bakterier
 • Have en samtale med en sygeplejerske
 • Undersøges af en læge
 • Evt. tale med en narkoselæge om bedøvelsen

Faste og tørste

 • For at mindske risikoen for at du kaster op under bedøvelsen, er det vigtigt, at din mavesæk er tom. Du skal derfor faste 6 timer før operationen.
 • Hvis du skal opereres næste dag, skal du faste fra kl. 02.00 om natten.
 • Indtil 2 timer før operationen må du drikke klare væsker. Klare væsker er ikke alkoholiserede væsker som f.eks. vand, saft, te eller kaffe uden mælk/fløde, sodavand og juice uden frugtkød. Hvis du skal opereres næste dag, skal du tørste fra kl. 06.00 om morgenen.
 • Faste og tørste reglerne gælder medmindre andet er aftalt med personalet. Du kan læse mere om faste i patientinformationen ”Når du skal bedøves” på https://www.herlevhospital.dk/bedoevelse-voksen

Operationsdagen

Hjemme skal du:

For at forebygge infektion er det vigtigt at kroppen er ren. Du skal derfor tage et brusebad om morgenen og vær specielt opmærksom på vask af navle og kønsorganer. Medbring badekåbe og hjemmesko.

Tag din vanlige medicin, undtagen medicin for sukkersyge.

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal dette kun tages efter aftale med lægen. Du skal medbringe din egen medicin og gerne en medicinliste ved indlæggelsen.

På hospitalet

Personalet viser dig til rette i afdelingen ved ankomsten.

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • Tage tøj på, der består af hospitalsskjorte, strømper og underbukser
 • Tage ur og andre smykker af samt fjerne evt. make-up/neglelak
 • Have identifikationsarmbånd på
 • Evt. have en beroligende tablet / evt. en blodfortyndende indsprøjtning.
 • Eventuelt have sprøjtet 50 ml væske op i blæren via et tyndt kateter
 • Blæren kan herefter undersøges i blåt lys under operationen (pjece udleveres)

Du må gerne beholde briller, høreapparat og tandprotese på, hvis du bruger noget af dette.

På operationsgangen

Du vil få lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin, sovemedicin og væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig.

På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise.

Der skal være nogen hos dig første gang, du skal ud af sengen.

Kost og væske

Du må spise og drikke som du plejer.

Hvis du oplever kvalme eller smerter, skal du kontakte plejepersonalet.

Kateter

Efter operationen er det normalt, at der er blod i urinen. Der kan derfor være lagt et kateter i forbindelse med operationen, som fjernes når der ikke er blod i urinen mere. I nogen tilfælde er det nødvendigt at skylle blæren med saltvand efter operationen for at blodet kan komme ud.

Hvis du ikke kan lade vandet efter operationen, eller hvis lægen har skønnet, at det er nødvendigt, vil du blive udskrevet med et blærekateter et par dage. Kateteret kan herefter fjernes hos din egen læge. Du vil få hjælpemidler og vejledning af personalet inden du tager hjem.

Mitomycin

Kirurgen vil under operationen tage stilling til om en blæreskylning med Mitomycin kan være en behandling, vi skal tilbyde dig.

Mitomycin er en cellegift, der nedsætter risikoen for at danne nye tumorer med 40 til 50 % (Du får udleveret en patientinformation om dette).

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelsen have en udskrivningssamtale. Vi opfordrer til, at du inden samtalen forbereder eventuelle spørgsmål, og at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen. Hvis du efter udskrivelsen fortsat skal tage medicin, vil du få udleveret en medicinliste.

Efter udskrivelsen

Efter udskrivelsen oplever mange gener i form af svie ved vandladning, hyppig vandladning eller blod i urinen. Dette er helt normalt, og for at afhjælpe disse gener anbefaler vi, at du drikker rigeligt, gerne mere end 2 liter i døgnet.

Hvis du oplever smerter eller svie, kan du tage tablet Paracetamol, 1 gram (2 stk.) maximalt 4 gange dagligt.

Hvis du har fået taget vævsprøver, eller der er fjernet tumorer, kan der efter 10-12 dage komme blod i urinen igen. Det skyldes afstødning af sårskorper fra blæren. Her er det også vigtigt at drikke 1/2-1 liter væske mere end du plejer i et par dage.

Det er normalt med lidt svie og hyppige vandladninger i et par uger efter operationen.

Komplikationer

Hvis du oplever gener som ildelugtende urin, kraftige smerter, kraftig blødning, feber eller problemer med at lade vandet bør du reagere.

I det første døgn efter udskrivelsen skal du kontakte den afdeling, som du er udskrevet fra Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1.

Herefter skal du i dagtimerne kontakte afdelingen for Urinvejssygdomme, klinik 1 på telefon 38 68 01 40 eller din praktiserende læge. Aften, nat, weekend og helligdage skal du ringe til Akuttelefonen 1813.

Patienter bosiddende uden for Region Hovedstaden skal henvende sig til eget hjem Sygehus/Hospital.

Kontrol og efterbehandling

I forbindelse med din udskrivelse orienterer vi dig om evt. videre kontrol og behandlingsforløb. Du vil få tilsendt/udleveret et mødekort med tidspunkt, hvis det er nødvendigt.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal den udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse eller operation. Vi anbefaler at du kontakter dit rejseforsikringsselskab og hører nærmere.

Redaktør