Kæben - træning af styrke og stabilitet

Information om træning af styrke og stabilitet af kæben, fremgangsmåde og antal gentagelser.

Formålet med træningen er at kunne tygge lige op og ned 10 gange, uden at kæben skrider ud. Der kan trænes på flere niveauer ad gangen.

Hierarki

Niveau 1: Røde chewy tubes
Niveau 2: Gule chewy tubes
Niveau 3: Lilla bidegreb
Niveau 4: Grøn bidegreb

Udgangsstilling

Barnet skal sidde godt med fuld fodstøtte eller ligge afslappet på ryggen.

Den voksne skal være foran barnet, så det er muligt at observere kæbens bevægelse under træningen.

Fremgangsmåde

På både chewy tubes og bidegreb er det den lange del (pinden), der bides på. Pinden placeres på skrå mellem kindtænderne, så der tygges på tværs og ikke på langs af pinden.

Begynderniveau er bilateral træning, det vil sige træning, hvor der tygges på 2 pinde samtidigt, én i hver side.

Observér om kæben skrider ud, når der bides sammen om de to pinde.

Barnet tygger sammen x antal gange indtil det ses, at kæben skrider ud. Øg gradvist antallet af gentagelser til max 10 gange, som er målet.

Antal gentagelser

Tyg ikke mere end 10 gange pr. gang, men træn gerne flere gange dagligt.

Reglen om mindst 2 gentagelser

Hvis barnet mestrer at tygge mindst to gange på en pind på et lavere niveau, kan træningen påbegyndes på næste niveau.

Når barnet kan tygge 10 gange på 2 styks samtidigt på et hvilket som helst niveau trænes herefter at tygge på en pind ad gangen, i en side ad gangen.

God fornøjelse med træningen!

Ergoterapeut: ____________________________________________________________

Eksempel

 

Begge sider

Højre

Venstre

Røde

024

Gule

500

Lilla

200

Grønne

000

Det anbefales, at barnet starter med:

 

Begge sider

Højre

Venstre

Røde

   

Gule

   

Lilla

   

Grønne

   
Redaktør