Kadcyla/Trastuzumabemtansin/TDM1, behandling med

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine omvejelser.

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, hvor der er påvist en udvikling af din sygdom. Vi vil derfor tilbyde dig behandling med lægemidlet Kadcyla.

Prøver fra din kræftsvulst viser, at kræftcellerne har en stor forekomst af HER2-receptorer på overfladen. Lægemidlet Kadcyla er udviklet til at virke netop mod de kræftceller, som har for mange HER2-receptorer på overfladen. 

Behandlingen

Behandlingen indeholder det aktive stof Trastuzumabemtansin. Trastuzumabemtansin består af 2 dele: Trastuzumab og DM1.

Trastuzumab er ikke kemoterapi, men derimod et såkaldt antistof, der virker ved at binde sig til HER2-receptorerne. Når Trastuzumab binder sig til kræftcellerne udløses der en immunologisk reaktion i kroppen, så kræftcellerne hæmmes i deres vækst eller går til grunde.

Forsøg med Trastuzumab har vist, at en del patienter med brystkræft, hvor brystkræftcellerne har en stor mængde HER2-receptorer på overfladen, har god gavn af Trastuzumab. Effekten viste sig ved, at kræftsygdommen gik lidt tilbage eller blev stabiliseret for en tid. DM1 er middel mod kræft, som aktiveres når Trastuzumab og DM1 trænger ind i kræftcellerne.

Behandlingen

Behandlingen med Trastuzumabemtansin gives i en blodåre i armen via et drop en gang hver 3. uge. Du modtager behandlingen i vores klinik. 

Med 3 ugers mellemrum undersøger vi dig ved hjælp af blodprøver - og med 9 ugers mellemrum med hjerteundersøgelse, røntgenundersøgelse eller scanning for at vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Første behandling varer 90 minutter, og du skal observeres 90 minutter bagefter, hvis du skulle få bivirkninger. Hvis du har tålt første behandling godt, varer de næste behandlinger 30 minutter, og du skal efterfølgende observeres for bivirkninger i 30 minutter. 

Forsigtighed

Du skal oplyse lægen eller plejepersonalet, hvis du får blodfortyndende medicin f.eks. Warfarin eller Heparin.

Hvor længe du kan modtage behandlingen afhænger af behandlingens effekt på din sygdom. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke virker, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger ved behandling med Trastuzumabemtansin er:

Betændelse i leveren eller beskadige leverceller
og dermed øget mængde leverenzymer i blodet (forhøjede levertal). Hos langt de fleste er det forbigående og forårsager ikke symptomer.

Nedsat antal blodplader
Der kan forekomme uventede blå mærker og næseblod, som kan skyldes nedsat antal af blodplader. 

Ansigtsrødme, feber og kulderystelser
I forbindelse med selve behandlingen eller løbet af dagen kan der opstå ansigtsrødme, feber og kulderystelser. Sygeplejerskerne vil holde øje med, om du udvikler disse bivirkninger.

Påvirkning af hjertet
Trastuzumabemtansin kan svække hjertemusklen og dermed påvirke hjertes evne til pumpe blodet rundt. Dette kan medføre symptomer som åndenød og hævede arme og ben. Hjertefunktionen vil blive kontrolleret jævnligt under behandling. 

Nervebeskadigelse
Trastuzumabemtansin kan beskadige nerverne. Denne nervebeskadigelse vil opleves som en snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse i hænder og fødder.

Påvirkning af immunforsvaret
Ligesom ved anden kemoterapi behandling kan behandling med Trastuzumabemtansin giver fald i antal af hvide blodlegmer og dermed påvirkning af immunforsvaret.

Inflammation i lungerne
I sjældne tilfælde kan inflammation i lungerne forekomme. Åndenød (både i hvile og i aktivitet) og hoste kan være tegn på inflammation i lungerne.

Andre mulige bivirkninger er nedsat antal af røde blodlegmer (ses i blodprøver) kvalme, opkastning, diarre, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed, feber, hovedpine, træthed, muskel og ledsmerter, betændelse i huden og hududslæt og søvnbesvær.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om medicinsk kræftbehandling).

Du må ikke være i behandling med Trastuzumabemtasin, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. Du må ikke amme, og skal ophøre med dette for at beskytte barnet.

Redaktør