KOL i forværring, behandling af

Du kan her læse mere om, hvad Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er, samt hvordan KOL behandles.

Om KOL

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en kronisk lungesygdom. Obstruktiv betyder at luftvejene er forsnævret. 

Lungevævet bliver med tiden nedbrudt, hvilket fører til forsnævring af luftvejene og derved øget vejrtrækningsbesvær. 

Sygdomsprocessen kan dog ofte stoppes ved rygeophør, og dit funktionsniveau forbedres af motion.

KOL i forværring

KOL i forværring betyder, at der sker en akut forværring i den kroniske tilstand. Det betyder, at dine symptomer er værre end vanligt. 

Forværringen udløses ofte af infektion i lungerne (bakterier eller virus fx influenza), øget irritation af luftveje (rygning) eller manglende medicin indtag. 

Forværring af symptomer kan f.eks. komme til udtryk ved:

•     Øget åndenød og hoste
•     Øget slimproduktion
•     Ændring af slimens farve.

Nogle patienter kan opleve angst og uro, når de oplever ikke at have ”luft nok”.

Hvis du oplever dette, er det en god ide at tage kontakt til personalet, der kan give dig råd og vejledning. 

Hvilke undersøgelser bliver foretaget under indlæggelse?

  • Blodgasanalyse: Er en blodprøve taget i håndleddet, der måler iltmætningen i blodet. Undersøgelsen kræver et stik med nål. Måling af ilt i blodet kan også udføres med føler på finger eller i øreflippen.
  • LFU: Lunge Funktions Undersøgelse giver vigtige informationer om lungernes tilstand.
  • Spytprøve: For at se om der er bakterier eller virus i lungerne. Vigtigt for at behandle med det rigtige antibiotika.
  • EKG: Giver information om hjertets rytme.
  • Røntgen af lungerne: For at se forandringer i lungevæv bl.a. lungebetændelse.

Behandling

Behandling af KOL omfatter ofte: Ilt-tilskud, medicin til udvidelse af bronkierne, Prednisolon, kalktilskud (Unikalk) og/eller antibiotika.

Ilt-tilskud

På grund af forværring i din lungesygdom vil din krop ofte ikke få tilstrækkelig ilt. Derfor gives ekstra ilt tilskud igennem næsen. Personalet holder løbende øje med, om du får ilt nok bla. ved blodgasanalyse. 

Bivirkninger: Tørhed og irritation i næsen, samt øget tryksårs risiko bag ørene pga. kontakt med iltslangen.

Medicin til udvidelse af bronkierne

Medicinen virker ved at udvide luftrørene, som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne og du vil kunne trække vejret mindre besværet.

Ved akut vejrtrækningsbesvær gives medicin på maske så den forstøves, og inhaleres direkte ned i lungerne. 

Det kan være nødvendigt med inhalation flere gange om dagen. Hvis du føler behov for ekstra inhalation f.eks. på grund af anstrengelse, kan du altid bede om yderligere medicin.

Når den akutte sygdomsfase er overstået, vil du ofte blive startet op med fast inhalationsmedicin, som du senere vil blive udskrevet med. Vores personale vil nøje informere dig om dette.

Bivirkninger: Hoste, nervøsitet, rysten, hjertebanken, svimmelhed, forhøjet blodtryk. Ofte forbigående.

Prednisolon

Binyrebarkhormon eller prednisolon virker bl.a. ved at dæmpe irritationstilstanden i de nedre luftveje, og reducerer derved slimhindehævelsen. Resultatet er, at du bedre kan få luft og hurtigere bliver rask.

Prednisolon kan have en række alvorlige bivirkninger på langt sigt, men sjældent ved korttidsbehandling på typisk kun 5 dage. Derfor behøver du som regel ikke at være bekymret over langtidsbivirkningerne. 

Hvis du meget hyppigt har brug for prednisolon-kure, kan den samlede prednisolon dosis dog godt blive så høj, at der kan komme langtidsbivirkninger. Det tager vi højde for i din behandling.

Hvis du har diabetes: Ved diabetes kan dit blodsukker stige markant, hvilket er en bivirkning ved prednisolon behandling. Det kan betyde, at du har brug for supplerende insulin. 

Bivirkninger: Væskeophobning i kroppen, knogleskørhed, forhøjet blodtryk, depression, opstemthed, diabetes, tynd hud, øget svedtendens, øget appetit.

Kalktilskud (Unikalk)

Når du får prednisolon vil du samtidigt tage kalktilskud, som forebygger knogleskørhed. 

Antibiotika

Antibiotika benyttes, hvis der er tegn på infektion fx feber, øget gul/grønligt spytsekreion, eller vi finder bakterier i dine lunger. 

Ved alvorlig infektion gives antibiotika gennem et venflon, et lille plastikrør der placeres i en vene enten i armen eller i hånden. Medicinen løber derved direkte igennem åren, og virker kraftigere og hurtigere end tabletter. Ved mindre alvorlig infektion kan er tablet behandling tilstrækkeligt.

Bivirkninger: Tynd afføring, mavekneb, kvalme, madlede.

Redaktør