Jodbehandling (3,7GBq I - 131)

Til patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Du har fået fjernet hele skjoldbruskkirtlen, og vi har derfor tilbudt dig jodbehandling. Det betyder, at du bliver indlagt på vores sengeafsnit i nogle dage til behandling med jod. Formålet med behandlingen er, at den radioaktive jod tilintetgør det skjoldbruskkirtelvæv, som muligvis er tilbage. 

Hvis du skal have mere end én jodbehandling, vil du blive vejledt om det i klinikken. 

Inden du skal indlægges 

Indlæggelsen varer som regel 4 dage. Det betyder, at der er ting du skal huske, og ting du er meget velkommen til at tage med.

 • Husk, at medbringe den medicin du tager fast. Under indlæggelsen skal du fortsætte med at tage din sædvanlige medicin og din stofskiftemedicin. 
 • Hvis du har kvalme og opkastning ved indlæggelsen, eller hvis du har problemer med at holde på vandet, skal du fortælle det til os, før jodbehandlingen begynder. Det er vigtigt, fordi vi så vidt muligt skal undgå at jodstuen bliver forurenet med radioaktivt jod pga. opkast og så videre. 
 • Du må meget gerne medbringe læsestof, mobiltelefon og computer og andet. 
 • Husk også at medbringe oplader. 
 • Du er velkommen til at medbringe frugt og grønt, dog skal du være opmærksom på, at personalet ikke må udlevere bestik, hvis du evt. skal have skåret det ud. 
 • Du kan desværre ikke medbringe strikketøj og ligende, da det på grund af stråling skal kasseres, når du bliver udskrevet.

Forberedelser

Følg den vejledende kalender om forberedelse til jodbehandling, som du har fået med dig - eller modtaget i e-Boks.

Inden jodbehandlingen 
Du skal

 • Indtage jodfattig kost i 5 døgn inden jodbehandlingen - følg den vejledning, du har fået udleveret
 • have indsprøjtninger med Thyrogen, der sikrer, at din krop bedre kan optage den radioaktive jod.

Indlæggelse og Behandling

Du kan blive indlagt sammen med en anden patient, der også skal have jodbehandling. Indlæggelsen varer 2-4 dage, og foregår fra fredag morgen.

Fredag morgen 

 • Kl. 7.30 Blodprøver
 • Kl. 8.00 Indlæggelse på Afdeling for Kræftbehandling, sengeafsnit 1.
 • Kl. 8.00- 9.00 Samtale med sygeplejerske om din indlæggelse.
 • Kl. 9.00 Start på jodbehandling.
 • Du får behandlingen med den radioaktive jod i form af en kapsel. Når du har indtaget den radioaktive jodkapsel, skal du blive på stuen, indtil du ikke længere udsender uønsket radioaktiv stråling.

På 2.-4. dagen får du målt restaktiviteten i din krop, og resultatet afgør, om du skal blive ved med at være indlagt.

Bivirkninger

De første dage kan behandlingen give smerter i spytkirtlerne og en trykkende fornemmelse henover halsen. Begge bivirkninger forsvinder igen. Du kan eventuelt opleve, at din smagssans er påvirket i dage til uger efter behandlingen, men det er forbigående.

Forstoppelse  Hvis du har tendens til forstoppelse, skal du bruge et afføringsmiddel.

Smerter  Hvis du får smerter eller trykken henover hals og spytkirtler, kan du bruge mild smertestillende medicin som foreksempel Panodil.

Kvalme  Hvis du får kvalme, skal du bruge kvalmestillende medicin.

Opkast  Hvis du skal kaste op, skal du enten kaste op direkte i toilettet eller bruge en pose til at kaste op i (som du tømmer i toilettet), så det radioaktive opkast forurener mindst muligt. Skyl altid efter 2 gange.

Husk at fortælle os om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem. 

Isolation og afstand

Det er nødvendigt, at du bliver isoleret, fordi den stråling, du udsender, kan skade andre. At være isoleret betyder, at du hverken må forlade din stue eller få besøg af dine pårørende. De eneste, som får adgang til stuen, er os fra afdelingen. Det er vigtigt, at det respekteres.

Vi må kun opholde os på jodstuen i kortere perioder. Det vil sige, at vi hver især maksimalt må opholde os 15 minutter på din stue i en 8-timers vagt. Når vi er på din stue holder vi en vis afstand og står bag de opsatte blyskærme, som beskytter os mod en del af den stråling, som du udsender. 

Du må kun forlade jodstuen for at gå på toilettet eller hente noget i køleskabet i mellemgangen. Hvis du mangler noget, så vil vi forsøge at hjælpe. 

Vidste du...

1. Afskærmning  med bly eller andet tungmetal mindsker strålingen væsentligt. En blyskærm på bare 2,59 mm. halverer strålingen. Det er derfor, der er blyskærme på stuen.
2. Afstanden  har også stor betydning for begrænsningen af stråling. Det er vigtigt, at der er afstand mellem dig og os, fordi strålingens styrke falder med afstanden. 
3. Tiden  er den bedste måde at mindske stråling på. Med tiden henfalder de radioaktive kerner i et stof. Når alle kerner er henfaldet, og stoffet er blevet stabilt, vil det samtidig ophøre med at udsende stråling.

Toiletbesøg  Du skal skylle ud 2 gange, når du har været på toilettet. Af hensyn til beskyttelse mod jodforurening og radioaktivitet er det vigtigt, at du sidder ned i forbindelse med alle typer toiletbesøg - uanset om du er mand eller kvinde.

Sengehøjde  Du må desværre ikke indstille højden på din seng. Højden er indstillet, så bunden af madrassen flugter med den blyskærm, som beskytter os mod uønsket radioaktiv stråling.

Indtag rigeligt væske  Drik rigeligt med væske under indlæggelsen, så udskiller du den overflødige jod hurtigere.

Underholdning  Der er fjernsyn på stuen. Spørg personalet om internetadgang. 

Tøj  Du må kun benytte hospitalets tøj. Under indlægelsen må du ikke bruge dit eget tøj - heller ikke sko og lommetærklæder, fordi tøjet ofte bliver radioaktivt under behandlingen med jod. Husk, at din tandbørste skal kasseres i den gule sæk på stuen, når du udskrives og skal hjem. 

Håndtering af affald og tøj  Dit affald skal håndteres, så det ikke forurener. Vi vil fortælle dig om, hvordan du skal håndtere affald og tøj, mens du er i isolation.

Nikotinplaster/tyggegummi  Spørg os, hvis du har brug for nikotinplaster/tyggegummi.

Fysisk aktivitet  Spørg os, hvis du ønsker at dyrke motion/lave gymnastik på stuen

Hvor længe skal kosten være jodfattig?

Den første dag får du jodfattig kost indtil aftensmaden, hvor du får almindelig kost. Når du bliver indlagt, står der et let jodfattigt mellemmåltid på din stue.

Mad

Bestillingen af mad foregår sådan, at du hver dag får en bestillingsliste til frokost og en til aftensmad. Når du har udfyldt bestillingslisterne - og skrevet dit navn, lægger du dem på bordet i mellemgangen. Så vil vi sørge for at maden bliver bestilt. 

Måling af restaktivitet

Målingen foregår om morgenen i sengeafsnittet, hvor du får målt restaktiviteten af joden. Restaktiviteten måles i en enhed, der hedder megabecquerel (MBq). 

Inden du skal have målt restaktiviteten, skal du:

 • gå på toilettet
 • tage et bad
 • vaske dit hår 
 • og skifte til rent hospitalstøj. 

Udskrivelse

På baggrund af målingerne vurderer lægen, om du kan blive udskrevet. Hvis du ikke kan blive udskrevet, bliver du målt igen.

Særlige forhold:

Når du modtager behandling eller testes med radioaktiv jod, må du som kvinde ikke blive gravid eller amme. Som mand må du ikke gøre en kvinde gravid. Du skal bruge sikker prævention i den periode, hvor graviditet skal undgås. 

Redaktør