Jodbehandling - hjemmeisolation efter behandling med radioaktivt jod (3,7 GBq I - 131)

Til patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi har vurderet, at du opfylder retningslinjerne for hjemmeophold efter behandling med radioaktivt jod.

Du har fået fjernet hele skjoldbruskkirtlen, og vi har derfor tilbudt dig jodbehandling. Formålet med behandlingen er, at den radioaktive jod tilintetgør det skjoldbruskkirtelvæv, som muligvis er tilbage.

Hvis du skal have mere end én jodbehandling, bliver du vejledt om det i klinikken.

Inden du skal modtage jodbehandling i hjemmet, gør vi opmærksom på følgende:

Medicin

Du skal fortsætte med den medicin, du plejer at tage - det gælder også din stofskiftemedicin.

Transport hjem

Når du skal hjem, skal du være selvtransporterende, eller transporteres i en bil, der føres af en pårørende. Vi anbefaler, at du sidder med længst mulig afstand til føreren i bilen. Det er ikke tilladt at tage med offentlig transport.

Børn og gravide

Det er ikke tilladt at have

 • gravideammende kvinder
 • børn under 10 år
 • i hjemmet før efter det 3. døgn.

Forberedelser

Følg den vejledende kalender om forberedelse til jodbehandling, som du har fået med dig - eller modtaget i e-Boks.

Inden jodbehandlingen

Du skal

 • Indtage jodfattig kost i 5 døgn inden jodbehandlingen - følg den vejledning, du har fået udleveret
 • have indsprøjtninger med Thyrogen, der sikrer, at din krop bedre kan optage den radioaktive jod.

På behandlingsdagen

 • Kl. 7.30-8.00 Blodprøvetagning, 4. etage, B1
 • Kl. 9.00 Behandling i Sengeafsnit 1, Afdeling for Kræftbehandling på 17. etage i højhuset. Du får behandlingen med den radioaktive jod i form af en jodkapsel. Du skal indtage den med 2 glas vand, og herefter får du tilbudt rigelig væske at drikke.
 • Kl. 11.00-13.00 Du får målt restaktivitet. Målingen er afgørende for, hvornår du må blive sendt hjem.

Du skal have vandladning, så hyppigt du har brug for det, men du skal under alle omstændigheder have haft vandladning, inden du må tage fra hospitalet.

Du skal forblive i det afnit, hvor du får behandlingen, indtil du må tage hjem.

Isolation og afstand

For at begrænse den stråling, du udsender, og som kan skade andre, er det nødvendigt, at du strengt overholder de anbefalede retningslinjer for hjemmebehandling med radioaktivt jod.

Vidste du at...

 1. Afstanden har stor betydning for begrænsningen af strålingen. Det er vigtigt, at der er afstand mellem dig og dine pårørende, fordi strålingens styrke falder med afstanden.
 2. Tid er den bedste måde at mindske stråling på. Med tiden henfalder de radioaktive kerner i et stof. Når alle kerner er henfaldet, og stoffet er blevet stabilt, ophører det med at udsende stråling.

Bivirkninger

De første dage kan behandlingen give smerter i spytkirtlerne og en trykkende fornemmelse henover halsen. Begge bivirkninger forsvinder igen. Du kan eventuelt opleve, at din smagssans er påvirket i dage til uger efter behandlingen, men det er forbigående.

Forstoppelse  Hvis du har tendens til forstoppelse, skal du bruge et afføringsmiddel. 

Smerter  Hvis du får smerter eller trykken henover hals og spytkirtler, kan du bruge mild smertestillende medicin som for eksempel Panodil.

Kvalme  Hvis du får kvalme, skal du bruge kvalmestillende medicin.

Opkast  Hvis du skal kaste op, skal du enten kaste op direkte i toilettet eller bruge en pose til at kaste op i (som du tømmer i toilettet), så det radioaktive opkast forurener mindst muligt. Skyl altid efter 2 gange.

Husk at fortælle os om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem.

Forhold i hjemmet, du skal overholde i 3 døgn efter behandling med radioaktivt jod

De første 3 døgn skal du

 • sove i en afstand af mindst 2 meter til pårørende
 • holde så stor afstand til pårørende, som muligt, så du reducerer risikoen mest muligt
 • gå i bad dagligt
 • skifte tøj dagligt
 • efter 2 døgn vaske sengetøj og tøj.

Opholdet derhjemme

Bliv så vidt muligt inden døre. Det er tilladt at gå korte ture alene. Det er også tilladt at gå ud i haven. Undgå social kontakt med andre end nære pårørende.

Mad og drikke

Spis jodfattig kost indtil aftensmåltidet på behandlingsdagen, derefter må du spise, som du plejer.

Indtag rigeligt med væske de første 3 døgn, så du udskiller den overflødige jod hurtigere.

Underholdning

Du må gerne

 • se TV
 • læse i bøger, blade, aviser og lignende
 • bruge telefon, mobiltelefon og computer.

Du må ikke

 • strikke
 • hækle
 • sy

da de bløde materialer kan ophobe radioaktiv stråling og derfor skal kasseres bagefter.

Toiletbesøg

Det meste af den radioaktivitet, du har indtaget, udskilles via urinen. Det er derfor vigtigt, at du

 • altid skyller 2 gange efter brug af toilettet
 • sidder ned på toilettet (også som mand), når du skal tisse, så du begrænser muligheden for spild og radioaktivitet.

Spild

 • Brug papirlommetørklæder og skyl dem ud i toilettet.
 • Ved evt. opkast, der ikke rammer toilettet, skal du selv tørre op (med papir, hvis muligt).
 • Du skal kassere din tandbørste efter tredje døgn.
 • Ved eventuel blødning: Blod optørres med papirlommetørklæder, der skylles ud i toilettet.

Spild - vigtigt!

Ved en uheldssituation kontaktes cheffysikeren på Afdeling for Kræftbehandling.

Telefon: 26 29 99 24

Særlige forhold

Når du modtager behandling eller testes med radioaktiv jod, må du som kvinde ikke blive gravid eller amme. Som mand må du ikke gøre en kvinde gravid. Du skal bruge sikker prævention i den periode, hvor graviditet skal undgås.

Redaktør