Isoleret på Behandling af Nyfødte

Information om hvordan man skal forholde sig i forhold til de praktiske gøremål i afsnittet, når man er blevet isoleret.

Hvorfor isolation?

Man bliver isoleret for at undgå spredning af bakterier. På et hospital kan smittespredningen ske meget hurtigt og have store konsekvenser for den enkelte, fordi patienterne er sarte/ svækkede og i kontakt med meget personale. De forholdsregler, vi har beskrevet her, har til formål at bryde smittevejene og styre adfærden hos de personer, der kan sprede bakterierne.

Færden i afsnittet

Du må ikke gå rundt i afsnittet udover til og fra det tildelte toilet samt direkte ud og ind af Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1. Det er vigtigt, at du spritter hænder, inden du forlader stuen. 

Døren til stuen skal som hovedregel være lukket. 

Besøg af pårørende/ søskende

Du må meget gerne få besøg. De besøgende skal ligesom du blive på stuen under hele besøget. 

De skal spritte hænder inden de forlader stuen og gå direkte ud af afsnittet, når besøget er slut. Overtøjet skal hænges uden for stuen (husk at tømme lommerne). 

Personalet

Personalet vil bære beskyttelsesudstyr, når de er inde på stuen. Det gør vi for at bryde smittevejene.

Mad og drikke

Det er personalet, der skal hente mad og drikkevarer til dig. Mad er på faste tidspunkter, mens drikkevarer hentes efter behov. Det beskidte service skal du lade blive på stuen, indtil personalet henter det.

Affald, tøj, mad m.m.

Alt hvad du skal bruge af ting til pusling, tøj og linned bliver bragt til dig af personalet, som også tager det brugte og snavsede med ud igen. Dette sker løbende og efter dine behov. Du skal endelig ringe efter os, hvis der er noget du skal bruge.

 • Udmalket modermælk
  Dit udmalkede modermælk skal hentes af personalet, så mælken kan sættes i mælkekøleskabet.

 • Rengøring af malkesæt
  Efter hver udmalkning skal malkesættene skylles af og opbevares på stuen, indtil personalet henter det. Dvs. at du skal benytte et nyt sæt til hver udmalkning.
   
 • Modermælk/ modermælkersatning
  Når dit barn skal have mad, henter personalet mælken i mælkekøleskabet og bringer det ind på stuen, nå det har den rette temperatur. 

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget, og ring efter os, når du har brug for hjælp.

Redaktør