Isolation - Intensiv Behandling

Hvilken betydning har det for mig, når min pårørende er isoleret?

Isolation

Hvis der i forbindelse med indlæggelse på Intensiv Behandling er påvist, eller der er mistanke om, en eller flere bakterier, som enten er smitsomme for andre eller er særlig modstandsdygtig (resistent) overfor antibiotika, vil man blive isoleret.

Hvad er en multiresistent bakterie?

At en bakterie er multiresistent betyder, at den er særlig modstandsdygtig (resistent) over for en eller flere slags antibiotika. For at minimere spredning af smitten isolerer vi patienten.

Hvor længe varer en isolation?

Oftest vil isolationen vare så længe, man er indlagt på Intensiv Behandling. Nogle af de bakterietyper man bliver isoleret for, mens man er indlagt på Intensiv Behandling ophæves, når man bliver flyttet til sengeafsnittet. Det skyldes, at bakterierne er ”farlige” for de andre patienter, der er indlagt på Intensiv Behandling, da deres immunforsvar ofte er svækket.

Forholdsregler

Personalet

For at undgå at personalet bringer bakterien videre til andre indlagte, arbejder personalet efter specielle forholdsregler og anvender værnemidler. Værnemidler betyder, at de anvender en overtrækskittel, handsker og evt. maske, når de plejer og behandler din pårørende.

Af hensyn til vores samarbejdspartnere fra andre afdelinger, anbringer vi et skilt med ”ISOLATION” på døren ind til sengestuen, så personalet fra de andre afdelinger er opmærksomme på, at de også skal overholde disse forholdsregler, hvis de skal ind til din pårørende.

Hvad gør jeg som besøgende?

Når du besøger din pårørende skal du også anvende værnemidler for at undgå spredning af bakterien.
Du skal anvende overtrækskittel for at beskytte dit eget tøj mod bakterier. Overtrækskitlen tager du på udenfor sengestuen. Når du forlader sengestuen, skal du tage den af ved at løsne den på ryggen og undgå at berøre forsiden.
Overtrækskitlen må ikke genbruges, men skal kasseres i skraldespanden. Grunden til at man som besøgende til indlagte i isolation på Intensiv Behandling anvender overtrækskittel er, at man skal have mulighed for at opholde sig i vores opholdsområder for besøgende.
Du skal ikke anvende handsker med mindre du deltager i plejen af din pårørende.

Kan jeg risikere at blive smittet?

Nej, ikke hvis forholdsreglerne overholdes. I særlige sygdomstilfælde vil vi vejlede dig om yderligere forholdsregler. Hvis du selv er syg (fx forkølet eller har nedsat immunforsvar), så drøft det med sygeplejersken.

Håndhygiejne

Man ved, at den hyppigste form for spredning af smitte sker via hænderne.

Udfør håndhygiejne før hvert besøg og efter hvert besøg.
Anvend håndsprit frem for håndvask.

Anvendelse af håndsprit

  • Pump 2 gange på håndspritten (beholderen tættest på døren).
  • Gnid dine hænder og underarme grundigt med håndsprit til området er helt tørt. Det er vigtigt, at du gnider hænderne, mens spritten tørrer, da den kun virker, når du gør dette. Den virker ikke, hvis du blot lufttørrer hænderne.

Håndvask

Hvis dine hænder er synligt beskidte, eller huden er våd/fugtig, skal du vaske hænder før du bruger håndsprit. Dette gælder også, hvis din pårørende er isoleret for en tarminfektion.

Spørgsmål

Vi ved, at det kan være belastende at være isoleret, og som besøgende kan man nemt blive yderligere bekymret for sin pårørende. Vi vil gøre, hvad vi kan for at lette denne belastning.

Er du i tvivl om noget, så spørg os.

Redaktør