Irinotecan, behandling af bivirkninger ved behandling med

Atropin og Loperamid.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandling med Irinotecan.

Bivirkninger ved behandling med Irinotecan

Behandlingen med Irinotecan kan under selve behandlingen og op til 24 timer efter give bivirkninger, der viser sig ved svedtendens, kulderystelser, tåreflåd, næseflåd, svimmelhed, mavesmerter og akut diarre.

Behandling af bivirkninger

Opstår en eller flere af disse bivirkninger, kan de behandles med Atropin fx i form af tablet Atropin á 0,25 mg. Du må maksimum indtage 4 tabletter på 1 døgn.

Bivirkning ved Atropin

Atropin kan medføre en udvidelse af pupillerne som kan føre til lysfølsomhed og sløret syn. Du må derfor ikke køre bil 24 timer efter, du har indtaget Atropin.

Det er ikke sikkert, at du får brug for tabletterne. Ved hver behandling udleverer vi 4 Atropintabletter, som du kan bruge, hvis du får bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du tager tabletterne, som det er beskrevet i denne vejledning.

Behandling af diarre

Hvis der opstår diarre mere end 24 timer efter endt behandling med Irinotecan, kan du forsøge at indtage tablet Loperamid á 2 mg. Anvend højst 6 tabletter pr. døgn. Følg anvisningen på pakken med Loperamid.

Vigtigt

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får:

  • Feber over 38,5 grader.
  • Diarre og/eller mavesmerter indenfor 24 timer efter behandling med Irinotecan, og der ikke har været effekt efter indtagelse af tablet Atropin og/eller tablet Loperamid.
Redaktør