Irinotecan, Oxaliplatin og Panitumumab, behandling med

Til patienter med tarmkræft eller endetarmskræft med spredning.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information ombehandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i tarmen, som har spredt sig. 

Tilbagefald og/eller fremskreden kræft i tarmen behandles bedst med kemoterapi. Hvilken type af kemoterapi vi kan tilbyde dig, afhænger af dine ønsker for behandling, kræftens genetiske sammensætning, sygdommens spredning og din samlede helbredstilstand.

Lægens vurdering er, at vi kan tilbyde dig behandling med kemoterapi. Din behandling består af 3 stoffer: Irinotecan og Oxaliplatin og antistoffet Panitumumab. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Vi giver kemoterapi for at ramme kræftceller forskellige steder i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på kemoterapi. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. Der kan også opstå sene bivirkninger. På trods af behandlingen er der fortsat risiko for, at sygdommen udvikler sig.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med kemoterapi. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Kontrol inden behandling

Samtale  I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Blodprøver  Kemoterapien kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodlegemer midlertidigt. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du skal tale med en læge/sygeplejerske. Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

Behandlingen

Selve behandlingen foregår i klinikken. Den tager ca. 3 timer og gives i en blodåre. Behandlingen gives i serier , der varer 14 dage ad gangen. 

Vi behandler i perioder, der varer ca. 3 måneder, hvorefter vi vurderer, hvordan det går. Hver periode består af 6 serier efterfulgt af en scanning. Efter hver scanning gør du og eventuelt din familie status over din sygdomstilstand sammen med din patientansvarlige læge. Ved disse møder planlægger I det videre forløb.

Hvis du tåler behandlingen godt, og scanningsresultatet viser, at kemoterapien har effekt, tilbyder vi behandling i en periode på yderligere 3 måneder. Dette gentager sig, så længe du kan tåle behandlingen og har effekt af den

Efter ca. 2 uger møder du i klinikken med henblik på næste serie.

Bivirkninger generelt

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Dennepåvirkning betyder, at der kan opstå bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle denævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd. 

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

Nedsat appetit  Din sygdom og behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner  kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzasymptomer. Blødning  kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Diarré  Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden udleveret tabletter, der kan stoppe diarré. 

Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan vi behandle med medicin. 

Mundbetændelse Betændelse  i munden kan behandles med mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Hårtab  Behandlingen kan medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet. Derfor kan du få tilskud til en paryk, et tørklæde, en hue eller en kasket. I nogle tilfælde kan man også tabe håret andre steder på kroppen. Når behandlingen er afsluttet, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. 

  Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

  Til mænd  Kemoterapi kan nedsætte sædkvaliteten. Hvis du ønsker det, kan du deponere sæd. Dette skal aftales og koordineres med lægen eller sygeplejersken, før du begynder på behandlingen.

  I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

  Til kvinder  Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen er tegn på, at du er gået i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

  Specielt ved Irinotecan

  Under og i det første døgn efter behandling med Irinotecan, kan der hos enkelte opstå bivirkninger i form af tåreflåd, svedeture, synsforstyrrelser, mavesmerter og diarré. For at mindske risikoen tilbyder vi forebyggende medicin i form af Atropin før behandlingen. Atropin gives enten som en tablet eller som en indsprøjtning i underhuden. Du må ikke få Atropin, hvis du har grøn stær.

  Specielt ved Oxaliplatin

  Under eller i de første timer efter behandlingen med Oxaliplatin, kan der forekomme ubehagelige fornemmelser som krampe i kæberne, ”mærkelig” følelse i tungen, vejrtrækningsbesvær og synkebesvær. Symptomerne er ufarlige. De kan lindres med varme og vil langsomt aftage.

  Kuldepåvirkning  Kulde kan forværre disse gener, og du får derfor yderligere information om, hvordan du skal forholde dig ved kuldepåvirkning.

  Føleforstyrrelser  Føleforstyrrelser i hænder eller fødder kan føles som prikken, stikken, smerter, snurren eller som at gå på vat. Føleforstyrrelserne forsvinder ofte efter afsluttet behandlingsforløb med Oxaliplatin, men de kan være varige. 

  Specielt ved Panitumumab

  En hyppig bivirkning ved Panitumumab er hududslæt, som kan sammenlignes med akne (bumser). Dette udslætses ofte allerede efter første behandling. Udslættet opstårhyppigt i ansigt og på skalp, nakke, ryg og arme. Dette bliver behandlet med antibiotika. I svære tilfælde kan vi mindske dosis af Panitumumab.

  Neglerødderne kan få revner med risiko for infektion. Sygeplejerskerne vil hjælpe dig med råd til, hvordan du kan behandle udslæt og eventuelle revner

  Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

  For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger bliver din behandling udsat eller afbrudt.

  Forholdsregler

  Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne

  Vigtigt!

  Du skal kontakte afdelingen

  • diarré, som ikke stoppes af tabletter mod diarré indenfor 24 timer
  • feber over 38,5 grader.
  Redaktør