Ipilimumab og Nivolumab, Immunkombinationsbehandling med

Til patienter med modermærkekræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om Ipilimumab og Nivolumab ved modermærkekræft, der har spredt sig.

Vi håber, du kan bruge informationen som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Hvilken medicin indgår i behandlingen

Ipilimumab og Nivolumab styrker immunsystemets evne til at bekæmpe modermærkekræft. Ipilimumab og Nivolumab er antistoffer, som kan blokere proteinerne (CTLA4 og PD1) på overfladen af visse immunceller (T- celler). Dette styrker immuncellernes evne til at angribe kræftceller ved billedligt talt at blokere for bremsen i disse immunceller. 

Ipilimumab og Nivolumab er blevet givet hver for sig til mænd og kvinder med kræft og har vist sig at have gavnlig effekt på sygdommen hos nogle patienter, herunder patienter med modermærkekræft. Ved at kombinere de to stoffer og give behandlingen samtidig kan vi øge effekten, men vi ved også, at det samtidig vil øge risikoen for at få bivirkninger.

Behandlingsplan

Ipilimumab og Nivolumab gives begge i et intravenøst drop, det vil sige i en blodåre. Behandlingen gives hver 3. uge, og du modtager begge stoffer. 

Efter de første fire behandlinger vil vi vurdere effekten af behandlingen, og herefter vil du overgå til at få behandling med Nivolumab alene hver fjerde uge. Den sammenlagte behandlingstid afhænger af effekten af behandlingen, dog sjældent længere end to år. Behandlingen gives ambulant, og du skal forud for hver behandling have taget blodprøver. 

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Efter blodprøven, 1-4 dage før behandlingen, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Blodprøver tages i forbindelse med en lægesamtale 1-4 dage før behandlingen. Resultatet af disse prøver skal ses, inden du kan modtage behandlingen. Selve behandlingen tager knapt to timer hver gang, så længe du skal have begge stoffer, men kun 60 minutter, hvis du skal have Nivolumab alene.

Røntgenundersøgelse/scanning

Der skal foretages CT- eller PET/CT-scanning af kroppen og eventuelt hovedet forud for behandlingen og hver 12. uge igennem behandlingsforløbet. Herefter vil du blive fulgt med scanninger og undersøgelser i ca. 5 år efter afsluttet behandling.

Bivirkninger fra immunsystemet

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Bivirkningerne opstår ofte på grund af dit immunsystem, som påvirkes af Ipilimumab og Nivolumab. Stofferne aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne.

I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes immunmedierede eller autoimmune bivirkninger.

Der kan opstå bivirkninger under hele behandlingsforløbet, men også efter behandlingen er afsluttet. Bivirkningerne kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra medicinen, eventuelt suppleret med anden medicin såsom binyrebarkhormoner. Hvis du får en immunrelateret bivirkning, kan den godt være flere måneder om at forsvinde.

Birvirkninger, risici, komplikationer og gener

Ipilimumab

Behandlingen med Ipilimumab kan medføre én eller flere af følgende bivirkninger.

Meget almindelige (mere end 10 ud af 100 patienter)

 • Feber.
 • Nedsat appetit.
 • Reaktioner på indstiksstedet. Træthed.
 • Diarre. Kvalme. Opkastning. Hudkløe. Hududslæt.

Almindelige (1-10 ud af 100 patienter)

 • Influenzalignende symptomer, kraftesløshed, kulderystelser, smerte fra svulsten og vægttab.Blødning i mave-tarmkanalen, forhøjet galdefarvestof, forstoppelse, leverpåvirkning, mavesmerter, sure opstød og tyktarmsbetændelse.Hoste, hævelser pga. væskeophobning i kroppen, lavt blodtryk og åndenød. 
 • Blodmangel, øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer. 
 • For lidt kalium i blodet, hedeture, nedsat stofstifte og væskemangel. 
 • Ledsmerter, muskelkramper og muskelsmerter.
 • Forvirring, hovedpine, nervebetændelse fx på arme og ben, sløvhed og svimmelhed.
 • Betændelse i huden, betændelse i slimhinder, eksem, hårtab, nældefeber, rødme, tør hud, ændret farve i huden og øget svedtendens. Sløret syn og øjensmerter.

Ikke almindelige (1-10 ud af 1.000 patienter)

 • Reaktioner og ubehag under selve behandlingen. Betændelse i bugspytkirtlen, betændelse i nedre del af tyktarmen, bughindebetændelse, dårligt fungerende lever, forstørret lever, hul på tarmen, leverbetændelse, mavesår, tarmbetændelse og tarmslyng.
 • Blodtryksfald når man rejser sig, hjerterytmeforstyrrelser, karbetændelse, lokal blodmangel i fx arme og ben, påvirket vejrtrækning, pletter på røntgenbillede af lungerne, vejrtrækningsbesvær og væske i lungerne. 
 • Blodmangel, øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. 
 • Dårligt fungerende binyrebark, for lidt kalk i blodet, for lidt natrium i blodet, forhøjet stofskifte og nedsat mandligt kønshormon i blodet. 
 • Besvimelsesanfald, besvær med at styre arme og ben, betændelse i hjernens hinder, depression, hjernebetændelse, muskelkramper, nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben, rysten, talebesvær og væskeophobning i hjernen.
 • Alvorlig hudreaktion, hvor huden går til grunde.
 • Blodforgiftning, infektioner, overfølsomhed, samtidig svigt af to eller flere organer.
 • Blod i urinen, nedsat funktion af kønskirtlerne, nyrebetændelse, nyresvigt og udebleven menstruation. 
 • Blødning i øjet, regnbuehindebetændelse, øjenbetændelse og årehindebetændelse i øjet.

Sjældne (1-10 ud af 10.000 patienter) 

 • Betændelse i endetarmens slimhinde. Muskelsvækkelse. Alvorlig hudreaktion, psoriasis og allergiske reaktioner. 

Meget sjældne (færre end 1 ud af 10.000 patienter)

 • Anafylaktisk chok - en akut og alvorlig allergisk tilstand.

Nivolumab

Behandlingen med Nivolumab kan medføre én eller flere af følgende bivirkningerne.

Meget almindelige (mere end 10 ud af 100 patienter)

 • Kraftesløshed, nedsat appetit. Diarre, kvalme og leverpåvirkning.
 • Blodmangel, øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer. 
 • Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
 • Forstyrrelse i saltbalancen. Hudkløe og hududslæt. 
 • Forhøjet kreatinin i blodet.

Almindelige (1-10 ud af 100 patienter)

 • Feber, reaktioner og ubehag under selve behandlingen
 • Forstoppelse, mavesmerter, mundbetændelse, mundtørhed, opkastning, påvirkning af bugspytkirtlen og tyktarmsbetændelse.
 • Betændelseslignende reaktion i lungerne, forhøjet blodtryk, hoste, hævelser pga. væskeophobning i kroppen og åndenød.
 • Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer. 
 • Forhøjet blodsukker, forhøjet stofskifte, nedsat stofstifte. 
 • Ledsmerter og muskel- og ledsmerter.
 • Hovedpine, nervebetændelse fx på arme og ben og svimmelhed. 
 • Hårtab, rødme, tør hud og ændret farve i huden. 
 • Luftvejsinfektion.
 • Sløret syn og tørre øjne.

Ikke almindelige (1-10 ud af 1.000 patienter)

 • Betændelse i bugspytkirtlen og leverbetændelse.
 • Karbetændelse, lungebetændelse, pletter på røntgenbillede af lungerne og væskesamling i lungehinderne. 
 • Betændelse i lymfekirtler.
 • Dårligt fungerende binyrebark, for meget syre i blodet og forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion. 
 • Nedsat udskillelse af hormoner fra hypofysen og væskemangel.
 • Muskelsvækkelse, nervebetændelse, nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben og ødelæggelse af hinde omkring nervetråde.
 • Alvorlig hudreaktion og psoriasis.
 • Allergiske reaktioner, anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Betændelsestilstand i nyren, nyresvigt og årehindebetændelse i øjet.

Sjældne (1-10 ud af 10.000 patienter)

 • Mavesår og ophobning af galde.
 • Hjerterytmeforstyrrelser.
 • Diabetes.
 • Alvorlig hudreaktion, hvor huden går til grunde.

Bivirkninger ved Nivolumab kombineret med Ipilimumab

I forsøg med Nivolumab kombineret med Ipilumumab er der indtil videre ikke set bivirkninger, der ikke er set ved behandling med Nivolumab eller Ipilimumab alene. Væsentligt er det dog, at hyppigheden af bivirkninger øges i forhold til at de to medikamenter gives alene. Der kan også opstå bivirkninger, som endnu ikke er kendte. Du skal øjeblikkeligt fortælle lægen eller sygeplejersken om alle mulige bivirkninger, som du eventuelt oplever.

95% af de patienter der har fået behandling med Nivolumab plus Ipilimumab får bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er diarre (44% af patienterne), træthed (35% af patienterne), hudkløe (33% af patienterne). Den samlede hyppighed for alvorligere bivirkninger, vurderet som grad 3-4, er 55%. Blandt de alvorlige bivirkninger af grad 3 eller 4 var diarre (15% af patienterne) og påvirkning af leverens funktion (19% af patienterne) blandt de hyppigste. Hos 36% af patienterne var bivirkninger årsag til, at behandlingen måtte stoppes. Selvom behandlingen stoppes pga. bivirkninger, kan den godt have givet den ønskede effekt allerede. 

Vigtigt!

Det er meget vigtigt, at du umiddelbart fortæller os, hvis du tror, at du har fået en bivirkning, også selvom den ikke står på listen ovenfor. Ved al ny medicin kan der være bivirkninger, vi endnu ikke kender. Du bør undlade at tage ny medicin, uden først at have drøftet det med os.

Risici for kvinder i den fødedygtige alder og risici for mænd 

Hvis du er gravid eller ammer, kan du ikke modtage behandlingen. Der kan være ukendte risici for dig eller fostret, hvis du bliver gravid under behandlingen. Laboratorie- og dyreforsøg er udført for at teste eventuelle risici, men resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres til mennesker. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depot-gestagen) op til 12 uger efter sidste dosis Ipilimumab og Nivolumab. Forud for behandlingsstart får du taget graviditetsprøver via blod- eller urinprøve.

Hvis du alligevel bliver gravid eller mener at være gravid (din menstruation er udeblevet), skal du kontakte personalet på den afdeling, hvor du modtager behandlingen. Det samme gælder, hvis du bliver nødt til at tage receptpligtig medicin, som ikke er udskrevet af din læge på den behandlende afdeling.

Hvis du er mand og modtager denne behandling, anbefales du at bruge kondom, og din kvindelige partner skal derudover bruge en sikker præventionsmetode (p-piller, sterilisering, spiral eller depotgestagen) op til 12 uger efter den sidste dosis af Ipilimumab og Nivolumab. Du skal også underrette lægen på den afdeling, hvor du modtager behandlingen, hvis din partner bliver gravid.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Redaktør