Interleukin-2, behandling med

Til patienter med modermærkekræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du har fået foretaget en række undersøgelser, som har vist aktivitet af din modermærkekræft. Omfanget af din sygdom gør, at den ikke kan behandles effektivt med operation.

Vi vil informere dig om et behandlingstilbud med immunterapien interleukin-2. Først når du har læst denne patientinformation grundigt igennem og har fået mundtlig information fra en af afdelingens læger, kan du afgøre, om du vil modtage denne behandling. Du har ret til betænkningstid, og du har mulighed for at få gentaget den mundtlige information sammen med en ven eller en pårørende, hvis du ønsker det.

I det følgende har vi beskrevet, hvad behandlingen går ud på, og hvad det indebærer for dig.

Baggrund

Gennem de sidste 30 år har vi set, at stimulering af kroppens immunforsvar i nogle tilfælde kan behandle modermærkekræft effektivt.

En af de behandlinger, der har vist effekt, er behandling med interleukin-2 (IL-2). Det har vist sig, at en mindre del af patienterne har opnået at blive kureret for deres sygdom. For en lidt større del af patienterne betød behandlingen at sygdommen blev mindsket og at sygdommen blev holdt i ro i kortere eller længere tid. Hos de resterende patienter havde behandlingen ingen virkning.

Behandlingen har dog en række bivirkninger, som i enkelte tilfælde kan være meget alvorlige.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen med interleukin-2 foregår under indlæggelse og gives i serier på 5 dage. Vi giver behandlingen i et centralt vene kateter, som bliver anlagt den første dag (dag 1). Derefter giver vi interleukin-2 løbende over 5 dage, hvor dosis starter med at være høj og nedtrappes gradvist i ugens løb. Du skal forvente at være indlagt i et par døgn efter, at behandlingen er afsluttet. Efter første behandlingsserie holdes der 2 ugers pause før næste behandling. 

Behandlingens varighed

Efter 2 behandlingsserier bliver du CT-scannet. Scanningen skal vise, om behandlingen har haft effekt. Hvis det er tilfældet, får du tilbudt yderligere 2 behandlingsserier. Det vil sige, at den samlede behandlingstid er på ca. 3 måneder. Hvis behandlingen ikke har effekt på din sygdom, vil den blive afbrudt. Behandlingen vil også blive afbrudt, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Før hver behandlingsserie bliver du undersøgt af en læge, og du får taget blodprøver. Vi registrerer de bivirkninger, du har haft før, under og efter hver behandlingsserie. Efter 2 behandlingsserier bliver du CT-scannet. Hvis behandlingen har effekt på din sygdom, kan det være, at du skal have en ekstra CT-scanning. Efter endt behandling taler vi med dig om den fremtidige opfølgning og om eventuel supplerende behandling.

Mulige bivirkninger ved behandlingen Interleukin-2 er et immunstimulerende stof. Behandlingen med stoffet kan være forbundet med udtalte bivirkninger. Først og fremmest forekommer der en almen sygdomsfornemmelse (influenza symptomer) med feber, smerter i musklerne og udtalt træthed. Feberen betragtes som led i behandlingseffekten og ikke som en bivirkning ved behandlingen. 

Der vil derfor ikke blive behandlet med febernedsættende midler som for eksempel paracetamol og NSAID-præparater. Kun hvis temperaturen overstiger 41 grader, bør der behandles med paracetamol.

Blodtryksfald forekommer hyppigt, men kan sædvanligvis behandles med ekstra væske- tilførsel.

Kvalme, opkastning og diarré  Der kan forekomme kvalme, opkastning og diarré.

Forbigående udslæt  Der kan forekomme et forbigående udslæt på huden, som kan efterfølges af en afskalning af huden. Der kan være god effekt på hudtørhed og hudkløe ved brug af planteoliebaserede kosttilskud med de essentielle fedtsyrer omega-3, omega-6 og omega-9. Følgende produkter er hidtil blevet brugt af patienter: ”Perfect balance” eller ”Livets olie”. Produkterne kan købes i helsekostbutikker - andre fabrikater kan formentlig også anvendes. Anbefalet dagsdosis er angivet på produktet. Indtagelsen af olien er lettest sammen med drikkevarer, for eksempel juice. Hvis der er hudområder med generende kløe, kan olien også smøres direkte på huden et par gange om dagen. 

Nyre- og leverfunktion  Interleukin-2 kan påvirke både nyre- og leverfunktion. Desuden kan der også forekomme en påvirkning af de forskellige blodceller. Disse bivirkninger er alle forbigående.

Sjældne bivirkninger: 

  • uregelmæssig hjerteaktion
  • brystsmerter
  • udvikling af angstsymptomer og forvirring.

Disse bivirkninger er alle forbigående, men kræver, at du holder pause med behandlingen. Undervejs i behandlingen vil vi råde og vejlede dig, når du får bivirkninger. De fleste af bivirkningerne kan vi hjælpe dig med.

Vigtigt!

Hvis der opstår situationer/bivirkninger, som du er utryg ved, når du er hjemme, skal du straks kontakte afdelingen: Døgnet rundt kan du kontakte afdelingen. Se sidst i denne pjece.

Sygemelding

Hvis du arbejder, skal du regne med at være sygemeldt i de måneder, du fårbehandling.

Forholdsregler

Kvinder, som kan blive gravide, skal anvende P-piller eller spiral under behandlingen. Ligeledes skal mænd anvende kondom.

Redaktør