Intensiv behandling, information til pårørende

Information til pårørende.

Velkommen til Intensiv Behandling

På Intensiv Behandling bliver patienter indlagt, der har behov for observation, pleje og behandling, udover hvad der kan tilbydes på de almindelige sengeafdelinger.

Pleje, behandling og diagnostik varetages af både læger og sygeplejersker i samarbejde med personale fra relevante specialafdelinger. Alle læger og sygeplejersker på afsnittet er specialuddannede, og afsnittet råder over meget teknisk udstyr som anvendes til overvågning og behandling af patienterne. Vil du læse mere om overvågningsudstyret, kan du få patientinformation udleveret af plejepersonalet eller finde den i pårørendeområderne.  

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afsnittet, og du er som pårørende velkommen døgnet rundt. Pårørendes besøg og tilstedeværelse kan være en stor støtte og tryghed for patienten på intensivt afsnit. I den akutte fase, hvor patienten ikke selv kan sige, om han eller hun ønsker besøg, er det oftest hensigtsmæssigt, at det kun er de nærmeste der kommer på besøg. 

Når du kommer på besøg, beder vi om, at du ikke går direkte ind på stuen. Kommer du mellem kl. 8.00 – 15.00 skal du henvende dig til lægesekretærerne, der sidder ved indgangen. Kommer du på andre tidspunkter af døgnet, beder vi dig anvende ringeklokken, der er placeret ved indgangsdøren til afsnittet. Hvis døren ind til stuen er lukket, vær da opmærksom på, om det skyldes igangværende pleje og behandling. 

Vi gør meget for at beskytte alle patienters blufærdighed, og det kan derfor være nødvendigt, at vi beder dig og andre pårørende om at forlade stuen midlertidigt, når der udføres pleje og behandling.

Information om patientens tilstand 

For at kunne imødekomme kravet om tavshedspligt og diskretion for patienten, giver vi kun information til patientens nærmeste pårørende. 

Vi tilstræber at give pårørende så fyldestgørende information som muligt. Vi beder dog om, at man i hver familie udpeger en kontaktperson, som modtager al relevant information om patienten, som kan videreformidle dette til dem, der skal have besked. Hvis specielle forhold gør sig gældende, vil sygeplejersken gerne informeres herom.

Har I behov for en lægesamtale, tilstræber vi at planlægge dette til en hverdag i dagtimerne.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget er det altid muligt at kontakte os telefonisk. Vi kan bedst besvare opkald udenfor tidsrummet kl. 7.00 - 7.30,
kl. 15.00 – 15.30 og kl. 22.50 – 23.20, hvor vi har vagtskifte.
Spørgsmål besvares så vidt muligt løbende af den sygeplejerske der tager sig af patienten. 

Telefonisk kontakt:

Til afdelingen:                      38683574
Stue 9-10                            38683571
Stue 11-12                          38684008
Stue 14-15                          38683575
Stue 16-17                          38683791
Stue 18-19                          38684792
Stue 20-21                          38684063

Opholdsrum for pårørende / mad og drikkevarer

Der er to opholdsområder på afsnittet. Det ene område er nær indgangsdøren til afsnittet (glasburet) samt to siddegrupper lige indenfor glasdørene til afsnittet. Da der til tider er mange pårørende, beder vi jer vise hensyn, så alle har mulighed for at være der. 

Der er mulighed for at lave kaffe og te i glasburet. Her er også et lille køleskab, som man må stille mad- og drikkevarer i.

Cafe og 7-Eleven

Caféens åbningstider:
Mandag til fredag kl. 07:30 – 20:00, sidste madbestilling kl. 19:15
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10:00 – 17:00, sidste madbestilling kl. 16:15.

7-Elevens åbningstider: Døgnåbent

Overnatning

Det er som udgangspunkt ikke muligt at overnatte i en seng på afsnittet. 

Parkering på hospitalet 

Mange parkeringspladser på hospitalet er tidsbegrænset. I dagtimerne kan sygeplejersken/sekretæren informere om aktuelle parkeringsforhold, og de har mulighed for at forlænge din parkeringstid. Spørg personalet / sekretærerne. 

Rygning

Herlev Hospital er røgfrit område både indendørs og udendørs. 

Hospitalspræst/imam

Herlev Hospital har tilknyttet hospitalspræst og imam. Der er altid mulighed for at personalet kan etablere kontakt til én af disse. Præsten og imamen står til rådighed for både patienter og pårørende med samtaler om små og store emner. De er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller overbevisning det enkelte menneske har. 
Præsterne har tavshedspligt, så samtalerne foregår i fortrolighed. 

Kontakt:

Hospitalspræst Mathilde Svendsen 
Telefon 38 68 17 79, mandag – torsdag kl. 9:30- 15:00
                              
Imam Naveed Baig 
Telefon 25 69 95 69, tirsdag og onsdag kl. 9.30-15:00      

Patientrettigheder og klage muligheder

Har du spørgsmål til rettigheder, kan du kontakte hospitalets patientvejleder. I opholdsrummet findes en pjece, der beskriver, hvad patientvejlederen kan være behjælpelig med.

Kontakt patientvejlederen:
Telefon 38 68 66 40
Mandag - torsdag kl. 10:00-13:00, fredag kl. 10:00- 12:00. 

Vejledning om klage og erstatningsmuligheder samt aktindsigt kan også findes på www.sundhed.dk 

Min Sundhedsplatform 

Adgang til informationer i Sundhedsplatform, kan tilgås via NemID. Spørg personalet for mere information. 

Socialrådgiver

I forbindelse med indlæggelse kan der være sociale og økonomiske foranstaltninger, som er nødvendige at få løst. Det kan være betaling af husleje og andre faste udgifter. Det er socialrådgiveren i patientens bopælskommune, der kan kontaktes ved spørgsmål.   

Værdigenstande

Herlev Hospital kan ikke påtage sig ansvar for værdigenstande, der er medbragt under indlæggelsen, og der er ikke aflåste patientskabe på sengestuerne. Vi opfordrer derfor pårørende til at tage værdigenstandene med hjem. 

Hygiejne

Patienter, der er indlagt på Intensiv Behandling, er særlig modtagelige overfor infektioner. Virus og bakterier spredes ofte via hænderne, og vi opfordrer derfor alle pårørende til at udføre håndhygiejne før og efter hvert besøg. 

Håndhygiejne kan udføres enten i form af håndvask eller ved brug af håndsprit. Begge dele er tilgængelige på sengestuen. Hvis du er svært forkølet, kan du blive bedt om at tage en maske på for at undgå unødig smitte.

Blomster

Afskårne blomster må gerne medbringes på sengestuen. Spørg sygeplejersken om vaser. Af hygiejniske grunde må blomster i pottemuld (potteplanter) ikke medbringes.

Hvad kan du/I gøre som pårørende

Vi anbefaler, at du som pårørende er her så meget som du selv og den indlagte har kræfter til. 

Det er meget naturligt, at det kan virke overvældende at være på afsnittet, da apparatur og teknik fylder meget. Det kan også være svært at genkende og kommunikere med den indlagte patient og vedkommende har måske ikke overskud til selv at give udtryk for sine ønsker og behov. Som pårørende kan du være til stor hjælp ved at bidrage med din viden om fx vaner og interesser.

Du er meget velkomne til at hænge billeder, tegninger eller andet op på patientstuen. Vi ved, at mange der har været indlagt på Intensivt Behandling ikke kan huske deres ophold efter udskrivelsen. 

Hvis du eller patienten har behov for at tale om dette, er I meget velkomne til at ringe til os og aftale en tid. Her kan I komme og tale med noget af det personale, som I kender.

Områdeledelsen på Intensiv Behandling 

Afdelingssygeplejerske Laila Nielsen og Overlæge Tina Waldau
 

Redaktør