Intensiv behandling, information til pårørende

Information til pårørende.

Velkommen til Intensiv Behandling

På Intensiv Behandling bliver patienter indlagt, der har behov for observation, pleje og behandling, udover hvad der kan tilbydes på de almindelige sengeafdelinger.

Pleje, behandling og diagnostik varetages af både læger og sygeplejersker i samarbejde med personale fra relevante specialafdelinger. Alle læger og sygeplejersker på afsnittet er specialuddannede, og afsnittet råder over meget teknisk udstyr, som anvendes til overvågning og behandling af patienterne. Vil du læse mere om overvågningsudstyret, kan du få patientinformation udleveret af plejepersonalet.  

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afsnittet, og du er som pårørende velkommen døgnet rundt. Pårørendes besøg og tilstedeværelse kan være en stor støtte og tryghed for patienten på intensivt afsnit. I den akutte fase, hvor patienten ikke selv kan sige, om han eller hun ønsker besøg, er det oftest hensigtsmæssigt, at det kun er de nærmeste der kommer på besøg. 

Når du kommer på besøg, skal du ringe på dørtelefonen ved indgangen til afdelingen. Personalet vil tage imod dig og evt. bede dig om at tage plads i vores pårørenderum, mens vi afklarer, om du kan gå direkte til patientstuen. Vi vil vi bede dig om at hænge dit overtøj i pårørenderummet, da der ikke er mulighed for at opbevare tøj på patientstuen.  

Hvis døren ind til patientstuen er lukket, vær da opmærksom på, om det skyldes igangværende pleje og behandling. 

Vi gør meget for at beskytte alle patienters blufærdighed, og det kan derfor være nødvendigt, at vi beder dig og andre pårørende om at forlade stuen midlertidigt, når der udføres pleje og behandling.

Information om patientens tilstand 

For at kunne imødekomme kravet om tavshedspligt og diskretion for patienten, giver vi kun information til patientens nærmeste pårørende. 

Vi tilstræber at give pårørende så fyldestgørende information som muligt. Vi beder dog om, at man i hver familie udpeger en kontaktperson, som modtager al relevant information om patienten, som kan videreformidle dette til dem, der skal have besked. Hvis specielle forhold gør sig gældende, vil sygeplejersken gerne informeres herom.

Har I behov for en lægesamtale, tilstræber vi at planlægge dette til en hverdag i dagtimerne.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget er det altid muligt at kontakte os telefonisk. Vi kan bedst besvare opkald udenfor tidsrummet kl. 7.00 - 7.30,
kl. 15.00 – 15.30 og kl. 22.50 – 23.20, hvor vi har vagtskifte.
Spørgsmål besvares så vidt muligt løbende af den sygeplejerske der tager sig af patienten. 

Telefonisk kontakt:

Til afdelingen:                    38 68 35 74

Stue 111                             38 68 66 29
Stue 113                             38 68 69 11
Stue 115                              38 68 66 44
Stue 117                              38 68 66 84
Stue 119                              38 68 68 03
Stue 121                              38 68 67 02
Stue 123                              38 68 66 77
Stue 125                              38 68 68 05
Stue 127                              38 68 66 08
Stue 129                              38 68 66 65
Stue 131                              38 68 67 14
 

Opholdsrum for pårørende

Der findes to pårørenderum i afsnittet, hvor der er mulighed for at opholde sig, når I ikke kan være på patientstuen. Derudover er der opholdsmuligheder tæt på afdelingen på 1. plan som er indrettet med siddegrupper. Da der til tider er mange pårørende, beder vi jer vise hensyn, så alle har bedst mulighed for at opholde sig i afdelingen under besøg.

Mad og drikkevarer

Der kan købes kaffe, te og mad i 7-Eleven på Gernes Torv

7-Elevens åbningstider:      Døgnåbent

Overnatning

Det er som udgangspunkt ikke muligt at overnatte i en seng på afsnittet. 

Parkering på hospitalet 

Mange parkeringspladser på hospitalet er tidsbegrænset. I dagtimerne kan personalet informere om aktuelle parkeringsforhold og sekretæren vil have mulighed for at forlænge din parkeringstid. 

Rygning

Herlev Hospital er røgfrit område både indendørs og udendørs. 

Hospitalspræst og imam

Herlev Hospital har tilknyttet hospitalspræst og imam. Der er altid mulighed for at personalet kan etablere kontakt til én af disse. Præsten og imamen står til rådighed for både patienter og pårørende med samtaler om små og store emner. De er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller overbevisning det enkelte menneske har. 
Præsterne har tavshedspligt, så samtalerne foregår i fortrolighed. 

Kontakt:

Hospitalspræst Mathilde Svendsen 
Telefon 38 68 17 79, mandag – torsdag kl. 9:30- 15:00
                              
Imam Naveed Baig 
Telefon 25 69 95 69, tirsdag og onsdag kl. 9.30-15:00      

Patientrettigheder og klagemuligheder

Har du spørgsmål til rettigheder, kan du kontakte hospitalets patientvejleder.

Kontakt patientvejlederen:
Telefon 38 68 66 40
Mandag - torsdag kl. 10:00-13:00, fredag kl. 10:00- 12:00. 

Vejledning om klage og erstatningsmuligheder samt aktindsigt kan også findes på www.sundhed.dk 

Min Sundhedsplatform 

Adgang til informationer i Sundhedsplatform kan tilgås via MitID.

Socialrådgiver

I forbindelse med indlæggelse kan der være sociale og økonomiske foranstaltninger, som er nødvendige at få løst. Det kan være betaling af husleje og andre faste udgifter. Det er socialrådgiveren i patientens bopælskommune, der kan kontaktes ved spørgsmål.   

Værdigenstande

Herlev Hospital kan ikke påtage sig ansvar for værdigenstande, der er medbragt under indlæggelsen, og der er ikke aflåste patientskabe på sengestuerne. Vi opfordrer derfor pårørende til at tage værdigenstandene med hjem. 

Hygiejne

Patienter, der er indlagt på Intensiv Behandling, er særlig modtagelige overfor infektioner. Virus og bakterier spredes ofte via hænderne, og vi opfordrer derfor alle pårørende til at udføre håndhygiejne før og efter hvert besøg. 

Håndhygiejne kan udføres enten i form af håndvask eller ved brug af håndsprit. Begge dele er tilgængelige på sengestuen. Hvis du er svært forkølet, kan du blive bedt om at tage en maske på for at undgå unødig smitte.

Personalet vil informere dig om, hvilke hygiejnemæssige forholdsregler du skal tage i forbindelse med dit besøg

Blomster

Afskårne blomster må gerne medbringes på sengestuen. Spørg sygeplejersken om vaser. Af hygiejniske grunde må blomster i pottemuld (potteplanter) ikke medbringes.

Hvad kan du gøre som pårørende?

Vi anbefaler, at du som pårørende er her så meget som du selv og den indlagte har kræfter til. 

Det er meget naturligt, at det kan virke overvældende at være på afsnittet, da apparatur og teknik fylder meget. Det kan også være svært at genkende og kommunikere med den indlagte patient og vedkommende har måske ikke overskud til selv at give udtryk for sine ønsker og behov. Som pårørende kan du være til stor hjælp ved at bidrage med din viden om eksempelvis vaner og interesser.

Du er meget velkommen til at hænge billeder, tegninger eller andet op på patientstuen.

Vi ved, at mange der har været indlagt på Intensiv Behandling ikke kan huske deres ophold efter udskrivelsen. Hvis du eller patienten har behov for at tale om forløbet, er I meget velkomne til at ringe til os og aftale en tid. Her kan I komme og tale med noget af det personale, som I kender.

Områdeledelsen på Intensiv Behandling 

Oversygeplejerske:             Laila Nielsen

Ledende overlæge:             Tina Waldau

 

Redaktør