Insulininjektion

Læs om, hvordan du bruger din insulin flexpen.

I denne patientinformation kan du læse hvordan du bruger din insulin flexpen.

Klargøring af ny insulin flexpen

Du kan med fordel lade den nye insulin flexpen blive stuetemperatur inden klargøringen. Insulin blandes lettere ved stuetemperatur.

Første gang du skal klargøre din insulin flexpen, skal du:

 • Træk penhætten af.
 • Rul pennen mellem hænderne 10 gange – det er VIGTIGT at pennen holdes vandret.
 • Dernæst holdes pennen lodret og pennen skal vendes helt mindst 10 gange - så glaskuglen bevæger sig fra den ene til den anden ende i cylinderampullen.
 • Rulleprocessen og vendeprocessen gentages indtil al væsken er ensartet hvid og uklar.

En ny ubrugt pen bør opbevares i køleskab. En pen der er i brug kan opbevares ved stuetemperatur.

Insulin injektion

 • Mål blodsukkeret umiddelbart inden måltidet. Insulin skal injiceres lige inden måltidet.
 • Før hver insulininjektion vendes pennen op og ned mindst 10 gange (ikke hurtigere end at glaskuglen i cylinderampullen kan nå at køre fra den ene til den anden ende) indtil væsken er ensartet hvid og uklar.
 • Sæt nålen på (kan kun bruges 1 gang).
 • Indstil på 2 enheder ved at dreje på den sorte trykknap for enden af pennen. Hold pennen op i luften, og tryk på trykknappen, så nålen sprøjtes igennem med insulin. Evt. dråbe rystes forsigtigt af.
 • Indstil det ordinerede antal enheder (man kan godt dreje baglæns, hvis der er drejet for meget op).
 • Hold op i en hudfold på ydersiden af låret og før nålen ind. Tryk på den sorte trykknap og insulinen sprøjtes ind. Lad nålen blive inde i låret 10 sekunder og træk derefter nålen helt ud. Evt. sæt en finger på indstiksstedet, så insulinet ikke løber ud.
 • Spis straks herefter. Der må højst gå 10 minutter fra insulinen er taget, til du spiser.
 • Husk at måle blodsukker 1½ time efter måltidets start.
 • Hvis dit blodsukker er under 6,0 ved sengetid, spis da et stykke knækbrød eller rugbrød.
Redaktør