Insulin Tolerance Test (ITT)

Insulin Tolerance Test, også kaldet Insulinhypoglykæmi Test, undersøger evnen til at danne binyrebarkhormon.

Formål med testen

Formålet er at undersøge, om du mangler væksthormon og/eller binyrebarkhormon (kortisol).

Dit blodsukker vil blive sænket ved at give dig en lille dosis insulin. Når blodsukkeret bliver lavt, vil både hypofysens dannelse af væksthormon, samt binyrens dannelse af kortisol, stige. 

Ved blodprøverne kan man afgøre om du stiger nok i væksthormon, og/eller kortisol, eller om evnen til at danne disse hormoner er nedsat. 

Du bedes møde i Hormon og Stofskiftesygdomme, klinik 1.
Borgmester Ib Juuls Vej  25A, 4. etage, Herlev Hospital

______dag d. ____________ kl._____

Forberedelse

  • Du skal være fastende. Det betyder, at du ikke må spise, drikke eller ryge fra kl. 24.00 aftenen før undersøgelsen.
  • Det er dog tilladt at drikke 1-2 glas vand (kun vand!).
  • Du må ikke tage nogen form for medicin samme dag som undersøgelsen, specielt må du ikke tage Hydrokortison.
  • Hvis du tager andre former for binyrebarkhormon (f.eks. prednisolon-tabletter eller indsprøjtninger), bedes du kontakte os inden undersøgelsen.
  • Da du kan svede en del under testen, er det en god ide at medbringe tørt tøj.

Hvis du tager andre former for binyrebarkhormon (f.eks. prednisolon-tabletter eller indsprøjtninger), bedes du kontakte os inden undersøgelsen.

Da du kan svede en del under testen, er det en god ide at medbringe tørt tøj

Medbring en god madpakke til brug efter testen. Madpakken skal indeholde en god frokost og også sodavand, slik, chokolade eller lignende sukkerholdige ting.

Testen

Undersøgelsen foregår, mens du ligger på en briks. Du får først lagt en kanyle (venflon) ind i en blodåre i begge arme. Fra den ene kanyle tages blodprøver med 15 minutters mellemrum over 2 timer. 

Du vil også få målt blodsukker ved et stik i fingeren.

En halv time efter du har fået lagt kanylen, vil du få sprøjtet insulin ind i blodåren via kanylen. 

Herefter vil koncentrationen af sukker i blodet falde. Du vil eventuelt mærke det lave blodsukker ved hjertebanken, fornemmelse af sult, ubehag, indre uro og ved at du begynder at svede. Disse symptomer varer typisk 5-15 minutter og begynder ca. 30 minutter efter, at du har fået insulin.

Du skal afsætte 5 timer til undersøgelsen.

Du kan godt køre bil efter undersøgelsen, men du kan føle dig noget mat, og derfor skal du ikke påregne at gå på arbejde efterundersøgelsen.

Der er én eller to sygeplejersker til stede under hele testen.

Bivirkninger

De tidligere nævnte ubehag kan opleves på grund af det lave blodsukker.

I meget sjældne tilfælde kan det lave blodsukker udløse kramper eller bevidstløshed. Dette behandles let ved at indgive sukker direkte i blodåren.

Testen bør undgås, hvis du lider af epilepsi eller har tegn på åreforkalkningssygdom i hjerte eller hjerne. I sådanne tilfælde er det muligt at lave en anden undersøgelse. 

Hvor og hvornår foregår testen?

Du bedes møde i Hormon- og Stofskifte- sygdomme, Klinik 1,
Borgmester Ib Juuls Vej 25a, 4. etage, Herlev Hospital 

_______dag d._______kl. _______

Svar på testen

Der går ca. to uger, inden der er svar på alle blodprøverne. Du vil få svar ved en efterfølgende tid hos en læge     

Redaktør