Information til patienter der udskrives til ambulant opfølgning

Nyttig information vedrørende udskrivelse.

Nogle patienter har efter indlæggelse fortsat behov for undersøgelser eller behandling, men er friske nok til at være derhjemme. I disse tilfælde vil der ske udskrivelse til opfølgning hos en læge i Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 1

Når du udskrives, er der lagt en plan for, hvilke undersøgelser du mangler at få foretaget og/eller få svar på. Hvis du er sat i ny medicinsk behandling, får du udleveret medicin til de første par dage og en medicinliste med hjem. Der er lavet recepter på din nye medicin, som er klar til afhentning på alle apoteker dagen efter. 

Dine kontaktoplysninger

Inden du udskrives, er det vigtigt, at vi har telefonnummer til dig og dine pårørende, så vi har mulighed for at komme i kontakt med dig.

Vedrørende bilkørsel har vi aftalt følgende: 

Du har kørselsforbud ☐

Endelig stillingtagen til varigheden af kørselsforbuddet sker, når der er svar på alle dine undersøgelser. 

Genoptræning efter udskrivelse

Hvis du har behov for genoptræning, sendes der en genoptræningsplan til din kommune, og du vil inden syv hverdage blive kontaktet af kommunens genoptræningscenter. Du får en kopi af din genoptræningsplan med hjem ved udskrivelsen – alternativt eftersendes denne pr. brev. 

Hvis du under din indlæggelse har fået udleveret selvtræningsøvelser, skal du fortsætte med disse - i henhold til instruktion fra din ergo- eller fysioterapeut. 

Hvis udskrives til et genoptræningsophold, et vurderingsophold eller et plejehjem, vil alle oplysninger vedrørende evt. manglende undersøgelser og din videre behandling blive sendt til personalet på det respektive opholdssted. 

Ved forværring eller fornyede symptomer

Hvis du får forværring eller fornyede symptomer efter udskrivelse, skal du kontakte egen læge eller ringe 1813. Hvis symptomerne er af alvorlig eller livstruende karakter, skal du ringe 112.

Spørg personalet

Ved din udskrivelse er det vigtigt, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, og at du føler dig tryg ved at komme hjem. Så spørg endelig personalet inden du tager hjem, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Meld din ankomst hos sekretæren

Når du møder til opfølgning i afdelingen, skal du henvende dig til sekretæren i receptionen. Vi bestræber os på at minimere ventetid, og beklager hvis dette mod forventning opstår.

Sørg selv for transport

Du skal normalt selv arrangere og betale for din transport til og fra hospitalet. I enkelte tilfælde kan du have ret til at få hjælp til udgifterne eller til kørsel frem og tilbage. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Kørselskontoret på telefon 38 69 70 20 (hverdage mellem kl. 07.00-16.00). Læs mere om transport på www.regionh.dk/transport

Planlagte aftaler og undersøgelser: 

Du afventer tid til ________________________________________

Du afventer svar på ______________________________________

Du skal møde til samtale med læge d. _______ / _______ - Kl. ___________
☐  Du vil modtage indkaldelsesbrev med tid til opfølgning hos en læge 

Evt. noter

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Redaktør