Information til pårørende

Telefonnumre og andre vigtige informationer til pårørende til patienter på Herlev Hospitals Afdeling for Urinvejssygdomme.

Vi ønsker at give vores patienter den bedst mulige behandling og pleje.

For dig, som pårørende, er det vigtigt at vide følgende:

Besøg

Vi har fri besøgstid, men vi beder dig respektere:

  • Patienternes hviletid kl. 13.00 - 14.00.
  • Vagtskifte hos personalet kl. 15.00 - 16.00.
  • At besøg bør afsluttes inden kl. 22.00.

Af hensyn til de andre patienter på stuen skal besøg, så vidt muligt, foregå i en af dagligstuerne eller udsigtskrogene. Særligt om formiddagen kan du blive bedt om at forlade sengestuen på grund af stuegang eller personlig pleje af patienterne.

Kontakt afdelingen

Hvis du har behov for at tale med personalet på afdelingen, kan du kontakte: 

  • Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1 på telefon: 38 68 36 37
  • Urinvejssygdomme, sengeafsnit 2 på telefon: 38 68 49 40

Det er bedst i tidsrummet kl. 13.00-14.00 og kl. 19.00-21.00

I perioden fra kl. 15.00 - 16.00 er der vagtskifte for afdelingenspersonale, og henvendelser i dette tidspunkt bør derfor, så vidt muligt, undlades da vagtpersonalet har behov for at læse rapporten på afdelingens patienter, for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Personalet har tavshedspligt og må kun udtale sig efter accept fra din pårørende.

Vi henstiller til, at der er én pårørende, der har kontakten til afdelingen, og som derefter informerer andre pårørende.

Mobiltelefon

Det er tilladt at tale i mobiltelefon på hospitalet. Vi anbefaler, at I aftaler et tidspunkt, hvor du kan ringe direkte til din pårørendes mobiltelefon.

Redaktør