Information om tilknytning til gynækologisk afdeling

Til patienter, der har en gynækologisk kræftsygdom og får kemoterapi eller strålebehandling på Onkologisk Afdeling.

Kære Patient

Du har en gynækologisk kræftsygdom og får kemoterapi eller strålebehandling på Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital. 

Som regel modtager du behandlingen i klinikken, og vi indlægger normalt kun patienter på vores Sengeafsnit 1, hvis patienterne får bivirkninger ved behandlingen. Her tænkes især på påvirkning af knoglemarven med mangel på hvide blodlegemer og feber, blødning op grund af for få blodplader, eller svær diarre på grund af strålebehandling.

Imidlertid er gynækologiske kræftsygdomme af og til forbundet med andre tilstande, der kræver tæt tilknytning til en afdeling og eventuelt nogle dages indlæggelse. 

Der kan være tale om væskedannelse i bughulen eller i lungehinderne, blødning fra underlivet, påvirkning af tarmfunktionen eller problemer med katetre i blære eller nyrer. 

Derfor har vi indgået et samarbejde med det palliative afsnit på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, hvor der er sygeplejersker og læger med specielt kendskab til disse problemer. 

I det omfang indlæggelse er nødvendig på grund af bivirkninger ved kemoterapi eller strålebehandling, vil du altså blive indlagt på vores sengeafsnit 1 i Afdeling for Kræftbehandling, mens du hovedsageligt vil blive tilknyttet Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødslers sengeafsnit, når det drejer sig om de tilstande, der er nævnt ovenfor, og når det kan forudses, at der bliver behov for et længere forløb.

Vi læger og sygeplejersker på de to afdelinger kender hinanden og er vant til at arbejde sammen om patienterne, ligesom vi blandt andet kan læse hinandens journalnotater og se blodprøver. Om nødvendigt kan vi også tilse patienterne på hinandens afdelinger.


Venlig hilsen

Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler
og
Afdeling for Kræftbehandling, klinik 4 

Redaktør