Information om forebyggelse af hjerte-kar-sygdom

Information om forholdsregler og råd du kan følge hvis du har en hjerte-kar-sygdom.

Kontakt din læge med henblik på regelmæssig kontrol af:

 • Kolesterol
 • Blodsukker

Kolesterol og blodsukker kontrolleres med en blodprøve hos din egen læge.

 • Blodtryk
  • Mål dit blodtryk hjemme.
  • Lån et apparat hos din egen læge eller anvend dit eget apparat.
  • Få hos din egen læge ”Vejledning i måling af hjemmeblodtryk og udfyldelse af skema" (www.web-patient.dk).
  • Hjemmeblodtryksmålingerne foretages over 3 dage og gentages typisk hver til hver 3. måned efter aftale med din egen læge.

Du skal selv sørge for at aftale kontroller hos din egen læge.

Lav eventuelt en aftale om ny kontrol i forbindelse med aktuel konsultation.


Vi anbefaler typisk, at du får målt blodtryk hver 3. måned, hvis du ikke selv måler, og får målt blodsukker og kolesterol hver 6.-12. måned. Aftal med egen læge, hvor hyppigt du skal til kontrol. Det afhænger blandt andet af de målte værdier.

Du får typisk ikke symptomer, hvis blodtryk, kolesterol og blodsukker er dårligt reguleret. Derfor er det vigtigt med jævnlige kontroller. Velreguleret blodtryk, kolesterol og blodsukker er med til at sænke risiko for symptomer fra hjerte-kar-sygdom i betydelig grad.

Redaktør