Information om den lindrende fase

Vigtige forholdsregler til patienter og pårørende under den lindrende fase af blærekræftbehandlingen.

(Til patienter og pårørende).

Du er nået til en fase i dit sygdomsforløb, hvor behandling i højere grad rettes imod de symptomer, som du har/kan få frem for selve kræftsygdommen. Dette kaldes lindrende behandling eller palliation.

Det er meget forskelligt hvordan, og hvor hurtigt sygdommen udvikler sig, og hvilke gener man vil opleve. Vores erfaring er dog, at alle (både patienter og pårørende) får brug for hjælp fra sundhedsprofessionelle.

Nogle af de gener man kan opleve er; smerter, blødning fra blæren, træthed, tristhed og nedsat appetit.

Jo tidligere man får hjælp, jo lettere vil forløbet være, og jo bedre livskvalitet vil både du og dine pårørende opleve. Det er derfor vigtigt, at du og dine pårørende ved, hvilke muligheder der er, og hvor I kan få den rette hjælp.

Her kan du få hjælp

Vi anbefaler, at du snarest kontakter din egen læge med henblik på en samtale omkring hans/hendes rolle i dit fremtidige forløb. Mange praktiserende læger har stor erfaring med f.eks. smertebehandling.

Hjemmesygeplejerskerne, som er ansat i din kommune, kan hjælpe dig og dine pårørende i dit eget hjem både med det praktiske, men også med råd og vejledning. De har stort kendskab til mulighederne i netop din kommune, og det er derfor en fordel at få etableret en kontakt, også selvom du synes, at du ikke har nogle behov, som de skal hjælpe dig med lige nu.

Udover tilbuddene fra kommunen er der mulighed for yderligere og mere specialiseret hjælp, som man kan få fra et palliativt team eller afdeling.

Det kræver en henvisning fra en læge, og igen er det vigtigt, at kontakten etableres så tidligt som muligt.

Kræftens Bekæmpelse har rådgivere rundt omkring i landet, hvor både patienter og pårørende til enhver tid kan henvende sig og få en samtale med henblik på råd og vejledning.

På deres hjemmeside www.cancer.dk kan I finde yderligere oplysninger.

Du er fortsat tilknyttet Urinvejssygdomme, klinik 1 på Herlev Hospital. En samtale i klinikken kan være med henblik på lindring af gener fra blæren eller råd og vejledning om det videre forløb. Det er individuelt, hvor tit man har behov for kontakt til klinikken, og der planlægges derfor ikke nogen faste kontroller.

Har du behov for en tid, kan du kontakte

  • Sygeplejerskerne alle hverdagen mellem klokken 08:00-10:00 (onsdag dog mellem klokken 09:00-11:00) på telefon 38 68 43 16
  • Forløbskoordinator sygeplejerske Dorte Nielsen alle hverdage mellem klokken 08:00-14:00 på telefon 38 68 98 84

Vi vil kunne tilbyde dig en tid inden for få dage.

Redaktør