Infektion i rygsøjlen (Spondylodiscitis)

Du kan her læse mere om infektion i rygsøjlen, og hvordan det behandles.

Hvad er infektion i rygsøjlen?

Spondylodiscitis er en betændelsesreaktion i rygraden.

Spondylodiscitis forårsages af bakterier, der oftest kommer ind gennem et sår og føres til ryggen via blodbanen. De mest almindelige bakterier, der giver denne betændelsesreaktion, er stafylokokker og streptokokker.

Hvilke symptomer er der?

Sygdommen begynder gradvist med tiltagende rygsmerter og lidt feber. Generne kan forværres over nogle uger. Det sår, hvorfra bakterierne er kommet ind, er på dette tidspunkt helet for længe siden.

Hvordan undersøger man for infektion i rygsøjlen?

Ved mistanke om spondylodiscitis er den vigtigste undersøgelse en scanning af din ryg. Du vil også få taget en række blodprøver de første par dage, vi er især interesserede i at følge dine infektionstal.

Dit blod vil også blive undersøgt for bakterier (bloddyrkning). Det er dog ikke altid, at det lykkes at finde bakterien, da antallet af bakterier i blodet ofte er lavt.

Det kan være nødvendigt at tilbyde dig yderligere undersøgelser, men dette vil du blive informeret om af personalet i afdelingen.

Hvordan behandles spondylodiscitis?

Du skal forvente en langvarig indlæggelse med antibiotisk behandling og smertebehandling.

Behandlingen med antibiotika gives i begyndelsen i drop, og du vil få kontrolleret dine blodprøver ca. to gange ugentligt. Når dine infektionstal er blevet normale eller næsten normale, vil behandlingen med antibiotika i drop blive skiftet til tabletter, som du skal have længe, oftest i flere uger. I denne periode vil du være i et klinisk forløb. Du vil fortsat skulle have kontrolleret dine blodprøver ugentligt, og du vil eventuelt tilbydes en fornyet scanning af ryggen.

En måned efter den antibiotiske behandling er stoppet, vil du komme til en afsluttende samtale hos lægen i klinikken: Infektionssygdomme, klinik 1.

Din patientansvarlige læge (PAL) er:

 

Ved udskrivelse fra klinikken er det din egen læge, der får ansvaret for yderligere nedtrapning af smertestillende medicin.

I hele forløbet vil dine smerter også blive behandlet. Smerterne kan være til stede længe, men aftager i styrke, efterhånden som ryggen heler.

Det kan være nødvendigt med et genoptræningsforløb, som typisk vil blive påbegyndt under din indlæggelse.

I sjældne tilfælde kan kirurgisk behandling blive nødvendig, men dette vil du blive informeret om af personalet i afdelingen. Nogle patienter bliver henvist til Smerteklinikken på Gentofte eller Bispebjerg Hospital.

Hvordan er forløbet?

Der er tale om et langvarigt sygdomsforløb, da knogleinfektioner skal behandles længe for at alle bakterier med sikkerhed dræbes. Du kan derudover forvente, at du vil være meget træt under og også i en periode efter sygdomsforløbet.

Ikke alle patienter bliver smertefri efter behandlingen.

Gode råd

Det er vigtigt, at du følger behandlingen, og dermed tager antibiotikakuren til den er færdig. Desuden er det godt, at du er oppegående så meget som muligt.

Redaktør