Indlæggelse til operation for tyktarmskræft

Information til indlæggelse til operation for kræft i tyktarmen.

Patientskole:

Du bedes møde til patientskole

Onsdag d. _____________________ kl. 9.30 på sengeafsnit 4 og sengeafsnit 5, opgang 22, 5. sal. 

I patientskolen vil du sammen med andre patienter:

 • Få gennemgået hele forløbet omkring operationen
 • Møde en sygeplejerske, fysioterapeut og diætist
 • Få smagsprøver på ernæringsdrikke
 • Blive vist rundt på afdelingen
 • Få praktiske informationer
 • Have mulighed for at stille spørgsmål

Du er meget velkommen til at tage én eller flere pårørende med.

Stomiskole:

Hvis vi på forhånd ved, at du skal have lagt en stomi, skal du også på stomiskole. Den ligger samme dag og i direkte forlængelse af patientskolen.

Indlæggelse

Sidste hverdag før operationen bliver du indlagt på afdelingen. Dagen bruges til forberedelse, så du er klar til operationen.

Du skal:

 • Tale med modtage-sygeplejersken
 • Have optaget journal af en læge
 • Tale med narkoselægen
 • Have taget blodprøver og eventuelt hjertekardiogram (EKG)
 • Have taget mål til støttestrømper, som forbygger blodpropper
 • Eventuel opstart af tarmudrensning – personalet informerer dig om det

Vigtige datoer for dit forløb

Du modtager et brev i din e-Boks, 1-2 hverdage efter at du er blevet indstillet til operation. I brevet kan du se datoerne for din indlæggelse, operation og opfølgende tid i Mave-, Tarm- og Leverafdelingen, Klinik 2. 

Du kan notere datoerne her: 

Indlæggelsesdato:                    _________-dag d. ______________kl.___________

Operationsdato:                        _________-dag d. ______________kl.___________

Opfølgende tid i klinikken:       _________-dag d. ______________kl.___________


Vær forberedt på, at det kan tage hele dagen. Tag eventuelt en bog eller et blad med.

Vi giver dig besked, om du må spise almindelig mad dagen inden operationen. Bagefter tager du hjem og overnatter derhjemme. Du møder fastende på operationsdagen.

Operationsdagen

Faste:

Du skal faste fra kl. 02 og tørste fra kl. 06. To timer før operationen skal du drikke 2 glas sød saft. Er du den første der skal opereres, skal du drikke glassene hjemmefra kl. 05.45. Hvis du skal opereres senere på dagen, bliver du tilbudt saft på afdelingen. 

Bad: 

Du skal tage et brusebad, inden du møder, eller inden du går i seng. Det er vigtigt, at du fjerner smykker (inkl. piercinger) og neglelak. Du må ikke have kontaktlinser i under operationen.

Medicin: 

Hvis du tager medicin, skal du tage den om morgenen. Hvis du har sukkersyge eller er i blodfortyndende behandling, informerer vi dig om særlige forholdsregler. Om morgenen skifter du til operationstøjet og får støttestrømper på for at forebygge blodpropper, ligesom du får en indsprøjtning med blodfortyndende medicin. 

Operation for tyktarmskræft

Det er en speciallæge, der foretager operationen, som foregår i fuld bedøvelse. Svulsten bliver fjernet sammen med et stykke rask tarm på hver side af svulsten. Samtidig bliver de tilhørende lymfeknuder fjernet, for at gøre operationen ”radikal”. Det betyder, at der ikke bliver efterladt synligt kræftvæv. Det giver dig den bedste mulighed for helbredelse. Hvis der er spredning af svulsten til andre organer, for eksempel leveren, kan man i nogle tilfælde fjerne disse svulster (metastaser) enten samtidig eller ved en senere operation. 

I nogle tilfælde kan det desuden blive nødvendigt med kemoterapi i efterforløbet. Det bliver besluttet i Mave-, Tarm- og Leverafdelingen, Klinik 2 efter udskrivelsen. 

Når svulsten er fjernet, kan de tarm-ender, der er tilbage, nogle gange syes sammen (anastomose) under samme operation. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at lægge tarmen ud gennem bugvæggen som en midlertidig stomi for at beskytte sammensyningen af de to tarmender (anastomosen) mod afføring. 

Den form for stomi kan vi ofte fjerne/føre tilbage igen efter ca. tre måneder. Andre gange er det ikke muligt eller forsvarligt at sætte tarmenderne sammen. Hvis det er tilfældet, må vi lægge en blivende stomi. 

Hvis du får en stomi, skal du bruge en stomipose til opsamling af afføringen. Posen er af plastik og bliver holdt fast om stomien af en klæbeflade. Personalet vil lære dig, hvordan du bruger stomien. Det offentlige dækker udgiften til dine stomiposer.

Efter operationen 

Efter operationen bliver du kørt til opvågning, hvor personalet blandt andet overvåger dit kredsløb og vejrtrækning og sørger for, at du ikke har smerter. 

Følgende overvågningsudstyr og ”slanger” er almindelige i forbindelse med din bedøvelse og operation:

Drop 

Et drop er et plastikrør, som du får stukket i en åre på armen eller i halsen. Gennem droppet kan vi give dig væske og blod, ernæring eller medicin. Droppet bliver fjernet, når du selv kan indtage den nødvendige mængde væske. 

Blærekateter

Blærekateteret lægger vi for at kunne opsamle og måle din urin under operationen, og det bliver fjernet igen om aftenen efter operationen eller næste morgen. Har du fået lagt et smerte-kateter i ryggen for at lindre smerte, skal blærekateteret dog blive liggende, indtil smerte-kateteret er fjernet. Hos nogle patienter lægges blærekateter gennem bugvæggen under operationen. 

Dræn 

I visse tilfælde bruger vi et plastikrør, som under operationen bliver ført ud igennem bugvæggen til opsamling af blod og vævsvæske. Drænet fjernes når det ikke er nødvendigt mere.

Sonde i mavesækken 

En tynd plastikslange (sonde) bliver lagt gennem næsen til opsugning af mave-tarmsaft. Sonden bliver fjernet umiddelbart efter operationen. 

Smerte-kateter i ryggen 

Ved nogle operationstyper lægger vi et tyndt kateter i ryggen til konstant smertebehandling via en pumpe. Det fjerner vi oftest igen efter tre døgn. Herefter giver vi smertestillende behandling i form af tabletter. 

Sårforbinding

Sårforbindingen skal blive siddende i mindst 24 timer og skal skiftes efter behov. De tråde/klips, som vi bruger til at lukke huden med, fjerner vi igen til den opfølgende tid i ambulatoriet, eller du kan få det gjort hos din egen læge.

Forløbet efter operationen 

Tarmfunktion

Allerede få timer efter operationen vil den øverste del af tarmen begynde at fungere, men der kan gå op til flere dage efter operationen, før der er afføring. Der vil oftest være luft fra tarmen 1-2 dage efter operationen. Hvis du har det godt, kan vi godt udskrive dig, selvom du ikke har haft afføring.

Samtidig med at du begynder at spise mere mad, vil tarmen genoptage sin funktion med luftafgang (flatus) og senere afføring.

Efter operationen får du et afføringsmiddel, som skal sætte gang i tarmfunktionen. Du får også udleveret noget tyggegummi, som du skal bruge mindst 3 gange om dagen, da det bedrer tarmfunktionen. Jo hurtigere du kommer ud ad sengen og bevæger dig rundt, jo hurtigere får du normal tarmfunktion igen.

Mad og drikke 

Efter en operation har din krop behov for ekstra proteiner. Allerede om aftenen på operationsdagen må du gerne drikke og spise normalt. Vi anbefaler, at du supplerer med særlige ernæringsrige drikke (proteindrikke) – gerne 3-4 stykker dagligt. Særligt mælkeprodukter som ymer, yoghurt, ost, mælk og kakaomælk indeholder proteiner. Spørg personalet til råds hvis du er i tvivl om hvilke madvarer, der indeholder ekstra protein.

Mobilisering

Om aftenen på operationsdagen hjælper vi dig op at sidde på sengekanten. Du må gerne komme over at sidde i en stol eller gå en tur på stuen/gangen. Dagen efter operationen skal du ud ad sengen for at gå (med hjælp) og sidde i en stol. Målet er, at du er ude af din seng minimum 6-8 timer om dagen. At være oppe og i gang er vigtigt for at genvinde tarmfunktionen, og for at du ikke taber muskelmasse, får lungebetændelse og blodpropper. 

Komplikationer 

De hyppigste komplikationer er lungebetændelse (ca. 5%) og infektion i såret (ca. 10%). Desuden kan man få blodprop i benet (ca. 2%) og i sjældne tilfælde blodprop i hjertet eller lungen (1%). 

Når du får syet tarm-ender sammen, efter at have fået fjernet en svulst, er der risiko for lækage. Det betyder, at afføringen kan sive ud gennem sammensyningen. Hvis det sker, er det ofte nødvendigt at operere akut og lægge en midlertidig eller permanent stomi. Vi kan ofte fjerne den igen ved en ny operation nogle måneder senere.

Udskrivelsen 

Udskrivelse fra afdelingen

Du bliver udskrevet 1-3 dage efter operationen, dog 4-5 dage hvis du får stomi. Du bliver udskrevet, når vi sammen vurderer at:

 • Du har haft luftafgang eller afføring
 • Du kan spise og drikke
 • Du kan dække eventuelle smerter ved tabletbehandling
 • Der ikke er tegn på infektion i dit operationssår
 • Du kan håndtere en eventuel stomi
 • Du er tryg ved din udskrivelse

Opstår der komplikationer eller andre problemer vil indlæggelsen dog sædvanligvis strække sig over længere tid.

Vi gennemgår forløbet efter udskrivelsen med dig, og du får materiale udleveret om tiden efter udskrivelsen

Telefonopkald

En sygeplejerske fra afdelingen ringer dig op 2-3 dage efter, at du er blevet udskrevet. Vi ringer for at høre, hvordan det går, og om der er noget, du er i tvivl om. 

Opfølgning i klinikken

Kontrol efter ca. 12 dage

Det stykke af tarmen, vi fjernede ved operationen, bliver undersøgt nærmere. Når du kommer til opfølgning i Mave-, Tarm- og Leverafdelingen, Klinik 2, får du svar på undersøgelsen. Lægen fortæller samtidig dig nærmere nærmere om efterforløbet. Sygeplejersken vil spørge ind til, hvordan det går derhjemme. Hun fjerner også tråde/klips fra operationssåret.

Nogle gange er det egen læge eller stomisygeplejersken, der fjerner tråde/klips. I så fald informerer vi dig om vævsprøverne en anden dag. Hvis du får stomi, bliver du tilknyttet vores stomisygeplejersker i klinikken.

Henvendelse efter udskrivelsen

Hvis du efter udskrivelsen bliver utryg eller bekymret, kan du kontakte afdelingen på telefon 38 68 87 20. Du kan kontakte os hele døgnet. 

Du kan kontakte os frem til, at du har været til den opfølgende tid i Mave-, Tarm- og Leverafdelingen, Klinik 2 efter operationen. Bagefter skal du kontakte forløbskoordinatoren, egen læge eller Akuttelefonen 1813. Du får udleveret telefonnummeret, når du kommer til kontrol i klinikken.

Redaktør