Immunterapi ved nyrekræft

Til patienter med nyrekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Du er blevet henvist til Afdeling for Kræftbehandling med henblik på 
behandling af din nyrekræftsygdom.

I det følgende kan du læse om, hvad behandlingen går ud på, og hvad den indebærer for dig. Først når du er blevet informeret af en læge, og har læst og forstået denne information, kan du afgøre, om du vil modtage behandlingen.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven med til samtalen i afdelingen. Her vil det være muligt at stille spørgsmål til behandlingen.

Baggrund for behandlingen

Vi tilbyder dig immunterapi, der består af to lægemidler: Interleukin-2 og Interferon-alfa (i daglig tale kaldet IL-2 og Introna). Medicinen virker ved at stimulere kroppens eget immunforsvar til at angribe kræftsygdommen. Med denne behandling kan en mindre del af vores patienter opnå mulig helbredelse. 

Hos en lidt større del af vores patienter kan sygdommen mindskes og holdes i ro i kortere eller længere tid. Hos de resterende af vores patienter har behandlingen ingen virkning.

Sådan foregår behandlingen

En behandling med immunterapi er inddelt i serier, der hver varer 4 uger. 

Interleukin-2 og Interferon-alfa-2b gives begge som indsprøjtning i underhuden på låret eller i maveskindet. Det drejer sig om 3 indsprøjtninger dagligt i de første 2 uger og de følgende 2 uger en enkelt indsprøjtning.

Behandlingen foregår hjemme hos dig selv. Enten ved at du selv lærer at give disse indsprøjtninger, eller ved hjælp fra f.eks. familie eller hjemmesygeplejerske.

Inden den første behandlingsserie, skal du have en uges behandling med Interferon, der kaldes ”Primedose”. Medicinen udleveres fra afdelingen, og du skal hente medicin dag 1 og dag 8 i hver serie. 

Behandlingens varighed

Hvis behandlingen virker på din sygdom, forventer vi at give op til 9 serier immunterapi, dvs. at behandlingen med IL-2 og Introna kan vare i alt 9 måneder. 

Hvis der opstår betydelig svind af din sygdom, vil vi nøje vurdere muligheden for at fjerne resterne af din sygdom ved operation. Tidspunktet for en eventuel operation vil typisk være efter 6 eller 9 måneders behandling, men vil blive fastlagt individuelt.

Behandlingen ophører, hvis den ikke har gavnlig effekt på din sygdom, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser som foretages under behandlingsforløbet

Før start på behandlingen skal du have lavet forskellige undersøgelser, der bl.a. skal sikre, at du kan tåle behandlingen. Du vil blive undersøgt af en læge, du vil få taget blodprøver og et elektrokardiogram. 

Du skal have foretaget en scanning af bryst, bækken, knogler og hjerne. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, skal du også have foretaget en graviditetstest. 

Under behandlingen

I den første serie bliver du set af en læge eller en sygeplejerske en gang ugentligt. Ved start på hver ny serie immunterapi (hver 4. uge), skal du møde i afdelingen til samtale med en læge og en sygeplejerske. Efter første serie aftaler vi efter behov ugentlige samtaler med en sygeplejerske. 

Blodprøver

Før hver start på en serie skal du have taget blodprøver. Blodprøverne er såkaldte sikkerhedsblodprøver, hvor vi vurderer, om du kan tåle behandlingen.

Scanninger

Efter hver 3. behandlingsserie får du en CT-scanning af bryst og bækken, så vi kan vurdere behandlingens effekt på din sygdom. Nogle gange er det også nødvendigt at tage en vævsprøve fra en kræftknude for at vurdere behandlingens effekt. 

Mulige bivirkninger 

Behandlingen kan give bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog heller ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. 

De fleste patienter oplever en betydelig træthed, feber, nedsat appetit og alment ubehag i de perioder, hvor der gives IL-2 – især i de første perioder. Det er vigtigt at opretholde den fulde dosis og indlæggelse med henblik på væskebehandling eller behandling af bivirkninger kan blive aktuelt.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det derfor vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. 

Undervejs i behandlingen vil vi råde og vejlede dig, hvis du får bivirkninger. Nogle af bivirkningerne kan vi hjælpe dig med. Vi kan give dig medicin for kvalme, hudkløe og diarre. Denne medicin får du udleveret af sygeplejersken. 

Bivirkninger ved immunterapi 

Meget almindelige (> 10%): 

 • Træthed 
 • Kulderystelser, feber og influenzalignende symptomer 
 • Smerte og ubehag ved indstiksstedet 
 • Nedsat appetit, vægttab 
 • Hovedpine, koncentrationsbesvær 
 • Tør hud og udslæt, som kan være kløende 
 • Tegn på dehydrering 

Almindelige (1-10%): 

 • Smerter i led og muskler 
 • Kvalme, opkastning, diarre 
 • Lavt blodtryk – hvis du får blodtryksmedicin, kan der holdes pause med dette 
 • Depression 
 • Let hårtab 
 • Påvirkning af stofskiftet 

Sjældne (0,01-0,1%):

 • Forvirring 
 • For få blodplader (med risiko for blå mærker og blødninger) 
 • Forbigående påvirkning af leveren 
 • Forstyrrelser i menstruationen hos kvinder

Samliv og seksualitet 

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær 
mindskes. Dette kan skyldes, at du er i en 
såvel fysisk som psykisk belastet situation.

Særlige forholdsregler

Feber har sandsynligvis betydning for effekten af behandling med immunterapi, og du bør derfor undgå febernedsættende medicin (som fx Pamol, Kodimagnyl eller Ibubrufen). 

Det er vigtigt, at du ikke kommer i væskeunderskud, og derfor skal du drikke 2 - 3 liter væske i døgnet, især i de dage, du får Interleukin-2. 

Interferon kan i sjældne tilfælde give et nedsat antal hvide blodlegemer i blodet med risiko for infektioner – har du symptomer på eller mistanke om, at du har fået en infektion skal du derfor kontakte afdelingen.

Efter behandlingen

Efter endt behandling vil det afhænge af situationen hvor og hvor ofte, du skal gå til kontrol. 

Redaktør