Hyquvia - behandling af immundefekt

Hyquvia er med til at forebygge infektioner. Behandlingen gives som indsprøjtninger, og gøres derhjemme efter oplæring. Hyquvia kan give bivirkninger.

Her kan du læse om Hyquvia. Hyquvia bliver anvendt ved mangel på immunglobulin, som er et antistof, der indgår i kroppens forsvar mod infektioner.

Sådan virker behandlingen på din sygdom

Hyquvia er et immunglobulin som er med til at forebygge infektioner. Patienter, der anvender Hyquvia får færre infektioner, hvilket har en positiv indvirkning på deres livskvalitet.

Behandlingsforløb

Du skal tage Hyquvia derhjemme, når det passer ind i din hverdag. Det medfører, at du skal møde færre gange på hospitalet. Du skal tage indsprøjtningerne hver 4. uge. Oftest skal du have behandling med Hyquvia i flere år.

Sådan tager du behandlingen

Du skal tage optil 240 ml Hyquvia via 2 stik i underhuden og en pumpe til medicinen. Metoden kaldes subkutan indsprøjtning. Det er en sikker metode som gør det muligt for dig at behandle dig selv derhjemme. Før du starter behandling derhjemme, er det vigtigt, at du er motiveret til selv at stå for behandlingen. Har du mulighed for det, er det væsentligt at have støtte fra din familie.

Desuden er det vigtigt, at du har tilstrækkelig praktisk viden for at kunne tage behandlingen korrekt. Derfor starter du med at blive undervist og oplært i teknikken af sygeplejersken i klinikken.

Du aftaler med sygeplejersken, hvor mange besøg i klinikken du har behov for, inden du fortsætter behandlingen derhjemme.

Du låner en pumpe til medicinen, så længe du har brug for den.

Du får udleveret Hyquvia i klinikken til 3 måneder af gangen. Hyquvia skal du opbevare i køleskab.

Øvrige materialer til behandlingen får du leveret derhjemme fra firmaet KEBOMED. Afdeling for Blodsygdomme bestiller og betaler materialerne.

Bivirkninger ved Hyquvia

Risikoen for alvorlige bivirkninger ved Hyquvia er lav. Det er almindeligt at få hævelse, ømhed, rødme, varme eller kløe ved indstiksstederne i dagene efter de første 6 til 8 behandlinger.

Når du begynder på behandlingen, kan du få ”influenzalignende” gener, som kulderystelser, hovedpine og feber.

Sjældnere bivirkninger som smerter i nederste del af ryggen, kvalme, opkastning, smerter i leddene, lavt blodtryk og allergiske reaktioner kan forekomme.

Hvis du får andre gener/bivirkninger i forbindelse med behandlingen, eller hvis bivirkningerne er voldsomme, bør du informere lægen eller sygeplejersken herom.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk

Du kan læse mere generel information om immundefekt på Immundefekt-foreningens hjemmeside www.idf.dk

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid afdeling ved:

  • Temperatur over 38,5 °C
  • Andre tegn på infektion fx almen utilpashed og kulderystelser
  • Blødning
Redaktør