Hydrokortison, behandling med

Hydrokortison bruges til behandling af nedsat eller stoppet produktion af binyrebarkhormon.

Om behandlingen

Du er i behandling med binyrebarkhormontabletter kaldet Hydrokortison, fordi din egen produktion af binyrebarkhormon er stoppet eller nedsat, som følge af sygdom i hypofysen eller i binyrerne.

De typiske symptomer ved mangel på binyrebarkhormon er mathed, svimmelhed, kvalme og opkastninger.

Binyrebarkhormon kan gives som tablet (Hydrokortison) eller indsprøjtning (Solucortef®).

Dosis

Normalt bliver produktionen af binyrebarkhormon højere, når du fx har feber eller bliver udsat for sværere belastninger. Det sker ikke, hvis din egen binyrebarkhormonproduktion er stoppet eller nedsat. 

Derfor er du i særlige situationer nødt til at øge mængden af din tablet, Hydrokortison, mens du fortsætter uændret med eventuelle andre tabletter fx Eltroxin og Florinef.

Krisekort

Du bør altid bære det hvide og røde krisekort på dig, så behandlende læger er orienteret og eventuelt kan øge dosis.

Infektion

Har du en lettere infektion fx forkølelse eller feber (38 - 38,5° C) anbefaler vi, at du fordobler den normale Hydrokortisondosis og fordeler denne på 3 doseringer i døgnet.

Har du infektion med højere temperatur (39– 40° C) skal hydrokortisondosis øges 3 - 4 gange fordelt på 3 doseringer i døgnet.

Efter en infektion kan du gradvis reducere dosis til den sædvanlige over ca. 3 dage.

Opkast

Hvis du kaster op indenfor 1 time efter, du har taget en tablet, skal du tage en ny.

Hvis du kaster op gentagne gange, skal du kontakte hospital med henblik på at blive indlagt, så binyrebarkhormon kan blive givet som indsprøjtning.

Du bør også søge hospitalsbehandling, hvis din almene tilstand er dårlig, på trods af øget dosis Hydrokortison.

Fysisk aktivitet

Ved almindelig let fysisk aktivitet i dagligdagen er der ikke behov for at forøge dosis.

I nogle tilfælde kan der være behov for at øge dosis før meget svær fysisk belastning. Her kan det være nødvendigt med 5 - 10 mg Hydrokortison ekstra.

Udlandsrejser og sygeforsikring

Ved udenlandsrejser skal du kontakte din læge. Du kan eventuelt blive instrueret i selv at give indsprøjtninger med Solu-cortef® i en muskel.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab og forhøre dig om, hvordan du er forsikret i forbindelse med rejsen. Generelt kræver forsikringsselskaber, at sygdommen er velbehandlet i mindst 2 måneder op til rejsen, og at man er instrueret på passende måde.

Redaktør