Hydrea behandling

Hydroxyurea® (eller Hydrea) avendes til at behandle forskellige sygdomme. Behandlingen kan give både bivirkninger og senfølger.

Hydroxyurea® anvendes til behandling af flere forskellige sygdomme. Det kan både være godartede sygdomme og kræftsygdomme.

Behandling

I behandlingen indgår der 1 stof. Da stoffer kan have forskellige navne, er øvrige navne skrevet i parentes:

 • Hydroxyurea® (Hydrea®) - Kapsler

Behandlingsforløbet

Behandling med Hydroxyurea® vil ofte være langvarig. Behandlingen er tilrettelagt specielt til dig. Du kan derfor ikke sammenligne din behandling med andres.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Du får taget blodprøver hyppigt under behandlingen for at se, hvordan din krop tåler og reagerer på behandlingen.

Sådan tages behandlingen

Du skal tage Hydroxyurea® kapsler, der skal synkes hele. Kapslerne er ret store. Hvis du har problemer med at indtage dem, kan det måske hjælpe at tage dem sammen med tyktflydende fødemidler som yoghurt, frugtgrød eller lignende.

Du kan med fordel tage kapslerne, inden du går i seng, så du kan sove dig fra nogle af de bivirkninger, som behandlingen eventuelt kan medføre.

Bivirkninger

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.

Det er almindelig kendt, at kemoterapi giver bivirkninger. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Bivirkninger ved Hydroxyurea®

Knoglemarv

En almindelig bivirkning til Hydroxyurea® er påvirkning af den raske knoglemarv, hvor dine blodceller dannes. Det kan give blodmangel, mangel på hvide blodlegemer eller mangel på blodplader.

Infektion

Du kan have øget risiko for at få infektioner, mens du er i behandling med Hydroxyurea®.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du har:

 • Almen utilpashed og kulderystelser
 • Temperatur over 38,5ºC

Træthed

De fleste oplever træthed i forbindelse med sygdommen, men behandlingen med Hydroxyurea® medfører også øget træthed. Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile og en god nattesøvn.

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed:

 • Hold flere små hvilepauser i løbet af dagen.
 • Sørg for frisk luft og gå små ture.
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske gøremål.

Vær forsigtig, når du kører bil eller anvender maskiner, hvis du føler dig meget træt.

Kvalme og opkastning

Du kan opleve almen utilpashed samt appetitløshed og ændret smags- og lugteoplevelse, mens du får Hydroxyurea®. Nogle får også kvalme og opkastning. Hvis du oplever kvalme, kan du få kvalmestillende medicin.

Din lyst til mad kan ændre sig, mens du får Hydroxyurea®. Mange oplever, at maden kommer til at smage anderledes.

Blødning

Du kan have øget risiko for at få blødninger, mens du er i behandling med Hydroxyurea®.

Hvis du får en eller flere af følgende gener, skal du kontakte afdelingen:

 • Blødning fra næse, mund eller skede
 • Blod i afføring eller urin
 • Mange små røde prikker, specielt på benene
 • Mange blå mærker i huden

Blodmangel

Du kan have øget risiko for blodmangel i perioder af din behandling. Blodmangel kan give bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben, og gøre dig kuldskær.

Hvis du mangler blod, kan du få åndenød og hjertebanken. Hvis det sker, skal du kontakte afdelingen, så du eventuelt kan få en blodtransfusion.

Påvirkning af slimhinder

Hydroxyurea® kan påvirke slimhinderne og gøre dem mere sarte. Du kan f.eks. få infektion i munden. Den kan vise sig som rødme af slimhinderne, hvide belægninger eller sår inde i munden.

Ændret afføring

Dit afføringsmønster kan ændre sig. Du kan få forstoppelse eller tynd mave (diarré), når du starter behandlingen med Hydroxyurea®. Problemerne plejer ikke at vare ved, men tal med personalet, hvis du får behov for hjælp og vejledning.

Påvirkning af hud og negle

Hydroxyurea® kan påvirke din hud og negle, hvilket kan vise sig ved:

 • Hyperpigmentering, som betyder ’for meget pigment’, så huden bliver mørkere i områder
 • Udslæt på huden
 • Sår (ofte omkring anklerne eller på skinnebenene)
 • Afskalning af huden (oftest i håndflader og på fodsåler)
 • Flossede negle
 • Årringe på neglene

Andre bivirkninger

I sjældne tilfælde kan Hydroxyurea® medføre hårtab, feber, nyrepåvirkning, vandladningsbesvær, hovedpine, desorientering og andre forvirringstilstande, hallucinationer, svimmelhed eller kramper.

Hydroxyurea® kan hos ganske få give en allergisk reaktion eller påvirke lungerne, så du oplever tiltagende åndenød.

Senfølger

Det er muligt, men ikke med sikkerhed afklaret, at mangeårig behandling med Hydroxyurea® kan medføre en øget risiko for senere udvikling af knoglemarvssvigt (Myelodysplastisk Syndrom) og akut leukæmi. Risikoen er formentlig størst ved forudgående eller efterfølgende behandling med anden kemoterapi.

Forholdsregler

Drik rigeligt med væske

Hydroxyurea® nedbryder mange celler i kroppen, og affaldsstofferne fra disse passerer bl.a. ud af kroppen gennem nyrer og urinveje.

Du skal derfor drikke rigeligt med væske, mens du får behandlingen, gerne 2 - 3 liter dagligt. Dermed beskytter du nyrerne bedst muligt.

Graviditet

Du må ikke tage Hydrea, hvis du ammer.

Hvis du eller din partner har ønske om graviditet, bør du som hovedregel undgå behandling med Hydroxyurea®. Det vil dog altid være en afvejning mellem fordele og ulemper. Tal med din læge om det så tidligt som muligt, hvis du har et ønske om at få børn, så behandlingen kan tilrettelægges bedst muligt for dig.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os, eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan også læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperaturstigning over 38,5˚C
 • Tegn på infektion
 • Blødning som ikke stopper af sig selv
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1 - 2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1 - 2 dage.
Redaktør