Hoftebrud, information til pårørende og patienter med hoftebrud

I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du eller din pårørende er indlagt med et hoftebrud.

På afdeling for Led -og Knoglekirurgi ønsker vi at have fokus på medinddragelse af patienter og pårørende. Vi vil derfor gerne have et tæt samarbejde med dig som pårørende, under dit familiemedlems indlæggelse. Vi ved, at man som pårørende ofte har mange spørgsmål og bekymringer omkring indlæggelsen og det videre forløb.

Derfor har vi udarbejdet denne pjece til dig som pårørende til en hofteopereret patient. Vi håber, at den giver dig svar på de fleste af dine spørgsmål. I pjecen vil din pårørende blive omtalt som patienten. 


Vi inddrager dig som pårørende ved at:

 • Informere dig om planen for indlæggelsen 

 • Orientere dig løbende om behandlingsforløbet

 • Informere dig om udskrivelse

Kort beskrivelse af hoftebrud

På Afdeling for Led- og Knoglekirurgi behandler vi sygdomme i bevægelsesapparatet.

Vi behandler akutte skader som knoglebrud og ledskader, og vi foretager akutte operationer, såsom indsættelse af kunstige led og fiksering af knoglebrud.

Hoftebrud er betegnelsen for brud gennem den øverste del af lårbenet. Hoftebrud omfatter både brud i selve lårbenshalsen samt den øvre del af lårbensknoglen. Hoftebrud skal som udgangspunkt opereres, uanset hvor bruddet sidder. Målet med operationen er at holde bruddet sammen, så knoglen kan hele, og patienten kan blive mobiliseret op fra sengen så hurtigt som muligt. Ved operationen indsætter man skinner, skruer eller marvsøm. Hvis der ikke er sandsynlighed for heling, benytter man sig af halve eller hele kunstige hofteled.

Indlæggelse

På vores afdeling tilstræber vi:

 • at både patienten og pårørende føler sig ventet og velkomme i afdelingen

 • at patienten får den bedst mulige pleje, behandling og informationom forløbet

 • at du som pårørende eller patient har mulighed for at stille spørgsmål til plejen, undersøgelsesresultater og behandlingen

 • at der løbende dialog mellem plejepersonale og pårørende

Under indlæggelsen vil patienten komme til at møde mange forskellige personaler, herunder den indlæggende læge, narkoselæge, operatør, stuegangsgående læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistentelever, sygeplejersker og studerende.

Forløbet

Før operationen

Efter indlæggelsen på skadestuen kører de fleste til opvågningsafsnittet for at få anlagt rygmarvsbedøvelse med en såkaldt EPI (et epiduralkateter er en tynd plastikslange, som placeres i ryggen i nærheden af de nerver, som bringer smertesignalerne fra rygmarven til hjernen), inden de kommer op på afdelingen. Hvis man tager blodfortyndende medicin, får patienten i stedet anlagt en smertestillende blokade.

Godt at vide

 • patienten faster 6 timer og tørster 2 timer før operation 

 • patienten taler med en narkoselæge ift. operationen samt bedøvelsesmuligheder 

 • en typisk/ almindelig hofteoperation tager ca. 45-60 minutter 

Efter operationen

Efter operationen bliver patienten kørt til opvågningsafsnittet. Her er det meget individuelt, hvor hurtigt man vågner op efter narkosen og er klar til at køre retur til afdelingen. Det er normalt ikke muligt at have besøgende på opvågningen, men du er velkommen til at ringe til afdelingen og forhøre dig om, hvor langt patienten er nået i sit forløb.

1. dag efter operation

Patienten vil blive tilset af en af afdelingens kirurgiske læger, der vil informere om operationen, se på røntgenbilleder og blodprøver mm. Oftest er det operatøren der kommer og går stuegang. 

Man er som pårørende velkommen til at deltage fra kl. 09:00, eller aftale nærmere med plejepersonalet omkring et mere konkret tidspunkt hvis muligt. Det vil dog desværre sjældent være muligt at give et eksakt tidspunkt for den enkelte stuegang, da vores hverdag er præget af uforudsigelighed, og samtaler derfor til tider må omprioriteres for akutte opgaver. 

De første 3 dage efter operationen vil patienten få taget rutinemæssige blodprøver for bl.a. at se blodprocenten, eller om der er tegn på infektion i kroppen. 

Det forventes, at patienten kommer ud af sengen senest 24 timer efter operationen. Patienten får tilknyttet en fysioterapeut, der vil komme og træne med patienten.

De første to dage holder vi regnskab med hvor meget patienten har spist og drukket. Første dag efter operationen bliver urinkateteret fjernet. Plejepersonalet vil være opmærksomme på om patienten selvstændigt kan lade vandet. Det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at genanlægge urinkateteret og at patienten bliver udskrevet med urinkateteret.

2. dag efter operation

Patienten vil blive set af en medicinsk læge med speciale i ældre menneskers sygdomme (en geriater).

Lægen vil fokusere på patientens symptomer, justere medicin og vurdere om der er behov for yderligere undersøgelser. Her søges også efter årsag til det eventuelle fald, samt vurdering af knoglekvalitet/knogleskørhed.

Fysioterapeuten vil lave en vurdering af patientens funktionsniveau. 

Vi kontakter kommunen med henblik på planlægning af patientens videre plan efter udskrivelsen. 

Vi har løbende dialog med kommunen omkring bl.a. patientens vanlige funktionsniveau, nuværende funktionsniveau og hvornår vi vurderer at patienten er klar til udskrivelse. Der er i de fleste kommuner mulighed for at holde et møde, hvor en visitator fra kommunen kommer på afdelingen for at tale med patienten samt pårørende om udskrivelsen.

Udskrivningsstedet vurderes af visitatoren fra kommunen i samråd med patienten, pårørende, samt afdelingens fysioterapeuter og plejepersonale. Det er udelukkende kommunen der afgør hvor patienten udskrives til, ud fra de informationer plejepersonalet oplyser.

De efterfølgende dage - og smertebehandling

Patienten vil få fjernet sit smertekateter fra ryggen og derefter overgå til smertestillende tablet behandling.

Vi vil i samråd med patienten vurdere om der er behov for yderligere smertestillende. Målet er, at patienten kommer godt og hurtigt igennem behandlingsforløbet. 

Det er forventet at smerterne er på et niveau, hvor de ikke afholder patienten fra at finde ro når man ligger i sengen, og at smerterne under mobilisering er på et niveau, hvor de ikke afholder patienten fra aktivitet.

Patienten vil blive spurgt dagligt af plejepersonalet om smertebehandling. De vil justere medicinen i samarbejde med den stuegangsgående læge.

Inden udskrivelsen vil patienten igen blive tilset af en medicinsk læge, som i samråd med patienten og de øvrige personaler vurdere, om patienten er klar til udskrivelse.

Afdelingen informerer patientens kommune om den dato, hvornår fra patienten kan udskrives. Det er dog i sidste ende kommunen der afgør tidspunktet for udskrivelse, da de nødvendige ressourcer skal være tilgængelige først.

Stuegang

Stuegang har fokus på patienten og dennes almen tilstand, lægen vil tilse patienten og spørge indtil patientens smertebehandling, se på røntgenbilleder, blodprøver, informerer om undersøgelsesresultater, operationen og planen for patientens videre behandling. Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål. 

Stuegangen foregår på hverdage fra kl. 09.00 – 14.00. I weekenden foretages der akut stuegang og det vil sige at ikke alle patienter vil blive tilset. I akutte tilfælde kan vi tilkalde en læge døgnet rundt. Pårørende er selvfølgelig meget velkommen til at deltage til stuegang og komme med input. I særlige tilfælde kan man blive ringet op af lægen under stuegangen, hvis man ikke har mulighed for at være til stede.

 

Hvor kan man udskrives til?

Følgende er mulige udskivelsesdestinationer:

HjemGenoptræningspladsAflastningsplads
 • Opstarte hjemmeshjælp eller 
 • man kan få øget vanling hjemmehjælp eller 
 • venlig hjælp
 • (dvs. hjælp til bl.a. rengøring, bad af og påklædning, toiletbesøg, madordning, personlig pleje mm)
 • hvis kommunen vurderer, at patienten ikke kan klare sig i eget hjem på nuværende tidspunkt, men har træningspotentiale
 • fysioterapuet på afdelingen
 • hvis de hjemmelige forhold ikke er optimale. (evt flere etager/trapper/pladsmangel
 • hvis patienten ikke må/kan træne ifølge behandlingplanen på nuværende tidspunkt. 
 • hviis patienten ikke har træningspotentiale
 • hvis ikke der er udsigt til nogen form for bedring eller genoptræning, kan kummunen evt indstille til plejehjem. 

Udskrivelse

De fleste er indlagt i 3-4 dage efter operationen. Allerede på anden dag efter operationen, begynder vi at tale med patienten og pårørende om udskrivelse. Vi skal sammen finde ud af, om patienten har brug for hjælp fra hjemmeplejen, hvilke hjælpemidler patienten får brug for, eller om der er ændringer i hjemmet der skal tages højde for. 

Vi skal også finde ud af om patienten vil have gavn af at komme på en aflastningsplads eller en genoptræningsplads. Dette taler vi med bopælskommunen om, og det er kommunen som i sidste ende tager stilling til, hvor patienten skal udskrives til.

Genoptræning

Patienten vil få tilbudt genoptræning med en fysioterapeut under indlæggelsen. Det fysioterapeutiske tilbud påbegyndes allerede første dag efter operationen. Genoptræningen har fokus på, at patienten genvinder sit vante funktionsniveau, og vil derfor involvere mange af de funktioner du kender fra dagligdagen. 

Det kan være: 

 • at komme ind og ud af sengen
 • rejse sig fra en lænestol
 • og / eller at gå til og fra toilet med evt. ganghjælpemiddel

Patienten vil tidligt i forløbet blive instrueret i nogle træningsøvelser, som øger styrke og bevægelighed omkring det opererede område. Patienten vil blive set af en fysioterapeut efter behov og ikke nødvendigvis dagligt. Træningen vil herefter blive udført sammen med plejepersonalet.

Afdelingens fysioterapeuter vil i samråd med dig vurdere dit behov for midlertidige hjælpemidler i forbindelse med udskrivelsen. I samarbejde med dig og afdelingens øvrige personale, laver fysioterapeuten en genoptræningsplan, som både patienten og kommunen får en kopi af ved udskrivelsen. 

Hjælpemidler

Hvis det vurderes, at patienten har behov for hjælpemidler; såsom kørestol, gangbuk, badebænk eller andet, kan man midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Patienten er berettet til et gangredskab som kan udlånes i op til tre måneder. 

Praktiske oplysninger

Du kan få flere oplysninger om afdelingen på vores hjemmeside
www.herlevhospital.dk/led-og-knoglekirurgi

På disse sider har vi samlet nogle af de praktiske oplysninger som kan være en hjælp til dig, når din pårørende er indlagt med brækket hofte. Skulle du have yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig til vores personale.

Redaktør