Hoftebrud - information til patienter og pårørende

Information om indlæggelse i forbindelse med et hoftebrud

Hvad er et hoftebrud?

Hoftebrud er betegnelsen for lårbensbrud tæt på hoften. Hoftebrud omfatter både brud i selve lårbenshalsen samt i den øvre del af lårbensknoglen. Som regel opstår hoftebrud på grund af et direkte fald på hoften. 

Som udgangspunkt skal alle hoftebrud opereres hurtigst muligt, uanset hvor i hoften bruddet sidder. Hvis du har andre sygdomme, kan det dog være nødvendigt først at behandle disse for at nedsætte risici ved operationen.

Et opereret hoftebrud heler i løbet af 3-4 måneder. Så længe bruddet heler, kan der opleves uro og smerter i hoften, men smerterne vil gradvist aftage.

Indlæggelsen – hvor og hvordan?

Sengeafdelingen

Under din indlæggelse vil du hovedparten af tiden befinde dig på Led og Knoglekirurgi, sengeafsnit 2 på 19 etage. Her tilstræber vi, at der maks er indlagt 2 patienter på hver stue. Der kan dog være tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at der ligger 3 patienter på stuen – men forhåbentligt vil dette være kortvarigt.

Besøgstider

Der er ingen besøgstider på Herlev Hospital. Dog har vi på afdeling for Led- og Knoglekirurgi, mange patienter der har brug for ro og hvile, før eller efter de er opereret. Vi ønsker derfor, at der er ro for besøgende på afdelingen fra kl. 22-09. Dog kan der være tilfælde, hvor dine pårørende kan blive hos dig, hvis behandlingen eller den medicinske tilstand kræver det.

Forløbet før operationen  

Rygmarvsbedøvelse (epidural) eller blokade

Hvis du kan tåle det, vil du få anlagt en rygmarvsbedøvelse (også kaldt en epidural) før du bliver opereret. Det er et kateter, der anlægges i ryggen på vores Opvågningsafsnit. En epidural gør det muligt for os at give dig lokal fokuseret smertestillende medicin. Denne epidural bliver som udgangspunkt fjernet 3 dage efter operationen. Dog kan der være tilfælde, hvor den bliver fjernet en dag før eller får lov at ligge en dag ekstra. 

Det er ikke alle, der kan få anlagt en epidural. Hvis du får særlige typer af blodfortyndende medicin, vil det ikke være muligt at anlægge en epidural. I disse tilfælde vil du som oftest få en blokade. En blokade er på samme måde som en epidural, en metode hvorigennem vi kan lave en midlertidig lokalbedøvelse.  

Faste

Du skal faste 6 timer før din operation og tørste 2 timer før operationen. Fra du faster til du tørster må du kun drikke vand og saft. Afdelingens læger og plejepersonaler forsøger at minimere de timer du faster, men der kan være tilfælde hvor andre operationer trækker ud, hvilket vil forlænge fasten.  

Operation

Når tiden nærmer sig operationen, vil en portør hente dig og køre dig til operationsgangen. Her vil du møde personale fra anæstesien og operationsgangen. Der er forskellige muligheder når det kommer til narkose under operationen. Anæstesilægen vil tale med dig om dette.

Efter operationen vil du blive kørt til Opvågningsafsnittet, hvor du skal ligge, mens bedøvelsen aftager. Efter nogle timers observation kommer du retur til sengeafsnittet. 

Forløbet efter operationen

Når du kommer til sengeafdelingen efter at have opholdt dig på Opvågningsafsnittet, vil plejepersonalet have fokus på forskellige indsatsområder herunder; genoptræning, ernæring, væskeindtag, smerter, afføring, urin og hud. Herunder kan du læse lidt om hvad plejepersonalet har af indsatser under din indlæggelse. 

Genoptræning

Du skal begynde at træne så hurtigt som muligt efter din operation. Dette indebærer bl.a. at du skal op og stå på det opererede ben indenfor 24 timer efter operationen er startet. Plejepersonalet og fysioterapeuterne er til stede og hjælper de første gange.

Du vil inden for det første døgn møde vores fysioterapeuter. De vil instruere i træning og I vil gennemgå forskellige øvelser. Sammen lægges der en individuel plan for træningen og det afprøves hvilket af afdelingens gangredskaber, der skal bruges under indlæggelsen. Fysioterapeuten vil hjælpe med øvelserne i starten. Efterhånden som du bliver fortrolig med øvelserne, aftales det hvilke øvelser der kan laves på egen hånd evt. sammen med dine pårørende.

Den daglige genoptræning består også i at komme fra liggende i sengen til siddende i stolen. Eller at gå fra sengestuen til badeværelset. Alt træning er med til at forebygge blodpropper i benene og understøtter en hurtigere genoptræning. 

Ernæring

Det er vigtigt for din genopbyggelse af muskler, at du får tilstrækkeligt med energi og protein. Derfor vil personalet have særligt fokus på din ernæring, mens du er indlagt. Det vil være muligt for dig at bestille mad på vores tablets. Her kan det være en stor hjælp hvis dine pårørende hjælper dig med at bestille mad frem i tiden.

Du har muligheden for at få tilbudt ekstra protein- og energiholdige drikke, som supplement til kosten. For at sikre at du får dækket dit individuelle ernæringsbehov, er det nødvendigt at registrere hvor meget af maden du spiser. Dette kan gøres af dig selv eller dine pårørende på tabletten eller af personalet. 

Væskeindtag

Det er vigtigt at du får nok at drikke efter operationen. Som udgangspunkt anbefaler vi at du drikker omkring 1,5 til 2 l dagligt under din indlæggelse. Det er vigtigt for din heling og genoptræning. Der kan blive ordineret intravenøs væske, dette er væske der gives direkte ind i blodårerne.

Smerter 

Epidural vil kunne forblive i ryggen i 72 timer. Herefter vil du opstarte tabletbehandlingen med smertestillende medicin. 
Vi kan ikke forvente at den smertestillende medicin kan fjerne alle smerterne, men målet er at du kun oplever tålelige smerter, ved genoptræning og den daglige pleje. Det vil være muligt for plejepersonalet at give ekstra smertestillende. Det er derfor vigtigt at fortælle plejepersonalet om de smerter der kan være ved træning, aktivitet eller ved afslapning.

Afføring 

Når man bliver indlagt, opereret og får smertestillende medicin, vil mange opleve at bliver forstoppet. Plejepersonalet vil have fokus på, at du har afføring hurtigst muligt efter operationen. For nogle er det tilstrækkeligt at komme ud på et toilet og få lidt ro. For andre kan det være nødvendigt at give ekstra medicin, der sætter maven i gang. Fortæl endelig plejepersonalet omkring tidligere erfaringer eller rutiner som normalt fungerer for dig.  

Urin 

Når man blive indlagt med et hoftebrud får alle, som udgangspunkt lagt et kateter i blæren. Dette fjernes hurtigst muligt efter operationen. Når det er fjernet, vil plejepersonalet lave en lille scanning af din blære, efter du har tisset. Dette gøres for at sikre at du før tømt blæren helt. 

Hud 

Fra du er faldet og har pådraget sig et hoftebrud til operationen er overstået, kan der gå mange timer, hvor du ligger i sengen og er det vi i fagsprog kalder "immobil".  Når dette er tilfældet, kan du risikere at udvikle et liggesår (også kaldet tryksår). Vi forsøger at forbygge udviklingen af disse, ved at sikre at du skifter stilling og bliver lejret løbende, mens du er sengeliggende. Dette kan ske ved at ændre små stillinger eller plejepersonalet kan hjælpe dig med at vende fra side til side om natten.  

Hvis der når at opstå et tryksår under indlæggelsen, er det vigtigste at såret/området bliver aflastet. Dette sker vedat skifte stilling i sengen, kommer op og gå, sidde i stolen og lignende. Hvis liggesåret sidder et uhensigtsmæssigt sted, bliver der taget stilling til om er skal plaster på dette. 

Stuegang de første dage efter operationen 

Stuegang indebærer, at en læge fra afdelingen tilser dig. I nogle tilfælde vil plejepersonalet, der passer dig, være til stede sammen med lægen, andre gange vil lægen komme alene. Det er ikke muligt at give et præcist tidspunkt for stuegangen, men som regel er det i alle hverdage mellem kl. 9-14. Har du, som pårørende brug for at deltage, kan det lade sig at gøre ved at lave videoopkald på patientens egen telefon eller I kan ringes op og være på medhør. 

Er der spørgsmål der ønskes svar på til stuegang, er der mulighed at skrive dem på patienttavlen. Det er vores erfaring at det kan være svært at huske spørgsmålene når man er indlagt. Som pårørende er I meget velkommen til at skrives spørgsmålene på patienttavlen tilknyttet sengepladsen – på den måde bliver spørgsmålene ikke glemt.

Den første dag efter operationen vil en kirurgisk læge tilse dig til stuegang. Det tilstræbes at denne læge, er den samme læge der har opereret dig. Her kan lægen fortælle om operationen og evt. også vise røntgenbilledet før og efter operationen. 

Alle patienter over 65 år, der indlægges med hoftebrud, vil blive set af en læge fra Afdeling for Medicinske Sygdomme (ældremedicin). Dette sker som udgangspunkt to dage efter operationen, men det kan ske at den ældremedicinske læge tilser patienten en dag før eller en dag senere. Her vil lægen gennemgå medicin og bl.a. tage stilling til udredning for knogleskørhed. 

Det er forskelligt hvad stuegangen indeholder. Stuegangens omfang og længde afhænger af hvilke observationer plejepersonalet har gjort sig, blodprøve svar, samt hvilke problematikker du og dine pårørende oplever. Det er ikke alle dage der bliver gået stuegang. I weekender og om aftenen vil det kun være akutte problematikker lægen tager stilling til.

Når behandlingen på hospitalet er slut og genoptræningen starter i kommunen/hjemmet. 

Du kan forvente at være indlagt imellem 3-7 dage. Du kan forvente at plejepersonalet allerede, de første dage efter din operation, begynder at tale med dig og dine pårørende om udskrivelsen. Ud fra hvor meget hjælp du har brug for, det forventede indlæggelsesforløb, sender plejepersonalet besked til kommunen om, hvornår vi forventer behandlingen på hospitalet er slut og hvad vi forventer du kan udskrives til. 

Genoptræningscenter 

Hvis du har et udvidet behov for genoptræning, kan det være nødvendigt at komme på et genoptræningsophold. Dette er et ophold, hvor du (midlertidigt) bor på et center, hvor der kan trænes og patienten kan få den nødvendige hjælp til pleje. Afhængig af hvilken kommune du bor i koster dette mellem 140-160 kr. i døgnet. Dette er en egenbetaling som du eller dine pårørende skal acceptere.  

Udskrivelse til eget hjem

Nogle vil kunne udskrives direkte til eget hjem. Her er det vigtigt, at du selv kan gå selvstændigt (og sikkert) omkring i egen bolig. Det kan være relevant, at dine pårørende hjælper med at gøre hjemmet klar forud for udskrivelse. Dette kan eksempelvis være at fjerne løse ledninger, fjerne løse tæpper og skaffe godt fastsiddende fodtøj. Hvis du har behov for at anvende et gangredskab indendørs, f.eks. rollator eller gangbuk, kræver det god plads i boligen. Det vil derfor være en god idé, hvis dine pårørende sørger for at skabe plads i dit hjem, så du kan komme rundt med gangredskabet. Fysioterapeuten kan vejlede jer i dette. Hvis dine pårørende ikke kan hjælpe dig, kan du evt. få hjælp til indretning af din bolig hos din hjemkommune.

Godt at vide når du er hjemme igen

Træning derhjemme 

Efter et hoftebrud er det normalt ikke at være helt så godt gående som før bruddet. Måske bliver det nødvendigt at anvende et gangredskab. Det er vigtigt at fortsætte med at lave de øvelser, som er planlagt i samarbejde med fysioterapeuten, efter udskrivelsen. Husk, at det også er træning at klæde sig på, vaske sig, gå til og fra toilet, stige ind og ud af sengen eller gå på trapper og rundt i din bolig.

Ernæring

Det er vigtigt at fortsætte med at spise mad med mange kalorier, proteiner og vitaminer når du kommer hjem. Hvis du taber vægt efter en hofteoperation, er det primært muskelstyrken, der forsvinder, og med en ringere muskelstyrke, er der øget risiko for at falde igen. Det er også godt at spise flere små måltider i løbet af dagen. På den måde opnås nemmere et større energi- og proteinindtag. Proteiner findes f.eks. i: Mælkeprodukter, æg, kød, fisk, ost, ærter, bønner og linser.

Du kan gøre mad og drikke rigere på energi ved at:

  •           Vælge sødmælk frem for skummetmælk.
  •           Komme flødeskum i varm kakao
  •           Blande fløde i drikkeyoghurt, kærnemælk eller supper.
  •           Komme smør eller fløde i kartoffelmos.

Hvis du oplever manglende appetit efter din indlæggelse, kan du købe protein- og energiholdige drikke på apoteket eller i udvalgte supermarkeder. De er især gode, som mellemmåltid, hvis din appetit ikke er så stor. Du kan få tilskud, hvis du får en recept med her fra afdelingen, eller hvis din egen læge skriver en recept.

Væskeindtag 

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt væske efter udskrivelse – gerne 1,5 til 2 liter om dagen. For nogle vil det være en hjælp at have en flaske med frisk vand, mælk eller andet i køleskabet. På den måde kan du lettere holde øje med mængden af væske, du får drukket. For lidt væske kan medføre svimmelhed og give utilpashed. Dette kan være en faktor, der medfører øget risiko for fald. 

Smerter

Dine smerter skal gerne være aftagende. Når du udskrives, laver den udskrivende læge en udtrapningsplan af den smertestillende medicin, du har fået under indlæggelsen. Det vil også være denne læge, der udskriver relevante recepter.

Afføring 

Det er fortsat vigtigt, at du har afføring dagligt, den første tid efter udskrivelsen. Dette kan ske ved at tage ekstra håndkøbsmedicin eller indrette kosten herefter.  

Operationssår, forbinding og andre sår. 

I dagene efter udskrivelsen kan det ske, at sårvæske siver gennem forbindingen. Det er som regel uden betydning. Før udskrivelse vil personalet vejlede dig i, hvordan du eller dine pårørende selv skifter forbindingen. Hvis den vandskyende forbinding løsner sig og bliver våd i midten, skal den skiftes. Dette sker ved at duppe såret tørt og sætte en ny forbinding på. Efter nogle dage kan du bade uden forbinding.

Operationssåret er lukket med hæfteklammer (agraffer). Disse skal fjernes 12-14 dage efter operationen. Dette kan ske hos din egen læge, af en hjemmesygeplejerske eller på et genoptræningscenter.

Betændelse

Det er normalt, at såret væsker med gennemsigtigt, gulligt eller lyserødt væske. Opstår der feber, varme omkring såret, rødme omkring såret eller kommer der puds fra såret, kan det være et tegn på en betændelse. Ved mistanke om betændelse skal du kontakt egen læge eller Akuttelefonen 1813.

 

Redaktør