Hørelsen - undersøgelse og blodprøve i hælen

For at undersøge barnet for sjældne sygdomme, tilbydes det at tage en blodprøve fra hælen 48-72 timer efter fødslen. Ligeledes tilbydes høreprøve.

Kort om undersøgelsen

Vi tilbyder, at dit/jeres barn kan få taget en blodprøve i hælen, kaldet en PKU-test eller en hælblodprøve. Vi undersøger blodet for 18 sjældne, medfødte sygdomme.

Hælblodprøven laves 48-72 timer efter fødslen, hvor vi ofte også laver en undersøgelse af barnets hørelse, kaldet en hørescreening eller OAE-test. Undersøgelsen viser, om barnet hører normalt. Barnet bruger sin hørelse som et vigtigt led i sin udvikling både sprogligt, socialt og psykisk. Hvis en eventuel nedsat hørelse opdages tidligt, er der større chance for, at vi kan hjælpe barnet til en normal eller bedre hørelse.

I skal forvente at være på hospitalet i 20 minutter i forbindelse med undersøgelserne. Der kan dog opstå ventetid.

I har en tid

Dato: ______________________                 Kl.: _________________

Se, hvor I skal møde til undersøgelse, under ’Kontakt’.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis I vil aflyse eller bliver forsinkede

Kontakt os, hvis I bliver forsinkede, vil aflyse eller har spørgsmål til undersøgelsen. Se telefonnummer under kontaktoplysningerne.

Kom i god tid, hvis I er i bil

Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads på hospitalets område. Sæt derfor god tid af til parkering.
Læs mere om parkeringsmulighederne på vores hjemmeside www.herlevhospital.dk/parkering.

Lad søskende blive hjemme

Da der skal være helt stille til hørescreeningen, anbefaler vi, at der ikke er søskende med til undersøgelsen.

Barnet skal sove til hørescreeningen

Det er en fordel, hvis barnet sover, når vi skal undersøge hørelsen. I kan derfor forsøge at holde barnet vågent op til undersøgelsen, sørge for at skifte ble og give det mad kort inden, så barnet falder nemt i søvn.

På hospitalet 

Sluk telefoner

For at sikre ro og stilhed beder vi jer om at slukke telefoner, mens vi undersøger barnets hørelse.

Undersøgelsen

Barnet får sat en lille høretelefon i øret. Høretelefonen sender kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre, kaldet øresneglen, modtager lyde, skal øret lave et ekko, som høretelefonen opfanger. På den måde kan vi måle, om barnet kan høre.

I nogle tilfælde opfanger høretelefonen ikke et ekko. Det behøver ikke at betyde, at barnet ikke kan høre. Det kan også skyldes, at der er fosterfedt i øregangene, at der er baggrundsstøj, at barnet er uroligt, eller at maskinen måler forkert. Det er normalt, at barnet kan have fosterfedt i øregangen, og det forsvinder af sig selv.

Hvis høretelefonen ikke opfanger et ekko, vil I blive tilbudt en ny undersøgelse af hørelsen på et senere tidspunkt.

Blodprøve i hælen

Vi tager blodprøven ved at prikke med en nål på ydersiden af barnets hæl. Vi presser nogle dråber blod ud, som samles op med et lille rør. Blodprøven sendes til videre undersøgelse.

Svar på undersøgelsen

Der er svar på undersøgelsen af hørelsen med det samme. Hvis gentagne undersøgelser viser, at barnets hørelse sandsynligvis er nedsat, tilbyder vi jer yderligere undersøgelser. Det er jeres postnummer, der afgør, hvilket hospital I tilbydes undersøgelserne på. I bliver indkaldt via fysisk eller digital post.

Svar på blodprøven

I får kun svar på blodprøven, hvis vi finder tegn på sygdom. I det tilfælde vil en børnelæge fortælle om det videre forløb. Hvis blodprøven viser tegn på sygdom, giver vi svar inden for 1 uge.

Få mere viden

Redaktør