Højt stofskifte, behandling for (Thyrotoksikose/Hyperthyreose)

For højt stofskifte kan bl.a. behandles med medicin, radioaktivt jod eller operation af skjoldbruskkirtlen.

Om højt stofskifte

Dit stofskifte reguleres i skjoldbruskkirtlen, der sidder foran på halsen (under adamsæblet). Skjoldbruskkirtlen kan normalt hverken ses eller mærkes.

Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormonerne thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3), der regulerer forbrændingen i alle kroppens celler (hjerne, hjerte, muskler osv.).

Hvis skjoldbruskkirtlen overproducerer og frigiver for meget stofskiftehormon, får man for højt stofskifte.

Når man har for højt stofskifte, vil skjoldbruskkirtlen ofte være mere eller mindre forstørret. Det kaldes struma.

 • Højt stofskifte forekommer 5 -10 gange oftere hos kvinder end hos mænd, og i Danmark får ca. 3000 kvinder konstateret højt stofskrifte hvert år.

Årsager til højt stofskifte

Højt stofskifte skyldes enten øget produktion af stofskiftehormon eller øget frigivelse af stofskiftehormon på grund af ødelæggelse af skjoldbruskirtlen.

Øget produktion af stofskiftehormon

Der er to forskellige sygdomme, hvor skjoldbruskkirtlen danner for meget stofskiftehormon: Graves’ sygdom og Knudestruma.

Ved Graves’ sygdom dannes såkaldte antistoffer, der stimulerer skjoldbruskkirtlen til øget produktion af hormoner. Dette kaldes en autoimmun sygdom.

Ved Knudestruma danner skjoldbruskkirtlen godartede knuder, der producerer for meget skjoldbruskkirtelhormon. Denne sygdom ses oftest hos ældre mennesker.

Øget frigivelse af stofskiftehormon på grund af ødelæggelse

Der kan være forskellige tilstande, der er årsag til, at der frigives en øget mængde stofskifte. Tilstandene kan være udløst af:

 • Betændelse i skjoldbruskkirtlen (Thyroiditis)
 • Medicinindtagelse som påvirker skjoldbruskkirtlen

Symptomer

For højt stofskifte kan komme pludseligt eller gradvist med symptomer som:

 • Hjertebanken
 • Indre uro
 • Søvnbesvær
 • Nervøsitet
 • Træthed
 • Tendens til sved og svedture
 • Rysten på hænderne
 • Vægttab
 • Afføringen kan ændre udseende og komme hyppigere end normalt
 • Struma (forstørret skjoldbruskkirtel)
 • Uregelmæssig menstruation

Mange af de symptomer, der ses ved for højt stofskifte, ses også ved fx stress eller overgangsalder og andre sygdomme. Det er derfor vigtigt, at du får taget blodprøver, der kan vise, om du har for højt stofskifte.

I blodprøverne måles primært det overordnede/styrende hjernehormon, som dannes i hypofysen (Thyroideastimulerende hormon (TSH)). Hvis dette tyder på, at du har for højt stofskifte, måles også T4 og T3.

Ved Graves’ sygdom oplever op mod 1/3 lettere øjengener. Det kan fx være svien, øget tåreflåd, hævelse af øjenlåg eller tilbagetrækning af øverste øjenlåg, som giver stirrende blik og i nogle tilfælde fremstående øjne. 

Få oplever sværere øjengener, hvor øjenmusklerne bliver så påvirkede, at man ser dobbelt eller i meget sjældne tilfælde får nedsat syn.

Behandling

Hvis du har for højt stofskifte på grund af øget produktion af stofskiftehormon, kan du behandles på tre forskellige måder: medicin, radioaktivt jod eller ved operation.

Hvilken behandling der vælges, afhænger af din tilstand.

Medicinsk behandling med tabletter

Medicinsk behandling med tabletter kan hæmme dannelsen af stofskiftehormonerne i skjoldbruskkirtlen. I Danmark anvender man præparaterne Thiamazol og Propylthiouracil.

Der kan i sjældne tilfælde være bivirkninger ved denne behandling, som fx:

 • Kløende udslæt
 • Ledgener
 • Høj feber og halssmerter. Dette kan ære relateret til en meget sjælden men farlig påvirkning af knoglemarven

Hvis du oplever ovenstående bivirkninger, skal du give din læge besked. Lægen vil herefter vurdere, om du skal skifte til et andet præparat eller eventuelt have taget supplerende blodprøver.

Tabletbehandling er velegnet til Graves’ sygdom, som hos de fleste kan holde stofskiftet på plads og samtidig stoppe den autoimmune proces, så sygdommen går i ro. De fleste starter typisk med en høj dosis, og når sygdommen er i ro, kan dosis sættes ned. Ofte vil man øge kontrolintervaller for at sikre, at stofskiftet fortsat er normalt.

Fortsætter stofskiftet med at være normalt, kan man efter 1-2 års behandling stoppe behandlingen. Der er dog risiko for tilbagefald, hvorfor stofskiftet, efter medicinen er stoppet, fortsat skal kontrolleres med jævne mellemrum.

Tabletbehandling kan også bruges ved knudestruma. Knudestruma kan dog ikke gå i sig selv (som Graves’ sygdom kan), og behandlingen skal derfor fortsætte resten af livet. Derfor vil lægen ofte anbefale en af de to øvrige behandlingsmuligheder.

Hvis du er gravid eller planlægger graviditet, er det meget vigtigt, at dette foregår i samarbejde med den behandlende læge.

Behandling med radioaktivt jod

Radioaktiv jodbehandling bliver især anvendt til patienter med knudestruma enten i kombination med medicinsk behandling eller som direkte behandling.

Behandlingen kan i visse tilfælde også anvendes ved Graves’ sygdom, hvis man fx ikke tåler tablet behandling.

Behandlingen foregår ved at du får en kapsel, der indeholder radioaktivt jod. Det optages i skjoldbruskkirtlen, og via stråling nedbrydes de knuder, som producerer for meget stofskiftehormon.

Stofskiftet bliver gradvist normalt, og eventuel tabletbehandling stoppes typisk efter et par måneder.

Der kan forekomme bivirkninger ved behandling med radioaktivt jod i form af svingende stofskifte i månederne efter behandling og på sigt risiko for lavt stofskifte.

Hvis man er i behandling med radioaktivt jod, vil der også være nogle strålehygiejniske forholdsregler i dagene efter behandlingen. Hvis du skal have denne behandling, vil du få yderligere information.

Behandling må ikke gives til gravide eller ammende kvinder. Kvinder må ikke blive gravide, før der er gået 4 måneder efter behandlingen.

Operation

Hvis du har meget stor struma, eller hvis du ikke kan tåle ovenstående medicin, kan man operere. Hvis du kan tåle tabletter, vil vi tilstræbe, at dit stofskifte normaliseres inden en operation.

Når man opererer for højt stofskifte, fjerner man enten halvdelen af skjoldbruskkirtlen (hvis der er tale om en knude/knuder som kun er lokaliseret i den ene skjoldbruskkirtellap) eller hele skjoldbruskkirtlen.

Hvis hele skjoldbruskkirtlen bliver fjernet, er der behov for behandling med stofskiftehormon/ tablet resten af livet.

I sjældne tilfælde kan man efter operationen se forstyrrelser i kalkstofskiftet med lavt kalk i blodet. Det skal behandles med tilskud af kalk og/ eller D-vitamin.

Da nerven til stemmelæberne ligger meget tæt ved skjoldbruskkirtlen, kan den blive beskadiget under en operation. Det sker hos mindre end 1 %.

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din behandling

Yderligere Information

Find mere information om behandling af højt stofskifte på www. Sundhed.dk

Kontakt til patientforening

Stofskifteforeningen er en patientforening for stofskifte patienter. 

Læs mere og find kontaktinformationer på www.stofskifteforeningen.dk

Redaktør