Hjertets pumpefunktion - undersøgelse (MUGA/isotopkardiografi)

Hjertet undersøges ved en skintigrafi, som er en skanning med radioaktivt sporstof. Den skal vise, hvordan hjertet pumper blodet rundt i kroppen.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt, hvordan dit hjerte pumper blod rundt i kroppen. Du bliver undersøgt ved en skintigrafi, som er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør blodet i hjertet synligt på skanningsbillederne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 30 minutter.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Inden undersøgelsen

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi sætter elektroder på dit bryst, så vi kan registrere din hjerterytme ved et EKG (elektrokardiogram) under skanningen. Vi giver dig sporstof i en blodåre i din arm, og du ligger ned, mens vi skanner dig.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Redaktør