Hjernen, stereotaktisk strålebehandling af

Til patienter der får stereotaktisk strålebehandling mod hjernen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er blevet henvist af din læge til stereotaktisk strålebehandling mod hjernen, og i denne patientinformation kan du finde information om behandlingen.

Stereotaktisk strålebehandling betyder, at vi fokuserer strålerne meget præcist på et eller flere små områder i hjernen. Du modtager enten behandlingen på én dag eller over 3 dage, og behandlingen kræver ikke, at du skal indlægges.

Planlægning af strålebehandlingen

Inden vi kan strålebehandle dig, skal du have lavet en CT-scanning og muligvis en ny MR-scanning, som vi skal bruge til planlægningen af din strålebehandling.

Hvis der bliver behov for en ny MR-scanning, får du tilbudt en samtale i klinikken eller en telefonsamtale, hvor du får svar på den nye scanning. Resultatet vil vise, om stereotaktisk strålebehandling er velegnet til dig. Hvis stereotaktisk strålebehandling ikke er velegnet, vil du muligvis få tilbudt strålebehandling, der strækker sig over flere behandlingsdage, og som eventuelt dækker hele hjernen.

Ved stereotaktiske strålebehandling er det nødvendigt, at du ligger meget præcist og helt stille. Du får derfor lavet en tætsiddende maske, som støtter både din nakke og dit ansigt - og som du skal have på under selve behandlingen. 

Hvis du har skæg, bedes du fjerne det, inden du møder til planlægning af strålebehandlingen. Du skal fjerne skægget, fordi den maske, vi fremstiller til dig, skal slutte helt tæt.

Efter fremstillingen af masken, foretager vi en CT-scanning, hvor du har masken på, og muligvis også en MR-scanning, hvor du ikke har masken på.

Samlet set tager forberedelserne til strålebehandlingen mellem ca. 1½ – 2½ time. 

Både ved planlægningen af strålebehandlingen og ved selve strålebehandlingen er det vigtigt, at du er i stand til at ligge meget stille i en længere periode. Hvis du har smerter, kan du tage ekstra smertestillende medicin ½ -1 time inden planlægningen - og inden selve strålebehandlingen.

Sådan foregår strålebehandlingen

Når du møder til strålebehandling er der sat en halv time af til en samtale med os. Her får du uddybende information og svar på eventuelle spørgsmål.

Den første strålebehandling tager ca. 60 minutter. Hvis du skal have flere strålebehandlinger, så tager de næste behandlinger kun 45 minutter pr. gang.

For at sikre, at du ligger korrekt med masken på, inden du skal have strålebehandlingen, udfører vi små CT-scanninger ved hjælp af behandlingsapparatet en eller flere gange før og under selve strålebehandlingen.

Vi kan tilbyde beroligende medicin inden behandlingen, hvis du har behov for det.

Du er velkommen til at tage en pårørende med. Dog kan din pårørende ikke opholde sig i behandlingsrummet under selve strålebehandlingen.

Hvordan virker behandlingen?

Strålebehandling hæmmer væksten af kræftceller i metastasen. Dette medfører, at metastasen skrumper i løbet af nogle uger. Den fulde effekt af strålebehandlingen kan først ses efter måneder.

Forholdsregler i forbindelse med strålebehandlingen 

Du bør undgå at :

  • ryge
  • få direkte sol eller solarium på det bestrålede område
  • tage antioxidanter f.eks. Q 10 eller C-vitaminer
  • bruge parfumerede hudplejeprodukter.

Bivirkninger

Strålebehandling kan give bivirkninger. Bivirkningerne kan variere fra person til person.

Ødem I enkelte tilfælde kan der opstå hævelse (ødem) omkring det strålebehandlede område. Denne hævelse kan trykke på hjernen og give symptomer som hovedpine, kvalme og opkast. Hvis disse symptomer opstår, kan de behandles med binyrebarkhormon (Prednisolon). Er du i behandling med Prednisolon før strålebehandling, eller får du behov for Prednisolon efter strålebehandlingen, skal du i samarbejde med din læge lave en plan for den efterfølgende nedtrapning. 

Hårtab og generel utilpashed Det er sjældent, at hårtab og generel utilpashed opstår efter stereotaktisk strålebehandling.

Opfølgningsforløb

Efter strålebehandlingen fortsætter du dit videre opfølgnings- og behandlingsforløb i den klinik eller på den hospitalsafdeling, der henviste dig til stereotaktisk strålebehandling.

Redaktør