Gulsot

Denne information handler om, hvad gulsot er, hvordan det påvirker barnet, og hvordan man behandler det.

Hvad er gulsot?

Gulsot betyder gulfarvning af huden og viser sig, når en stor mængde af galde-farvestoffet bilirubin ophobes i kroppen. Bilirubin er et affaldsstof, der dannes, når de røde blodlegemer nedbrydes, og det er en helt naturlig proces. Bilirubinet nedbrydes normalt i leveren for at kunne udskilles, men da leveren ofte er lidt umoden hos nyfødte, kan bilirubinet ikke udskilles på normal vis og ophobes i kroppen.

Den omtalte form for gulsot kaldes fysiologisk gulsot og er den mest almindelige form.

Hvilke børn får gulsot?

Mange nyfødte børn får gulsot, men kun få ophober så meget bilirubin, at det kræver behandling.

Specielt de børn, der er født for tidligt, får ofte behov for behandling en eller flere gange. 

Hvordan viser gulsot sig?

Symptomerne på gulsot viser sig normalt 2-4 dage efter fødslen. 

Huden omkring næsen, på kinderne og i panden bliver gullig, ligesom det hvide i øjnene kan blive det, og det spreder sig ned over kroppen. Barnet kan blive træt og sløvt og miste lysten til at sutte og spise. Det kan derfor være nødvendigt at vække det til måltiderne.

Hvordan undersøger man for gulsot?

Mængden af bilirubin måles oftest i blodet via en blodprøve fra hælen. Resultatet af blodprøven er et tal for bilirubin-niveauet i blodet, der i forhold til barnets vægt afgør, om der er behov for behandling.

Hvordan behandler man gulsot?

Behandlingen af gulsot er lysbehandling. Lysbehandlingen foregår ved, at barnet hud belyses med blåt lys fra et lysapparat, der placeres over barnet tæt på den nøgne hud. Hvis barnet er meget gult, kan det være nødvendigt at belyse barnet fra flere vinkler. Behandlingen varer typisk 2-3 døgn, før bilirubin-niveauet er faldet tilstrækkeligt, og barnet kan tages ud af lyset.

Bilirubin-niveauet kan dog i nogle tilfælde stige igen, og behandlingen må da genoptages. Behandlingen virker hurtigst, når barnet er mest muligt i lyset. Under lysbehandlingen har nogle børn brug for ekstra væske, og de vil få ekstra væske på bæger eller i en sonde ved måltiderne.

Behandler man ikke gulsot, kan kroppens væv tage skade.

Hvorfor hjælper lyset?

Det blå lys, som barnets hud udsættes for, gør bilirubinet vandopløseligt, så det kan udskilles med urin og afføring. Barnet kan derfor få hyppige mørke/grønlige afføringer og mørkere urin, og nogle børn udvikler også udslet. Dette er ikke farligt og forsvinder, når barnet igen tages ud af lys.


Lysbehandlingen virker bedst, når en så stor del af barnets krop som muligt bliver belyst. Barnet skal derfor ligge afklædt i vuggen eller kuvøsen under lyset - de fleste børn beholder deres ble på. Barnet må gerne komme ud til forældrene ved måltiderne. Hvor længe barnet kan være ude af lys ad gangen, afhænger af, hvor højt bilirubin-niveauet er.

Hvad har barnet brug for under behandlingen?

Lysbehandlingen kan være forbundet med ubehag for barnet. For at lyset ikke skal genere barnets øjne, får det stofbriller på. Det kan blive for koldt eller for varmt, hvorfor barnets temperatur jævnligt kontrolleres, så temperaturen i vuggen eller kuvøsen kan tilpasses.

Barnet kan blive uroligt og utrygt ved at ligge afklædt. Dette kan afhjælpes ved at støtte det under fodsålerne og på hovedet og lave en rede af høje stofkanter, og barnet kan tilbydes en finger eller en sut at sutte på. 

Duften af mor får barnet til at føle sig tryg- det kan derfor være en god ide, at barnet har et tørklæde eller et andet stykke stof hos sig, som dets mor har haft tæt inde på huden. 

Afdæmpet beroligende musik kan også få barnet til at slappe af under lysbehandlingen.

Redaktør