Graviditetsbetinget sukkersyge

Når du får konstateret graviditetsbetinget sukkersyge, er behandlingen i første omgang sund kost og motion.

Hvad er graviditetsbetinget sukkersyge?

Når du er gravid, belastes dit sukkerstofskifte af graviditetshormoner, og der skal produceres mere insulin for at opretholde et normalt blodsukker. Hvis kroppen ikke kan danne tilstrækkelige mængder insulin, udvikles graviditetssukkersyge.

Graviditetssukkersyge giver normalt ingen symptomer, og for de flestes vedkommende forsvinder det igen kort efter fødslen. Omkring 4 % af alle gravide udvikler sukkersyge i graviditeten.

Det kan være skadeligt for barnet, hvis dit blodsukker er for højt i graviditeten. Hvis du har øget risiko for at udvikle graviditetssukkersyge, tilbyder vi en undersøgelse herfor (sukkerbelastning).
Hvis sukkerbelastningen er mere end (eller lig med) 9,0, har du graviditetssukkersyge.

Behandling af graviditetssukkersyge

Behandlingen er først og fremmest diæt og motion. Diæt er en sund kost, der ikke får dit blodsukker til at blive for højt. Diæt er for de fleste nok til at opnå et normalt blodsukker. Du får tilbudt en gruppesamtale med en diætist.

Vi anbefaler mindst ½ times motion dagligt. Det kan være i form af rask gang, cykling, svømning eller lignende. Motion er vigtigt og kan være med til at holde blodsukkeret normalt.

Insulinbehandling er nødvendig, hvis dit blodsukker ikke bliver normalt med diæt og motion. Behandling med insulin er nødvendig for 20-25% med graviditetssukkersyge. Hvis det bliver aktuelt for dig, vil du få yderligere information om denne behandling.

Barnets vægt følges ved ultralydskanninger, og du tilknyttes en læge med speciale i graviditetssukkersyge.

Hvad betyder graviditetssukkersyge for barnet?

Barnets blodsukker stiger, når dit blodsukker stiger. Det er ikke sundt for barnet med højt blodsukker i graviditeten.

Følgende ses hyppigere hos børn født af kvinder med graviditetssukkersyge:

  • Stort barn: Hvis dit barn får for meget sukker i graviditeten, vokser det sig større og tykkere end normalt. Barnet får dermed en usund start på livet. Et stort barn kan eventuelt besværliggøre fødslen.
  • For lavt blodsukker: Lavt blodsukker hos dit barn kan opstå det første døgn efter fødslen. Det kan skyldes stor fødselsvægt eller at du, pga. din graviditetssukkersyge, har haft højt blodsukker. Højt blodsukker hos dig i graviditeten vil gøre, at barnet producerer mere insulin, og det kan tage nogle timer før barnets insulinproduktion falder efter fødslen. Barnet skal derfor have målt blodsukker to timer efter fødslen. I skal være indlagt til observation i 24 timer efter fødslen. Hvis dit barns blodsukker er for lavt, vil behandlingen være amning og modermælkserstatning.
  • Gulsot: Dit barn har en let øget risiko for at udvikle gulsot, når du har graviditetssukkersyge. Gulsoten udvikler sig oftest mellem 3-5 dage efter fødslen. Barnet behandles på hospitalet med lysterapi.
  • Overvægt og type 2 diabetes: Børn har øget risiko for at udvikle overvægt og type 2 diabetes senere i livet. Det har en forebyggende effekt, hvis barnet bliver ammet. Det anbefales, at du lærer dit barn sunde livsvaner.

Graviditetssukkersyge der diagnosticeres efter graviditetsuge 12, medfører ikke øget risiko for misdannelser.

Andre problemer som følge af graviditetssukkersyge

Når du har graviditetssukkersyge, er der en let øget risiko for, at du kan udvikle forhøjet blodtryk, svangerskabsforgiftning, øget mængde fostervand eller føder for tidligt. Hvis graviditetssukkersyge behandles og kontrolleres godt, kan disse problemer dog som regel forebygges.

Kontrol af blodsukker i graviditeten

Graviditetssukkersyge kontrolleres ved blodsukkermålinger. Du skal måle dit blodsukker seks gange om dagen i starten:

  • Før morgenmad og 1 ½ time efter start af morgenmåltidet
  • Før frokost og 1 ½ time efter start af frokostmåltidet
  • Før aftensmad og 1 ½ time efter start af aftensmåltidet

Målet med behandlingen er, at dit blodsukker skal ligge under 6 før måltiderne og under 8 en time og 30 minutter efter start af måltiderne. Du får udleveret et blodsukkerapparat til brug i graviditeten og efter fødslen.

Efter første lægebesøg aftales, hvor ofte du fremadrettet skal måle dit blodsukker.

Blodsukkermåling efter fødslen

Du skal måle dit blodsukker de første to dage efter fødslen, hvis du har været kostreguleret. Hvis du har fået insulin i graviditeten, skal du måle dit blodsukker i fire dage. Du måler dit blodsukker seks gange dagligt som beskrevet ovenfor.

Efter fødslen bør dit blodsukker målt 1 ½ time efter måltidernes start ligge under 10.

Kost efter fødslen

Hvis du ikke har fået insulin i graviditeten, må du overgå til almindelig kost umiddelbart efter fødslen. Hvis du har fået insulin i graviditeten, skal du være kostreguleret i 2 dage, inden du overgår til almindelig kost.

I langt de fleste tilfælde forsvinder graviditetssukkersyge umiddelbart efter fødslen. Du bliver tilbudt kontrol af dit sukkerstofskifte med en sukkerbelastning cirka 8 uger efter fødslen.

Forebyggelse af diabetes

Når du har haft graviditetssukkersyge, er du i stor risiko for at udvikle type 2 diabetes. 50% af alle gravide med graviditetssukkersyge udvikler type 2 diabetes indenfor 10 år.
Du kan selv være med til at forebygge, at du ikke udvikler diabetes ved:

  • at tabe dig, hvis du er overvægtig
  • at få daglig motion af mindst 30 minutters varighed
  • at beholde de sunde kostvaner

Forskning har desuden vist, at du er i mindre risiko for at udvikle type 2 diabetes, hvis du ammer dit barn.

Vi anbefaler, at du med 1-2 års interval bestiller tid hos egen læge med henblik på at få undersøgt, om du har udviklet diabetes.

Redaktør