Gemcitabin, forebyggende behandling med

Til patienter opereret for kræft i bugspytkirtlen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen med kemoterapi.

Du er for nylig blevet opereret for kræft i bugspytkirtlen, og man har ved operationen fjernet alt synligt kræftvæv. En række undersøgelser har vist, at forebyggende kemoterapi efter operationen nedsætter risikoen for tilbagefald af sygdommen. Vi anbefaler derfor, at du får behandling med kemoterapi.

Kemoterapien, du har fået tilbudt, hedder Gemcitabin, og den samlede behandling varer ca. 6 måneder.

Vi giver kemoterapi for at ramme kræftcellerne. I din situation giver vi behandlingen for at ramme eventuelle tilbageværende kræftceller i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på kemoterapi. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i  sjældne tilfælde være livstruende. På trods af behandlingen er der risiko for tilbagefald af sygdommen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med kemoterapi. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Kontrol inden behandling:

Samtale I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. Det er vigtigt, at du fortæller os om eventuelle bivirkninger ved behandlingen. 

Blodprøver Kemoterapien kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodlegemer midlertidigt. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du skal tale med en læge/sygeplejerske. 

Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

Behandlingen

Behandlingen foregår i klinikken, hvor du modtager behandlingen i en blodåre. Det tager ca. 30 minutter. Du får behandlingen i serier, der varer 4 uger. En serie indeholder 3 behandlinger, hvor du får behandling i uge 1 ,2 og 3, mens uge 4 er behandlingsfri. Vi planlægger, at du får i 6 serier i alt. Før behandlingen afsluttes, bliver du CT-scannet.

Efter ca. 4 uger møder du i klinikken med henblik på næste serie.

Bivirkninger generelt

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd. Generelt kan vi dog sige, at behandlingen normalt tåles godt.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

Nedsat appetit  Din sygdom og behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber, højere end 38 grader, og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Diarré  Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden udleveret tabletter, der kan stoppe diarré. 

Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan vi behandle med medicin. 

Mundbetændelse Betændelse i munden kan behandles med mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Samliv og seksualitet Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes,at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd  Kemoterapi kan nedsætte sædkvaliteten. Hvis du ønsker det, kan du deponere sæd. Dette skal aftales og koordineres med lægen eller sygeplejersken, før du begynder på behandlingen. I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Til kvinder  Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen er tegn på, at du er gået i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Specielt ved Gemcitabin

Ømhed i armen under behandlingen  Mens du får behandlingen, kan der opstå ømhed i den arm, du modtager behandlingen i. Ømheden  kan afhjælpes med en varmepude.

Hudkløe og væskeophobninger Du kan få hudkløe og væskeophobninger særligt i ben og fødder.

Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger bliver din behandling udsat eller afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Vigtigt!

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får

  • diarré, som ikke stoppes af tabletter mod diarré indenfor 24 timer
  • feber over 38,5 grader.
Redaktør