Gemcitabin, behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Du modtager behandling med Gemcitabin i klinikken. Vi giver behandling en gang om ugen i 2 uger, derefter er der en uges pause. Dette kaldes en serie, som altså strækker sig over 3 uger. Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, gynækologisk undersøgelse og blodprøver. 

Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen.

Om Gemcitabin 

Gemcitabin er et celledræbende middel (antimetabolit), der fortrinsvis påvirker celler i vækst.

Gemcitabin gives i en blodåre over ca. ½ - 1 time. Behandlingen er individuel og afpasses efter virkningen - og efter graden og omfanget af bivirkningerne.

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellene, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven
kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i antallet af de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og blødning i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Vigtigt!

Hvis du får
•     feber (over 38,5) 
•     blødninger 
er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Influenzasymptomer  feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i ugen efter behandling. Disse symptomer kan lindres med Paracetamol. 

Kvalme og opkastninger  I forbindelse med behandlingen og de følgende dage efter behandlingen kan du have utilpashed med kvalme og opkastninger. Du får udleveret kvalmemedicin til at hjælpe på de bivirkninger. 

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg og tarm kan blive irriterede med gener som mundbetændelse, mavesmerter og diarre. Hvis symptomerne opstår, kan de afhjælpes med medicin. 

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. 

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, åndenød, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine.

Det lyder altid overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske, at én patient ikke får alle bivirkningerne. I øvrigt vil vi naturligvis altid justere dosis efter, hvordan du tåler behandlingen. 

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Du kan omgås familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen, skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste fremmøde. 

Redaktør