Galdeblæren, fjernelse af ved kikkertkirurgi (Laparoskopisk cholecystektomi)

Her kan du læse om operation for fjernelse af galdeblæren ved kikkertkirurgi. Du kan også finde information til tiden efter operationen.

Galdesten dannes i galdeblæren og kan give smerter under højre ribbenskurvatur, eventuelt med udstråling til ryggen. I forbindelse med et anfald af galdesten har du ofte kvalme og opkastning.

Galdesten kan give komplikationer i form af galdeblærebetændelse, men kan også give anledning til stop i galdeveje og udvikling af gulsot, hvis der ryger galdesten med ud i den store galdegang.

Hvis du har symptomer på galdeblæresten, skal du opereres, så galdeblæren med sten kan fjernes.

Hvis betændelsen er opstået akut, kræver det ofte, at galdeblæren fjernes inden for de første 7 dage, efter du første gang har mærket symptomerne. Andre gange behandler vi betændelsen med antibiotika og evtuelt dræn, inden vi fjerner galdeblæren ved en operation cirka 3 måneder senere.

A: Galdeblærens placering i forhold til øvrige organer.
B: Delingsstedet i forbindelse med operationen. 
​​​​​​​C: Det indcirkelt bliver fjernet. 

Operation

Operationen foregår i fuld bedøvelse ved en såkaldt laparoskopisk teknik, hvor der indføres 4 små kikkertrør gennem bugvæggen, hver med en diameter på ½-1 cm.

Operation er ved denne metode mere skånsom.

Forskellige forhold - for eksempel tidligere operation, svær betændelse omkring galdeblæren, anatomiske forhold - kan gøre det nødvendigt, at vi fjerner galdeblæren ved åben operation gennem et operationssnit under højre ribbenskant.

Hvis operationen er åben skal du være indlagt et par dage efter på grund af større tendens til smerter, kvalme og opkastning. I tilslutning til operationen gives engangsdosis af antibiotika for at hindre infektion.

Efter operationen

Efter operationen bliver du kørt til Opvågning, hvor personalet blandt andet overvåger dit kredsløb og vejrtrækning, og de sørger for, at du ikke har smerter.

Efter operationen bliver du informeret om, hvordan operationen forløb. 

Efter operationen på sengeafsnittet

Efter Opvågning kommer du hurtigt tilbage på sengeafsnittet.

Almindeligvis kan du udskrives inden for et døgn, men det afhænger blandt andet af operationsmetode, og om du har haft infektion i galdeblæren. I disse tilfælde kan det være nødvendigt med længere indlæggelse, fordi du skal behandles med antibiotika.

Du får udleveret smertestillende medicin. Det er vigtigt, at du tager de tilbudte smertestillende tabletter, så du kan komme ud af sengen hurtigst muligt.

Efter udskrivelsen

  • Fjernelse af galdeblæren har ingen betydning
  • Du behøver ikke foretage ændringer i kosten
  • Du kan almindeligvis genoptage normal aktivitet dagen efter operationen
  • Du skal have fjernet trådene eller agraffer 10 dage efter operationen hos egen læge

Komplikationer

Komplikationer efter galdeblærefjernelse er sjældne. De komplikationer som kan optræde er blødning og infektion i såret. Sjældent ses der galdeudsivning eller beskadigelse af galdegangen (<1%). Hvis galdeblæren har måttet fjernes ved åben teknik, er der øget risiko for sårinfektion og indlæggelsen forlænges i nogle dage.

Enkelte har dræn lagt ind til galdeblærelejet efter åben operation.

Opmærksomhed efter udskrivelsen

Du skal efter udskrivelse holde øje med rødme og varme ved såret.

Du må bade uden plaster efter 24 timer, men ikke gå i karbad, havbad eller svømmehal før trådene er fjernet.

Sol direkte på arret anbefales ikke det første år.

Du må løfte inden for smertegrænsen.

Hvis der efter operationen kommer følgende symptomer: smerter i maven, feber, utilpashed eller hvis huden bliver gul, kan du kontakte afdelingen 24 timer efter udskrivelse på 38 68 35 97.  Efter 24 timer må du henvende dig til egen læge eller 1813.

Redaktør