Fysisk aktivitet – en aktiv del af din behandling

Fysisk aktivitet giver store fordele i forbindelse med behandling. Afdeling for Blodsygdomme har samlet råd og anbefalinger her.

På Afdeling for Blodsygdomme er fysisk aktivitet en del af behandlingen. Nyere forskning viser, at hvis du er fysisk aktiv, kommer du bedre gennem behandlingsforløbet med færre komplikationer og forløbene bliver kortere.

Eksempler på positive virkninger af fysisk træning

 • Reducerer forekomsten af bivirkninger i forbindelse med behandling med kemoterapi
 • Forebygger tab af fysiske funktioner
 • Forbedrer konditionen
 • Øger muskelstyrken og nedsætter risiko for fald
 • Reducerer muskelspændinger
 • Reducerer smerter
 • Nedsætter risiko for angst eller depression
 • Giver bedre humør
 • Nedsætter træthed
 • Øger energi og velvære
 • Nedsætter risiko for stress
 • Øger livskvaliteten

Træning

Dagligdagsaktiviteter er også træning, f.eks. at gå rundt i afdelingen, at gå en tur i forhallen, at gå til og fra madvognen, at gå til og fra toilettet.

Det er vigtigt, at du holder dig i gang, selv når du er træt og utilpas. Det gælder også når du har feber.

Din sygdom kan i perioder medføre forholdsregler i forbindelse med træning, så tal altid med personalet om dit niveau for træning.

Peniperioder (perioder med lave blodtal)

 • Lave blodplader giver risiko for blødning, og du skal være forsigtig ved træning med belastning.
 • Høj puls og feber: tilrettelæg din træning derefter og sæt tempoet ned, træn evt. i kortere tid og ved lavere belastning.
 • Du skal ikke træne, hvis dine blodtal er lave. Det vil sige hvis dine leucocytter (hvide blodlegemer) er lavere end 0,5, din blodprocent (røde blodlegemer) er lavere end 6,0, dine thrombocytter (blodplader) er lavere end 20 og din temperatur er højere 38 °C.
 • Ved infektion: Du skal have mindst 1 dag uden gener, og så kan du langsomt genoptage træningen.

Fysisk inaktivitet og sengeleje kan medføre

 • Øget risiko for infektioner
 • Øget risiko for komplikationer fra dine lunger
 • Nedsat kondition
 • Nedsat muskelstyrke
 • Tab af knoglemasse
 • Øget træthed

Ved tab af funktionsevne

Under din indlæggelse kan du få brug for fysioterapi. Det er dog kun en mulighed, hvis du har et betydeligt tab af funktioner. Hvis det bliver nødvendigt, skal du tale med sygeplejersken om det.

Allerede fra starten af dit indlæggelsesforløb/behandlingsforløb er det vigtigt, at du sammen med sygeplejerskerne lægger en plan for din træning.

Som udgangspunkt handler det om at holde sig i gang. Har du mulighed for at følge nedenstående anbefalinger, er det fint – men husk lidt har også ret!

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, 2011” af Sundhedsstyrelsen. Du kan læse mere på: www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet.aspx

Anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne (18-64 år)

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis du deler de 30 minutter op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter af gangen.

Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil give dig yderligere sundhedsmæssige fordele.

Anbefalinger for fysisk aktivitet for ældre (+65 år)

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis du deler de 30 minutter op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter af gangen.

Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

Øvelser der vedligeholder eller øger kroppens smidighed og balanceevne, er for at opretholde din evne til at klare dagligdagsfunktioner, og for at mindske risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil give dig yderligere sundhedsmæssige fordele.

Eksempler på/ideer til træning med:

Moderat intensitet

 • Rask gang (stavgang, brug gerne skridttæller)
 • Cykling
 • Trappegang
 • Intervalgang: 3 minutter hurtig gang – 3 minutter normal gang

Høj intensitet (du bliver forpustet, får høj puls og kan ikke føre en samtale)

 • Løb
 • Hurtig gang, gang på trapper, cykling

Styrketræning

 • Rejs og sæt dig på en stol (10 x 2)
 • Løft håndvægt til skulderhøjde
 • Knæløft

Balanceøvelser

Du får træningsprogram af sygeplejersken.

Udstrækningsøvelser/afspænding

Du får træningsprogram af sygeplejersken.
 

Redaktør