Funktionsundersøgelse af tarmblære og blevejningstest med naturlig vandladning

Læs her om, hvordan en funktionsundersøgelse af din tarmblære foregår.

Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsen viser, hvordan din tarmblære fungerer, og hvor god den er til at holde på urinen.

Forberedelse

Du bedes så vidt muligt møde med god vandladningstrang. Du er velkommen til at møde lidt før den aftalte tid og få noget at drikke, hvis du har svært ved at møde med fyldt blære.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du vil blive bedt om i siddende stilling at lade vandet i en tragt, hvor strålestyrken måles. Efter indlæggelse af lokalbedøvende creme i urinrøret får du lagt et kateter til tarmblæren. Tarmblæren tømmes, og der måles, hvor meget urin der er tilbage efter vandladningen. Desuden får du lagt et tyndt kateter ca. 5 cm op i endetarmen.

Tarmblæren fyldes langsomt med tempereret saltvand samtidig med, at trykket i blæren og endetarm måles via computeren. Du vil blive bedt om at sige til, når du mærker god vandladningstrang, hvorefter fyldningen stoppes.

Du skal ligge på lejet med fyldt blære i 20 minutter, mens trykforholdene i blæren måles. Derefter tømmes halvdelen af væsken i tarmblæren ud via kateteret, hvorefter det fjernes. 

Du får udleveret et vejet bind og går en tur på ca. 30 minutter. Herefter bliver du bedt om at udføre få fysiske aktiviteter i form af let løb på stedet, knæbøjninger, 10 host samt vask af hænder. Bindet vejes efter aktiviteterne. 

Du vil igen blive bedt om at lade vandet i tragten i siddende stilling.

Varighed

Undersøgelsen varer ca.1½ time.

Ubehag under undersøgelsen

Der kan forekomme let ubehag, såsom vandladningstrang og lidt ømhed ved kateteranlæggelse.

Forebyggelse af ubehag efter undersøgelsen

Der kan forekomme svie ved vandladning, og lidt blod i urinen. Dette kan afhjælpes ved at drikke rigeligt resten af dagen.

Afbud

Skulle du blive forhindret i at møde til undersøgelsen, beder vi dig give klinikken besked hurtigst muligt.

Redaktør