Funktionsundersøgelse af tarmblære og blevejningstest med kateter

Læs her om, hvordan en funktionsundersøgelse af tarmblære med kateter foregår.

Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsen viser, hvordan din tarmblære fungerer, og hvor god den er til at holde på vandet.

Forberedelse

Du bedes medbringe 2 af de katetre, som du sædvanligvis bruger til tømning af blæren.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du tømmer din tarmblære med det kateter, som du plejer. Derefter lægges et tyndt målekateter ind i din tarmblære. Der føres ligeledes et tyndt kateter ca. 5 cm op i endetarmen. 

Tarmblæren fyldes langsomt med tempereret saltvand samtidig med, at trykket i blæren og endetarm måles via en computer. Du vil blive bedt om at sige til, når du føler en god vandladningstrang, hvorefter vandfyldningen stoppes. 

Du skal ligge på lejet med fyldt blære i 20 minutter, hvor trykforholdene i blæren måles. 

Derefter tømmes halvdelen af væsken i blæren ud via katetret, hvorefter det fjernes. Du får udleveret et vejet bind, som placeres over åbningen i huden.

Du vil blive bedt om at gå en tur på 30 minutter. 

Herefter bliver du bedt om at udføre få fysiske aktiviteter i form af let løb på stedet, knæbøjninger, 10 host samt vask af hænder.

Bindet vejes efter aktiviteterne. 

Du tømmer derefter din tarmblære, og mængden måles.

Varighed

Undersøgelsen varer ca. 1½ time og er ikke forbundet med ubehag.

Afbud

Skulle du blive forhindret i at møde til undersøgelsen, beder vi dig give klinikken besked hurtigst muligt.

Redaktør