Fra indlagt patient til deldøgnspatient

Generelle oplysninger om forløbet som deldøgnspatient

Hvad betyder det at være deldøgnspatient?

Det betyder, at du ikke mere er indlagt i sengeafsnittet. Du behøver kun at være på hospitalet i det omfang, det er nøvendigt i forhold til behandling og kontrol af din sygdom.

Hvis du bor alene, kan det være nødvendigt, at du i perioder af dit behandlingsforløb overnatter på sengeafsnittet af hensyn til din sikkerhed.

Som deldøgnspatient møder du i klinikken til et aftalt tidspunkt. Du kan opleve ventetid på din behandling eller samtale med lægen. Vi bestræber os på, at ventetiden bliver så kort som mulig.

Du har mulighed for at få drikkevarer, men ingen mad. Vi anbefaler, at du tager mad med, hvis du har en lang dag på hospitalet foran dig.

Du kan komme i telefonisk kontakt med afdelingen hele døgnet. Det får du nærmere besked om.

Hvornår kan jeg blive deldøgnspatient?

Du kan blive deldøgnspatient efter aftale med speciallæger og sygeplejersker i afdelingen.

Hvis du fx:

  • har lave blodtal efter behandling
  • skal have en kortvarig behandling
  • venter på en undersøgelse
  • skal observeres i en periode.

Hvor ofte og hvornår skal jeg møde?

Du aftaler med personalet, hvor ofte du skal møde. Det afhænger blandt andet af, hvordan du har det, hvad dine blodprøver viser, om du skal have behandling, og hvornår du har tider til undersøgelser.

Hvor skal jeg have taget blodprøver?

Du skal oftest have taget blodprøver inden du møder i klinikken. Tal med din sygeplejerske, hvis du er i tvivl.

Hvis du har et centralt venekateter, bliver blodprøverne taget i klinikken. For at nedsætte ventetiden kan du eller dine pårørende selv aflevere blodprøverne i laboratoriet.

Du kan blive oplært i selv at tage blodprøver fra dit centrale venekateter

Hvad skal jeg gøre, når jeg møder?

Du skal henvende dig i skranken hos sekretærerne og derefter tage plads i venteområdet ved elevatorerne.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal undgå at få infektioner, ved at overholde hygiejniske forholdsregler som hyppig håndvask og brug af håndsprit før måltider og efter toiletbesøg.

Har du granulocytter under 0,5 mia./liter og har fået højdosis kemoterapi, skal du følge forholdsreglerne i patientinformationen ”Granulocytter under 0,5 mia./liter (Forholdsregler i hjemmet)”.

Spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

  • Temperatur over 38,5 °C
  • Andre tegn på infektion f.eks. almen utilpashed, hoste, kulderystelser
  • Blødning
Redaktør